Sekcja Zamówień Publicznych - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sekcja Zamówień Publicznych

mgr Julita Dudzińska - kierownik sekcji

tel. 048 345 31 03
fax. 048 345 20 02

 

Sekcja Zamówień Publicznych zakresie swojego działania wykonuje zadania organizacji procedur przetargowych, zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych poprzez przygotowanie dokumentacji przetargowych ( SIWZ ), ogłaszanie przetargów, koordynowanie czynności związanych z przygotowaniem i zawieraniem umów.
    Ponadto Sekcja prowadzi rejestry procedur przetargowych oraz archiwizuje dokumenty obejmujące procedury.
    Sekcja Zamówień Publicznych współdziała także z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.

 

do góry