Informacje dodatkowe - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Jednostką nadrzędną nad Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu jest Komenda Główna Policji.

 

Komenda Główna Policji

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

 

Informacja o zasadach przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w Komendzie Głównej Policji dostępna jest pod adresem www.bip.kgp.policja.gov.pl

 

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

INFORLINIA OBYWATELSKA 800 676 676

telefon: (+48 22) 55 17 700

fax (+48 22) 827 64 53

 

Informacja o zasadach przyjmowania obywateli przez Rzecznika Praw Obywatelskich dostępna jest pod adresem www.rpo.gov.pl

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 16.09.2016
Data publikacji : 22.09.2016
Data modyfikacji : 28.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. szt. Tomasz Chołuj
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gołębiowski Wydział Łączności i Informatyki - Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Rafał Sułecki
do góry