Zamówienia na usługi społeczne

1/20 Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, pobrań krwi osób zatrzymanych dla podległych jednostek KWP/KMP/KPP garnizonu mazowieckiego - 1 część

Lp.

Nr referencyjny

Przedmiot Zamówienia

Termin składania ofert

Wartość

Wspólny słownik zamówień (CPV)

1 1/20 1/20 Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, pobrań krwi osób zatrzymanych dla podległych jednostek KWP/KMP/KPP garnizonu mazowieckiego - 1 część

28.01.2020
godz. 11.00

  85121000-3

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 17.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kowalska Sekcja Zamówień Publicznych KWP z siedzibą w Radomiu
do góry