Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową

 Do zadań Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową należy w szczególności:

 

1. inicjowanie, nadzorowanie oraz koordynowanie czynności operacyjno- rozpoznawczych realizowanych przez komórki organizacyjne właściwe do zwalczania przestępczości narkotykowej jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;

 

2. ocena poziomu pracy operacyjnej komórek organizacyjnych właściwych do zwalczania przestępczości narkotykowej jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;

 

3. udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym Policji funkcjonującym na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta przy wykonywaniu czynności wykrywczych na miejscu poważnych zdarzeń dotyczących przestępczości narkotykowej, a także przez uczestniczenie w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu czynności operacyjno -rozpoznawczych w tego typu zdarzeniach;

 

4. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawach zmierzających do ustalenia sprawców przestępstw narkotykowych kategorii:

  1. przemytu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
  2. produkcji narkotyków syntetycznych oraz prekursorów,
  3. produkcji oraz uprawy konopi innych niż włókniste,
  4. handlu znacznymi ilościami środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
  5. posiadania znacznych ilości środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

 

5. monitorowanie i analizowanie stanu zagrożenia przestępczością narkotykową występującą na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta oraz wytyczanie głównych kierunków działań dla jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na tym obszarze;

 

6. współpraca z komórkami organizacyjnymi KGP, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz CBŚP w zakresie poprawy efektywności zwalczania przestępczości narkotykowej;

 

7. współpraca z zagranicznymi formacjami Policji oraz ich międzynarodowymi organizacjami poprzez właściwe rzeczowo komórki organizacyjne KGP lub Komendy, a także organami i instytucjami uprawnionymi do zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej o zasięgu międzynarodowym oraz koordynowanie działań jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;

do góry