Wydział Finansów - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Finansów

podinsp. Anna Cichocka – Gł. księgowa
mł. asp. Kamil Damaziak - p.o. z-cy Głównego księgowego - naczelnika


tel.: 48 345 28 03,
fax: 48 345 27 23

    Głównym zadaniem Wydziału Finansów jest zapewnienie obsługi finansowo-księgowej budżetu Komendanta Wojewódzkiego oraz komend miejskich i powiatowych województwa mazowieckiego. Pracownicy wydziału nadzorują dokonywane przez policję wydatki budżetowe pod kątem ich prawidłowości, racjonalności, celowości i zgodności z przepisami prawa.

    Wydział odpowiada również za wypłatę uposażeń, świadczeń i innych należności dla policjantów i pracowników cywilnych.

 

do góry