Kontrole - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli

  • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224)
  • Decyzja nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących  organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r.  poz. 43 ze. zm.)
  • Decyzja nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.Urz. KGP z 2012 r., poz. 55 ze zm.)

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 08.04.2009
Data modyfikacji : 13.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Zamkowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska Zespół Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Rafał Sułecki

Nawigacja

do góry