Zamówienia Ogłoszone - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Ogłoszone


Numer referencyjny CPV Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
113/17 45000000-7, 45262120-8, 45111300-1, 45262310-7, 45262300-4, 45320000-6, 45431000-7, 45261300-7, 45421000-4, 45443000-4, 45331220-4, 45311200-2, 45312311-0, 45317000-2, 45261320-3, 45450000-6 Nr 113/17. Modernizacja budynku SPPP w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock
22.12.2017 11:00 szczegóły zamówienia
112 /17 34110000-1 112 /17 - Zakup i dostawa samochodów osobowych w wersji "nieoznakowanej" dla KWP zs. w Radomiu
15.12.2017 10:00 szczegóły zamówienia
111/17 45330000-9 Nr 111/17. Wykonanie instalacji wod.-kan. dyżurki w SOT Radom ul. Energetyków 14
08.12.2017 11:00 szczegóły zamówienia
110/17 44421000-7 110/17 Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek garnizonu mazowieckiego
20.11.2017 10:30 szczegóły zamówienia
109/17 30199750-2 109/17 - Dostawa bonów towarowych w formie papierowej
20.11.2017 10:30 szczegóły zamówienia
106/17 45000000-7, 45262120-8, 45111300-1, 45262310-7, 45262300-4, 45320000-6, 45431000-7, 45261300-7, 45421000-4, 45443000-4, 45331220-4, 45311200-2, 45312311-0, 45317000-2, 45261320-3, 45450000-6 Nr 106/17. Modernizacja budynku SPPP w Płocku, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert
30.11.2017 10:30 szczegóły zamówienia
108/17 31122000-7 Dostawa agregatu prądotwórczego
20.11.2017 11:00 szczegóły zamówienia
107/17 38651000-3, 32333200-8, 18930000-7 107/17 Zakup sprzętu foto i video dla KWP zs. w Radomiu
17.11.2017 10:30 szczegóły zamówienia
105/17 38500000-0 Nr 105/17. Przesiewowy, bezkontaktowy (bezustnikowy) przyrząd do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - 150 sztuk
15.11.2017 11:00 szczegóły zamówienia
104/17 44421000-7 szafy 39113100-8 fotele 39112000-0 krzesła 44421710-7 depozytor kluczy 104/17 - Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek garnizonu mazowieckiego
15.11.2017 10:30 szczegóły zamówienia
103/17 32333200-8, 32333100-7, 32420000-3 103/17 - Zakup i dostawa urządzeń do monitoringu wizyjnego dla jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
14.11.2017 10:30 szczegóły zamówienia
100/17 50118110-9 Odpłatne wykonywanie usług holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
14.11.2017 11:00 szczegóły zamówienia
98/17 38430000-8 Zakup stacjonarno-przenośnych, zawzorcowanych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu działających na zasadzie pomiaru spektrofotometrycznego w podczerwieni
08.11.2017 10:30 szczegóły zamówienia
97 /17 30213100-6 97 /17 - Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
02.11.2017 12:00 szczegóły zamówienia
95/17 30232100-5 Nr 95/17. Zakup i dostawa urządzeń drukujących wielofunkcyjnych dla jednostek Policji garnizonu mazowieckiego. UWAGA! Zmiana treści SIWZ.
30.10.2017 10:30 szczegóły zamówienia
94/17 45000000-7, 45215000-7 45310000-3, 31211100-9 , 31214500-4, 28422300-9, 31600000-2, 31681000-3, 45314320-0, 32410000-0, 45312100-8, 45312200-9 , 29861300-5, 32240000-7, 50931200-2 , 45312000-7, 32421000-0, 51313000-9, 45330000-9 94/17 - Dokończenie budowy nowej siedziby KP w Mszczonowie ul. Warszawska działka o nr 196/4 o pow. 1800m2.
31.10.2017 10:30 szczegóły zamówienia
93/17 50112110-7 Kompleksowe wykonywanie usług napraw powypadkowych oraz napraw remontowych blacharsko – lakierniczych pojazdów służbowych eksploatowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu i jednostkach jej podległych
23.10.2017 11:00 szczegóły zamówienia
92 /17 30213100-6 92 /17 - Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
19.10.2017 09:00 szczegóły zamówienia
91 /17 45111300-1, 45420000-7, 45430000-0, 45410000-4, 45440000-345310000-3, 45332000-3 91 /17 - Komisariat Policji w Iłży - remont wewnętrzny
23.10.2017 09:00 szczegóły zamówienia
88 /17 22900000-9 88 /17 - Zakup i dostawa druków, formularzy resortowych, tarcz i obwolut dla Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i jednostek podległych.
