Oferty Pracy - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumenty należy przesłać na adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Sekcja do spraw Doboru, Wydział Kadr i Szkolenia
ul. 11 – go Listopada 37/59
26-600 Radom

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr ....”

lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w zaklejonej kopercie z podaniem danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr ....”


Wymagane oświadczenia można pobrać tutaj.


 

Metryczka

Data wytworzenia 21.03.2014
Data publikacji 16.03.2007
Data modyfikacji 22.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Boczoń, Katarzyna Adamczyk Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gołębiowski Wydział Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Gołębiowski
do góry