Wydział Prewencji - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Prewencji

podinsp. Witold Krawczyk- naczelnik
podinsp. Agnieszka Guza - z-ca naczelnika

tel.: 47 701 30 50,
fax: 47 701 27 01

e-mail : prewencja.kwp@ra.policja.gov.pl

 

W zainteresowaniu Wydziału Prewencji leży problematyka min. z zakresu:
 

 • funkcjonowania, organizacji i pełnienia służby patrolowej pełnionej przez SPPP, Sekcje (Ogniwa, Referaty) patrolowo-interwencyjne KMP i KPP garnizonu mazowieckiego,
 • realizacji zadań związanych z problematyką postępowań w sprawach o wykroczenia,
 • problematyki przewodników i psów służbowych,
 • nadzoru nad wykonywaniem zadań przez dzielnicowych i kierowników rewirów,
 • działań zapobiegających i zwalczających demoralizację oraz przestępczość nieletnich,
 • rozwiązywania problemów związanych z patologiami społecznymi,
 • szeroko rozumianej prewencji kryminalnej.

    Wszystkie zadania w powyższym zakresie realizowane są przez poszczególne Komendy Miejskie i Powiatowe Policji garnizonu mazowieckiego.

    Rola Wydziału Prewencji KWP związana z w.wym. zagadnieniami polega min. na:

 • nadzorowaniu i koordynowaniu działań przedstawionych powyżej i realizowanych przez jednostki terenowe,
 • inspirowaniu działań i przedsięwzięć w powyższym zakresie,
 • współpracy z różnymi podmiotami (również pozapolicyjnymi) w celu właściwej realizacji tych zadań,
 • pomocy merytorycznej KMP i KPP przy ich wykonywaniu.
   

Kontakty z obywatelami odbywają się na zasadach:
 

 1. udzielania środkom masowego przekazu informacji dla społeczeństwa o istniejących zagrożeniach, podstawach wiedzy wiktymologicznej czy prowadzonych akcjach i przedsięwzięciach,
 2. przeprowadzania we własnym zakresie lub wspólnie z jednostkami terenowymi akcji, programów prewencyjnych, pogadanek ukierunkowanych na dzieci, młodzież i dorosłych,
 3. badaniach opinii publicznej w zakresie poczucia bezpieczeństwa obywateli i funkcjonowania policji,
 4. udzielania porad i wskazówek w rozwiązywaniu konkretnych, jednostkowych problemów związanych np. z patologią funkcjonowania rodziny.

    Zakres realizacji zadań publicznych wykonywanych przez Wydział Prewencji KWP z/s w Radomiu, nie mieści się więc stricte w art. 1.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

do góry