17.10.2017 09:00 szczegóły zamówienia
90/17 45111300-1; 45420000-7; 45340000-2; 45261210-9 Nr 90/17 KWP SOT - roboty remontowe
19.10.2017 10:30 szczegóły zamówienia
89/17 Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe Kod CPV:45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Kod CPV: 45442100-8 – Roboty malarskie „KPP Płońsk – wymiana okien wraz z robotami towarzyszącymi, malowanie”
18.10.2017 10:30 szczegóły zamówienia
85/17 34351100-3 85/17 - Zakup i dostawa ogumienia do pojazdów służbowych KWP z s. w Radomiu i jednostek jej podległych
10.10.2017 10:30 szczegóły zamówienia
87/17 31440000-2 Nr 87/17. Zakup i wymiana uszkodzonych bądź zużytych baterii akumulatorów w siłowniach telekomunikacyjnych w sieci OST112 w jednostkach podległych KWP zs. w Radomiu
10.10.2017 10:30 szczegóły zamówienia
83/17 44421000-7 83/17 - Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowegodla jednostek garnizonu mazowieckiego
09.10.2017 10:30 szczegóły zamówienia
84/17 1.) Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 2.) Kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 3.) Kod CPV:45262520-2 – Roboty murowe 4.) Kod CPV:45410000-4 – Tynkowanie 5.) Kod CPV:45431200-9 – Kładzenie glazury 6.) Kod CPV:45430000-0 – Pokrywanie podłóg ścian 84/17 Wykonanie zadania pn. „Posterunek Policji Bielsk – adaptacja, modernizacja pomieszczeń” 09-230 Bielsk ul. Spółdzielcza 11, woj. mazowieckie
13.10.2017 10:30 szczegóły zamówienia
82/17 30232100-5 drukarki i plotery, 30121410-0 telefaxy Zakup urządzeń drukujących dla jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
02.10.2017 10:30 szczegóły zamówienia
79/17 45000000-7 79/17 - Termomodernizacja budynku KPP w Łosicach ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice
09.10.2017 10:30 szczegóły zamówienia
81/17 45000000-7, 71220000-6, 45216111-5, 45220000-5, 45262700-8, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3 ,45400000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45331200-8 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Posterunek Policji w Nowej Suchej adaptacja, modernizacja pomieszczeń
09.10.2017 11:00 szczegóły zamówienia
80/17 45000000-7, 45262120-8, 45111300-1, 45262310-7, 45262300-4, 45320000-6, 45431000-7, 45261300-7, 45421000-4, 45443000-4, 45331220-4, 45311200-2, 45312311-0, 45317000-2, 45261320-3, 45450000-6 Nr 80/17. Modernizacja budynku SPPP w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock
09.10.2017 10:30 szczegóły zamówienia
71/17 50410000-2 Naprawa i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu A 2.0, A 2.0/04, A 2.0/4L oraz Dräger 6810 stanowiących wyposażenie komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu
16.10.2017 10:30 szczegóły zamówienia
72/17 50112300-6 72/17 - Usługa mycia pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
20.09.2017 10:30 szczegóły zamówienia
70/17 09211100-1 70/17 - Zakup i dostawa olejów silnikowych, przekładniowych oraz środków smarowych do pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu
12.09.2017 10:30 szczegóły zamówienia
63/17 30232100-5 drukarki i plotery, 30121410-0 telefaxy Zakup urządzeń drukujących dla jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
11.09.2017 10:30 szczegóły zamówienia
62/17 09.12.30.00-7-gaz ziemny, 65.21.00.00-8-przesył gazu. 62/17 - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb jednostek garnizonu mazowieckiego
08.09.2017 10:30 szczegóły zamówienia
69/17 45000000-7 Roboty budowlane 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane. 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 45421100-5-Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów Dostosowanie do przepisów p.poż budynku nr 1 Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu polegających na dokończeniu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
15.09.2017 10:30 szczegóły zamówienia
53/17 50116300-4 Nr 53/17. Usługa w zakresie napraw i konserwacji przekładni do pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych.
11.09.2017 10:30 szczegóły zamówienia
58 /17 50116000-1 58 /17 - Świadczenie usług w zakresie regeneracji/naprawy turbosprężarek pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu
11.09.2017 09:00 szczegóły zamówienia
52/17 50116000-1 Nr 52/17. Świadczenie usług w zakresie regeneracji/naprawy głowic silników pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych.
