Zespół Prawny - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Prawny

Koordynator - radca prawny Tomasz Kęsik

Zespół Prawny realizuje zadania:

 

 • opiniowanie pod względem zgodności przepisów wewnętrznych wydawanych
  przez Komendanta i zawieranych umów cywilno - prawnych z obowiązującym
  systemem prawa i zasadami techniki prawodawczej;

   
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych
  i administracyjnych;

   
 • koordynowanie działalności radców prawnych w jednostkach
  organizacyjnych Policji funkcjonujących na terenie działania
  Komendanta oraz udzielanie pomocy prawnej tym jednostkom.
do góry