Wydział dw. z Cyberprzestępczością - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział dw. z Cyberprzestępczością

Zadania realizowane przez Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP z siedzibą w Radomiu:

  1. Monitorowanie sieci Internet ukierunkowane na ujawnianie rozpowszechnianych w niej treści prawnie zabronionych.
  2. Ujawnianie i zwalczanie przestępstw popełnianych na szkodę lub przy użyciu systemów i sieci komputerowych oraz teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.
  3. Ustalanie sprawców przestępstw wykorzystujących technologie i sieci teleinformatyczne  w przestępczej działalności.

W wydziale funkcjonuje także skrzynka pocztowa o adresie e-mail: pokrzywdzony.cyber@ra.policja.gov.pl, na który mogą być przesyłane informacje o  popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia związanego z cyberprzestępczością.

 

do góry