Kontrole - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli

  • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., nr 185, poz. 1092);

  • Decyzja nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 43 ze zmianami);

  • Decyzja nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGP z dnia 18 października 2012 r., poz. 55 ze zmianami), ze zmianami wynikającymi z decyzji nr 364 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. zmieniającej decyzję w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych

 

 

Metryczka

Data publikacji 08.04.2009
Data modyfikacji 03.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Zamkowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska Zespół Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Rafał Sułecki

Nawigacja

do góry