Ciężary publiczne - rok 2007 - Archiwum - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ciężary publiczne - rok 2007

Załącznik nr 1

 

Ciężary publiczne – Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

 

 

Wykonanie dochodów budżetu państwa za okres
od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

 

 

                                                                                                                                             w zł.

Komenda Wojewódzka Policji

1.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

165 891,37

2.

Wpływy z różnych opłat (za deponowanie broni i opłaty egzaminacyjne)

24 628,95

3.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

40 756,80

4.

Wpływy z usług

30 682,42

5.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

73 988,95

6.

Pozostałe odsetki

18 724,62

7.

Wpływy z różnych dochodów

196 206,97

 

Razem

550 880,08

 

 

Załącznik nr 2

 

 

Wykonanie dochodów budżetu państwa za okres
od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

 

 

                                                                                                                                             w zł.

Komendy Miejskie/Powiatowe Policji

1.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

1 300,00

2.

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

448 656,12

3.

Wpływy z różnych opłat

447 511,05

4.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

135 000,55

5.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1 681,07

6.

Pozostałe odsetki

1 042,22

7.

Wpływy z różnych dochodów

95 472,56

 

Razem

1 130 663,57

 

 

Załącznik nr 4

 

 

Wykonanie dochodów budżetu państwa za okres
od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

 

 

 

                                                                                                                                             w zł.

Gospodarstwo Pomocnicze KWP „KASYNO”

1.

Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

139,50

 

Razem

139,50

Metryczka

Data publikacji : 08.04.2008
Data modyfikacji : 24.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zastępca Głównego Księgowego Wydziału Finansów KWP zs. w Radomiu mgr Agnieszka Turek
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gołębiowski Wydział Finansów KWP zs. w Radomiu
do góry