Programy prewencyjne - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy prewencyjne

KRAJOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO „GAMBIT”

Policja uczestniczy w realizacji Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Gambit 2005” jako jeden z rządowych podmiotów.

Celem głównym   programu  jest   zmniejszenie   do roku  2013    liczby   ofiar śmiertelnych o 50% w stosunku do roku 2003, tj.  nie więcej niż 2800 ofiar śmiertelnych rocznie. Cel ten jest zgodny z zaleceniami zwartymi w dokumentach programowych UE (Polityka Transportowa do roku 2010 – Czas na decyzje, III Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).

 Celami przyjętymi w Programie „GAMBIT 2005”  są:

 1.       Stworzenie i rozwój podstaw do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.       Kształtowanie świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestników tego ruchu.

3.       Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów.

4.       Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej wraz   z otoczeniem i elementami towarzyszącymi.

5.       Zmniejszenie tzw. ciężkości wypadków.

 Podejmowane działania będą koncentrować się na:

 1.       Budowie systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego (prawo, system finansowania, badania naukowe, systemy informacyjne, zarządzanie).

2.       Kształtowaniu prawidłowych zachowań w ruchu drogowym (przestrzeganie ograniczeń prędkości, stosowanie pasów bezpieczeństwa, trzeźwość uczestników ruchu drogowego, edukacja, komunikacja ze społeczeństwem).

3.       Ochronie pieszych i rowerzystów, budowie i utrzymaniu bezpiecznej infrastruktury drogowej (hierarchizacja sieci dróg i ulic, nowoczesne zarządzanie ruchem drogowym, audyt projektów drogowych).

4.       Zmniejszaniu ciężkości wypadków (urządzenia bezpieczeństwa w pojeździe, "miękkie" otoczenie dróg, działania ratownicze).

Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym Program Realizacyjny Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2006 – 2007,  będący pierwszym etapem wprowadzania w życie Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "GAMBIT 2005". Program ten zawiera 600 projektów, które będą realizowane przez różne podmioty, w tym także przez Policję.

do góry