Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

mł.insp. Dariusz Krzesicki - p.o. naczelnika
podinsp. Mariusz Konatowski - z-ca naczelnika 

tel.: 48 345 30 03 (I p. - łącznik, p. 100),
fax: 48 345 35 56

Wydział Kontroli KWP zs. w Radomiu zajmuje się głównie kontrolowaniem sposobu funkcjonowania Policji na terenie województwa mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i powiatów okołowarszawskich), ujawnianiem nieprawidłowości, przyczyn ich powstawania i szukaniem sposobów ich naprawienia.

W sprawach skarg i wniosków Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji lub wyznaczony przez niego I Zastępca Komendanta lub Zastępcy Komendanta przyjmują interesantów w każdy wtorek w godzinach: od 13.00 do 17.30.

Policjanci/pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w budynku KWP zs. w Radomiu (łącznik) I piętro, pokoje nr 110, 111 i 112:

  • w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 17.30,
  • w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 15.30.

Telefon Zaufania KWP zs. w Radomiu  0800 191 902 czynny całą dobę

Telefon Zaufania służy do przyjmowania informacji od obywateli, dotyczących w szczególności:
przestępstw i sprawców przestępstw, gdy rozmówca nie chce złożyć zawiadomienia lub występować w sprawie jako świadek lub chce się podzielić posiadaną wiedzą do wykorzystania w procesie wykrywczym, a chce zachować anonimowość;
ukrywających się osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości;
problemów, spostrzeżeń i wniosków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz zjawisk sprzyjających przestępczości;
braku reakcji Policji na zgłoszenie (zawiadomienie) o przestępstwie lub wykroczeniu, niewłaściwej realizacji czynności przez Policję, niewłaściwego traktowania obywateli;
przestępstw popełnionych przez policjantów lub powiązań przestępczych policjantów.

do góry