Rekrutacja kandydatów do służby w Policji - Ogłoszenie - Służba w Policji - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba w Policji

Rekrutacja kandydatów do służby w Policji - Ogłoszenie

W Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (zwanej dalej KWP) Administratorem danych osobowych  jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, adres: ul. 11-go listopada 37/59, kod: 26-600 Radom;

Dane kontaktowe  Inspektora Ochrony Danych: Zespół ds. Ochrony Informacji Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11-go listopada 37/59, 26-600 Radom, tel. miejski (048) 345 22-14, (048) 345 22-19, tel. do  sekretariatu wydziału ds. OIN (048) 345 22-17, fax (048) 345 36-11, oin.kwp@ra.policja.gov.pl

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 07.08.2007
Data modyfikacji 09.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Ziętarska
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Radomiu Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
kom. Rafał Sułecki
do góry