Wydział dw. z Korupcją - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział dw. z Korupcją

Zgłoś Korupcję!  

Korupcja - w znaczeniu klasycznym oznacza przyjmowanie lub żądanie przez urzędnika instytucji państwowej i samorządowej korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykonanie czynności służbowej lub naruszenie prawa (słownik języka polskiego PWN).

Najczęściej spotykanymi działaniami o charakterze korupcyjnym są:

  • przekupstwo (łapownictwo),
  • wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego do celów prywatnych lub osobistych korzyści,
  • płatna protekcja,
  • handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii politycznej w zamian za zdobycie wpływów,
  • nieprawidłowości dot. zamówień publicznych, kontraktów, koncesji czy decyzji sądów,
  • uchylanie się przed obowiązkiem celnym, podatkowym itp.,
  • świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami z budżetu państwa i majątkiem, który jest dobrem publicznym,
  • faworyzowanie,
  • nepotyzm, kumoterstwo.

PAMIĘTAJ!!!
Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta bądź wręczona, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa - zanim organ ten o nim się dowiedział.


048 345 31 11

e-mail: korupcja@mazowiecka.policja.gov.pl

do góry