Służba w Policji

Informacja dotycząca przyjmowania dokumentów od kandydatów do służby w Policji w KMP, KPP, KWP

Osoby zainteresowane przystąpieniem do procedury rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach miejskich/powiatowych Policji województwa mazowieckiego lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu:

  • osobiście(mając na uwadze szybką i efektywną obsługę osób zainteresowanych złożeniem dokumentów  prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikiem Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu w celu ustalenia terminu złożenia dokumentów pod numerami tel. 47 701 31 19, 47 701 31 20 w godz. 8.00 - 15.00),
  • osobiście, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem komórki kadrowej komendy miejskiej/powiatowej Policji (dane kontaktowe dostępne poniżej „Informacja dot. przyjmowania dokumentów do służby w Policji (...)”)

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, w celu zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Ponadto kandydat do służby w Policji jest zobowiązany stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki.

 

Metryczka

Data publikacji 23.01.2017
Data modyfikacji 01.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Adamczyk
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gołębiowski Wydział Łączności i Informatyki - Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Adamczyk
do góry