Oferty Pracy - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumenty należy przesłać na adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Sekcja do spraw Doboru, Wydział Kadr i Szkolenia
ul. 11 – go Listopada 37/59
26-600 Radom

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr ....”

lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w zaklejonej kopercie z podaniem danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr ....”


Wymagane oświadczenia można pobrać tutaj.


W Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (zwanej dalej KWP) Administratorem danych osobowych  jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, adres: ul. 11-go listopada 37/59, kod: 26-600 Radom;

Dane kontaktowe  Inspektora Ochrony Danych: Zespół ds. Ochrony Informacji Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11-go listopada 37/59, 26-600 Radom, tel. miejski (048) 345 22-14, (048) 345 22-19, tel. do  sekretariatu wydziału ds. OIN (048) 345 22-17, fax (048) 345 36-11, oin.kwp@ra.policja.gov.pl

Metryczka

Data wytworzenia : 21.03.2014
Data publikacji : 16.03.2007
Data modyfikacji : 30.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Boczoń, Katarzyna Adamczyk Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gołębiowski Wydział Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Gołębiowski
do góry