Elektroniczna Skrzynka Podawcza - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.) informujemy, iż Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu uruchomiła za pośrednictwem platformy ePUAP elektroniczną skrzynkę podawczą, która  umożliwia przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub podpisem poświadczonym profilem zaufanym ePUAP;

  1. Akceptowalne formaty załączników to: 
  • DOC, RTF
  •  XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  •  PDF
  •  ZIP 
  1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 9 MB.
  2.  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej (bez konieczności logowania się na platformie ePUAP) można przesyłać pocztą elektroniczną na adres wks.kwp@ra.policja.gov.pl (patrz również informacje pod adresem: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/dostep-do-informacji-p/657,Dostep-do-inf-pub.html ).

Przesłanie wniosku przez platformę ePUAP - o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Metryczka

Data publikacji : 03.10.2008
Data modyfikacji : 02.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Krzysztof Kapturski Kierownik Sekcji Ogólnej Wydział Prezydialny KWP zs. w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gołębiowski
Osoba modyfikująca informację:
kom. Rafał Sułecki
do góry