Informacje dodatkowe - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Jednostką nadrzędną nad Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu jest Komenda Główna Policji.

 

W Komendzie Głównej Policji w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00 (w poniedziałki do godz. 17.00), przez oficerów Biura Kontroli KGP - działających w imieniu Komendanta Głównego Policji.

Komendant Główny Policji wyznaczył I Zastępcę oraz Zastępców Komendanta Głównego Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków.

Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach 15.00 - 17.00, po uprzednim zgłoszeniu - telefonicznym (na numer telefonu skargowego 22 601-22-72) lub osobistym, w ramach przyjęć interesantów podczas dyżuru skargowego pełnionego przez funkcjonariuszy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP.

Link do strony głównej KGP: www.bip.kgp.policja.gov.pl

 

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Przyjęcia Interesantów:

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

 

INFORLINIA OBYWATELSKA 800 676 676

telefon: (+48 22) 55 17 700

fax (+48 22) 827 64 53

 

Linki:

strona główna RPO www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48 58) 764 73 02

fax (+ 48 58) 764 73 03

 

Przyjęcia interesantów (pokój nr 206):

telefon (+ 48 58) 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25

40 - 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

 

Przyjęcia interesantów (pokój nr 122):

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48 71) 34 69 115

fax (+ 48 71) 343 43 25

 

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48 71) 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Metryczka

Data wytworzenia 16.09.2016
Data publikacji 22.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. szt. Tomasz Chołuj
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gołębiowski Wydział Łączności i Informatyki - Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
do góry