WZNOWIENIE DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI !!! - Służba w Policji - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba w Policji

WZNOWIENIE DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI !!!

UWAGA !!!

 

DECYZJĄ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI WZNAWIA SIĘ PROCEDURĘ DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do procedury rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach miejskich/powiatowych Policji województwa mazowieckiego lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu

  • osobiście, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu (tel. 47 701 31 19, 47 701 31 20),
  • osobiście, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem komórki kadrowej komendy miejskiej/powiatowej Policji (dane kontaktowe dostępne na stronie mazowiecka.policja.gov.pl w zakładce Służba w Policji „Informacja dot. przyjmowania dokumentów do służby w Policji w garnizonie mazowieckim”)

Kandydaci do służby, w stosunku do których postępowanie kwalifikacyjne zostało już wszczęte powinni oczekiwać na telefoniczną informację od pracownika Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu dotyczącą terminu kolejnego etapu tego postępowania.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, w celu zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Ponadto kandydat do służby w Policji jest zobowiązany stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki.

Metryczka

Data publikacji 05.06.2020
Data modyfikacji 05.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Adamczyk Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Adamczyk
do góry