Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej

mgr Katarzyna Brodnicka - naczelnik
podinsp. Grzegorz Młyński - z-ca naczlnika

tel.: 48 345 29 43,
fax: 48 345 25 57

 

    Wydział zapewnia zaopatrzenie logistyczne w zakresie:

 

 • uzbrojenia i umundurowania policjantów garnizonu mazowieckiego,
 • sprzętu techniki policyjnej, sprzętu kwaterunkowego i techniki biurowej dla KWP i jednostek terenowych,
 • sprzętu żywnościowego i wyżywienia,
 • druków i materiałów kancelaryjnych,
 • materiałów medycznych,
 • sprzętu kulturalno- oświatowego i ppoż.
 • środków do utrzymania czystości,

 Wydział koordynuje dostawy sprzętu i materiałów z zaopatrzenia centralnego do jednostek terenowych.
 

 Odpowiada za utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektów i nieruchomości KWP.
 

 Prowadzi ewidencję główną majątku w zakresie:

 • uzbrojenia,
 • techniki policyjnej i biurowej,
 • sprzętu kwaterunkowo- gospodarczego,
 • sprzętu żywnościowego,
 • sprzętu kulturalno- oświatowego,
 • sprzętu medycznego i sportowego,
 • przedmiotów wyposażenia mundurowego.

    Prowadzi rejestr wydatków jednostek terenowych i KWP z zakresu działania Wydziału GMT.

do góry