Służba w Policji

DOBÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI - OGŁOSZENIA KWP ZS. W RADOMIU

W Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (zwanej dalej KWP) Administratorem danych osobowych  jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, adres: ul. 11-go listopada 37/59, kod: 26-600 Radom;

Dane kontaktowe  Inspektora Ochrony Danych: Zespół ds. Ochrony Informacji Wydziału Bezpieczeństwa Informacji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11-go listopada 37/59, 26-600 Radom, tel. miejski 47 701 22-14, 47 701 22-19, tel. do  sekretariatu wydziału  47 701 22-17, fax 47 701 36-11, oin.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do procedury rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach miejskich/powiatowych Policji województwa mazowieckiego lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu

  • osobiście, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu (tel. 47 701 31 19, 47 701 31 20),

 

  • osobiście, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem komórki kadrowej komendy miejskiej/powiatowej Policji (dane kontaktowe dostępne na stronie mazowiecka.policja.gov.pl w zakładce Służba w Policji „Informacja dot. przyjmowania dokumentów do służby w Policji w garnizonie mazowieckim”)

 

Metryczka

Data publikacji : 07.08.2007
Data modyfikacji : 22.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Ziętarska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Ziętarska Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Ziętarska
do góry