TEST WIEDZY - ZMIANA ZASAD - Służba w Policji - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba w Policji

TEST WIEDZY - ZMIANA ZASAD

Test wiedzy:

- jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań,

- do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt,

- maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40,

- test ma charakter rankingowy,

- w teście sprawdzana jest wiedza z zakresu funkcjonowania Policji.

 

Uwaga! zgodnie z § 15 rozporządzenia MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432, z późn. zm.) pytania do testu wiedzy opracowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.

 

Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie https://www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji

Metryczka

Data publikacji 04.08.2020
Data modyfikacji 04.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Ziętarska Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Ziętarska
do góry