Służba w Policji

DOBÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI - OGŁOSZENIA KWP ZS. W RADOMIU

W Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (zwanej dalej KWP) Administratorem danych osobowych  jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, adres: ul. 11-go listopada 37/59, kod: 26-600 Radom;

Dane kontaktowe  Inspektora Ochrony Danych: Zespół ds. Ochrony Informacji Wydziału Bezpieczeństwa Informacji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11-go listopada 37/59, 26-600 Radom, tel. miejski 47 701 22-14, 47 701 22-19, tel. do  sekretariatu wydziału  47 701 22-17, fax 47 701 36-11, oin.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do procedury rekrutacji mogą składać osobiście dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego

- w komendach miejskich i powiatowych Policji woj. mazowieckiego

codziennie 8:00-15:00, a we wtorki w godz. 8:00-18:00


- w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu ul. 11-ego Listopada 37/59

 codziennie 8:00-15:00, a we wtorki w godz. 8:00-18:00

Jeżeli chcesz złożyć dokumenty w Sekcji ds. Doboru prosimy, mając na uwadze szybką i efektywną obsługę osób zainteresowanych złożeniem dokumentów, zadzwoń do nas w celu ustalenia dogodnego terminu złożenia dokumentów

tel. 47 701 31 19,

tel. 47 701 31 20.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 07.08.2007
Data modyfikacji : 23.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Ziętarska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Ziętarska Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Adamczyk
do góry