Ochrona danych osobowych - Petycje - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji
z siedzibą w Radomiu

 

Kontakt:

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

 

Komendant  Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu wyznaczył Inspektora ochrony danych. Adres mailowy: iod.kwp@ra.policja.gov.pl

Kontakt do Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom, tel. miejski 47 701-22-14, 47 701-22-19, tel. do sekretariatu wydziału ds. OIN 47 701-22-17, fax 47 701-36-11, adres mailowy: oin.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana  petycję.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ww. ustawy, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 03.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Rafał Sułecki Wydział Komunikacji Społecznej KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska
do góry