O G Ł O S Z E N I E - Ogłoszenia - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

 

Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza, że poszukuje celem zakupu nieruchomości spełniającej następujące kryteria:

1. położenie nieruchomości – teren miasta Pułtuska

2. forma własności  -  własność

3. wielkość  - od 7500 mdo 9100 m2

4. dostępność minimum do jednej drogi publicznej

5. wyposażenie oraz dostępność mediów

6. brak obciążeń w księdze wieczystej ( służebność, hipoteka )

7. klasyfikacja nieruchomości w ewidencji gruntów

8. przeznaczenie nieruchomości w Planie Zagospodarowania Przestrzennego

9. cena nieruchomości.

 

         Oferty należy składać w formie pisemnej do siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, Wydział Inwestycji i Remontów lub do siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, ul. Rynek 23 do dnia 13 października 2017r. Oferta powinna zawierać m.in.:  oznaczenie nieruchomości, kopię wypisu i wyrysu,  informacje o mediach,  przeznaczeniu w pzp,  kopię księgi wieczystej, cenę.

 

Metryczka

Data publikacji 14.10.2013
Data modyfikacji 21.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Rafał Sułecki
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Rafał Sułecki Wydział Komunikacji Społecznej KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Rafał Sułecki
do góry