86/18 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zamówienia inwestycyjnego pn.: „ Komenda Powiatowa Policji w Grójcu – budowa nowej siedziby przy ul. Brzozowa 108 - Etap II

Lp.

Nr referencyjny

Przedmiot Zamówienia

Termin składania ofert

Wartość

Wspólny słownik zamówień (CPV)

1 86/18 86/18 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zamówienia inwestycyjnego pn. "Komenda Powiatowa Policji w Grójcu - budowa nowej siedziby przy ul. Brzozowa 108- Etap II

26.11.2018
godz. 11.00

  45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 71240000-2

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 09.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kowalska Sekcja Zamówień Publicznych KWP z siedzibą w Radomiu
do góry