Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku

Skargi/wnioski można składać:

 

  • listownie na adres:

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ul.11-go Listopada 37/59

  1. Radom

 

  • osobiście – w Wydziale Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 - w dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 15.30

 

  • faksem – na numer: 47 701-35-56

 

  • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: skargi.kwp@ra.policja.gov.pl (warunkiem załatwienia takiej skargi jest podanie adresu pocztowego do korespondencji - nie ma możliwości przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną)

 

Skarga/wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • dokładny adres do korespondencji,
  • dokładny opis zdarzenia.

 

WAŻNE:

Skargi/wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - pozostawione będą bez rozpoznania.

 

WAŻNE:

Skargi/wniosku - nie można złożyć telefonicznie.

 

WAŻNE:

Skargi/wnioski - można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Metryczka

Data wytworzenia : 16.09.2016
Data publikacji : 22.09.2016
Data modyfikacji : 26.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. szt. Tomasz Chołuj
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska Zespół Komunikacji Wewnętrznej KWP Radom
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska
do góry