Oferty Pracy - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumenty należy przesłać na adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Sekcja do spraw Doboru, Wydział Kadr i Szkolenia
ul. 11 – go Listopada 37/59
26-600 Radom

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr ....”

lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w zaklejonej kopercie z podaniem danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr ....”


Wymagane oświadczenia można pobrać tutaj.


Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Policji jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu przy ul. 11-ego Listopada 39/57, 26-600 Radom. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Policji. Podanie danych jest dobrowolne, zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych, stanowi podstawę do odstąpienia od prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Kandydat ma prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Metryczka

Data wytworzenia 21.03.2014
Data publikacji 16.03.2007
Data modyfikacji 11.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Boczoń, Katarzyna Adamczyk Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gołębiowski Wydział Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Gołębiowski
do góry