Dług publiczny - rok 2007 - Archiwum - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dług publiczny - rok 2007

Według danych na dzień 31 grudnia 2007 roku Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Metryczka

Data publikacji : 31.03.2008
Data modyfikacji : 24.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zastępca Głównego Księgowego Wydziału Finansów KWP zs. w Radomiu mgr Agnieszka Turek
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gołębiowski Wydział Finansów KWP zs. w Radomiu
do góry