Wydział Łączności i Informatyki - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Łączności i Informatyki

mł. insp. Radosław Sadalski - naczelnik
podinsp. Andrzej Zbroszczyk - z-ca naczelnika
kom. Arkadiusz Wojtowicz - z-ca naczelnika

tel.: 48 345 34 00,
fax: 48 345 24 00,

 

    Wydział Informatyki realizuje kierunki rozwoju oraz utrzymania systemów informatycznych związanych z:

 • organizacją, budową, nadzorowaniem i modernizacją systemów teleinformatycznych oraz łączności w jednostkach podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z/s w Radomiu,
 • wykonywaniem analiz poprawności przetwarzanych i udostępnianych danych oraz ich aktualizacją,
 • zabezpieczeniem logistycznym oraz wypełnianiem roli nadzorczo-kontrolnych w zakresie funkcjonowania informatyki i łączności dla jednostek Policji województwa mazowieckiego,
 • monitorowaniem i wdrażaniem nowych technologii teleinformatycznych i łączności.
   

    Wymienione kierunki tworzą trzy główne grupy zadań dotyczących:
 

 • realizacji zadań związanych z obsługą centralnych ogólnopolskich systemów informatycznych, w tym zwłaszcza przedsięwzięć związanych z wdrażaniem i obsługą Krajowego Systemu Informacyjnego Policji,
 • zadań związanych z rozwojem i eksploatacją policyjnych cyfrowych łączy teleinformatycznych,
 • bip,
 • potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.
   
do góry