Informacja o udzielonych umorzeniach- stan na 30.10.2017r. - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o udzielonych umorzeniach- stan na 30.10.2017r.

Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu informuje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym z tytułu zgonu dłużnika na dzień 30.09.2017 r. na kwotę łaczną 48 884,87 zł., natomiast liczba dłużników, którym umorzono należność za ww. okres wynosi 141

do góry