12.09.2017 10:30 szczegóły zamówienia
65/17 45111200-0, 45231000-5, 45330000-9, 09331100-9, 45320000-6, 45331000-6, 45310000-3, 45300000-0 Modernizacja sieci c.o., na terenie KMP/KWP w Radomiu wraz z modernizacją systemów: grzewczego i chłodzenia w budynkach nr 1,3 i 4 oraz budową instalacji solarnej i c.w.u. w budynku nr 4, dla potrzeb KMP/KWP w Radomiu
15.09.2017 11:00 szczegóły zamówienia
64/17 CPV 45.00.00.00 – 7 – Roboty budowlane CPV 45.26.21.20 – 8- Wznoszenie rusztowań CPV 45.11.13.00 – 1- Roboty rozbiórkowe CPV 45.26.23.10 – 7- Roboty zbrojarskie CPV 45.26.23.00 – 4- Roboty betoniarskie CPV 45.32.00.00 – 6- Roboty izolacyjne CPV 45.43.10.0 64/17 - Termomodernizacja budynku KPP w Łosicach ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice
14.09.2017 10:30 szczegóły zamówienia
68/17 45311000-0, 45310000-3, 42961100-1 68/17-Dostosowanie do przepisów p.poż budynku nr 1 Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu – polegające na wykonaniu modernizacji systemu kontroli dostępu w budynku nr 1 w budynku łącznika oraz uzupełnienie systemu p.poż. wraz z zaprogramowaniem i uruchomieniem.
14.09.2017 10:30 szczegóły zamówienia
57/17 50116600-7, 50116100-2 57/17 - Świadczenie usług w zakresie napraw rozruszników/alternatorów do pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych.
07.09.2017 10:30 szczegóły zamówienia
67/17 45000000-7, 45262120-8, 45111300-1, 45262310-7, 45262300-4, 45320000-6, 45431000-7, 45261300-7, 45421000-4, 45443000-4, 45331220-4, 45311200-2, 45312311-0, 45317000-2, 45261320-3, 45450000-6 Nr 67/17. Modernizacja budynku SPPP w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock.
14.09.2017 10:30 szczegóły zamówienia
56/17 31431000-6 56/17 - Zakup i dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych KWP z s. w Radomiu i jednostek jej podległych
12.09.2017 10:30 szczegóły zamówienia
61/17 45000000-7 ,71220000-6, 45216111-5, 45220000-5, 45262700-8, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45331200-8, 45400000-1 61/17 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Posterunek Policji w Nowej Suchej adaptacja, modernizacja pomieszczeń”
11.09.2017 11:00 szczegóły zamówienia
60/17 30213100-6 ,30213300-8 ,30231300-0 ,48732000-8 Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
01.09.2017 11:00 szczegóły zamówienia
59/17 71240000-2, 45111300-1, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 54440000-3, 45310000-3 59-17 - Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania remontowego pn.: Posterunek Policji Szydłowo – adaptacja, modernizacja pomieszczeń
07.09.2017 10:30 szczegóły zamówienia
54/17 71240000-2, 45111300-1, 45000000-7, 45430000-0, 45442100-8, 45332200-5, 45310000-3 54/17. W trybie zaprojektuj i wybuduj pn."Posterunek Policji Kosów Lacki - adaptacja, modernizacja pomieszczeń".
06.09.2017 10:30 szczegóły zamówienia
51/17 45111300-1, 45262520-2 ,45410000-4 ,45431200-9 ,45430000-0 ,45421100-5 ,45442100-8 ,45332200-5 ,45331100-7 ,45310000-3 Modernizacja piwnic w budynku Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie
06.09.2017 11:00 szczegóły zamówienia
55/17 45000000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45331100-7, 45310000-3 55/17 - Posterunek Policji Bielsk – adaptacja, modernizacja pomieszczeń
06.09.2017 10:30 szczegóły zamówienia
50/17 45000000-7, 71220000-6, 45220000-5, 45400000-1, 45421100-5, 42961100-1 50/17 - Remont przejścia wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń na IX piętrze oraz dostosowanie do przepisów p.poż. budynku nr 1 KWP z s .w Radomiu
25.08.2017 10:30 szczegóły zamówienia
48/17 45111300-1 , 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9 „Modernizacja piwnic w budynku Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie”
17.08.2017 10:30 szczegóły zamówienia
49/17 45000000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45331100-7, 45310000-3 49/17 - Posterunek Policji Bielsk – adaptacja, modernizacja pomieszczeń
17.08.2017 10:30 szczegóły zamówienia
47 /17 71240000-2, 45111300-1, 45000000-7, 45430000-0, 45442100-8, 45332200-5, 45310000-3 47 /17 - Posterunek Policji w Krasnosielcu -adaptacja, modernizacja pomieszczeń w trybie zaprojektuj i wybuduj
11.08.2017 10:00 szczegóły zamówienia
44/17 09135100-5 UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert 44/17 - Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego
06.09.2017 10:30 szczegóły zamówienia
46/17 45000000-7, 71220000-6, 45220000-5, 45400000-1, 45421100-5, 42961100-1 46/17 - Remont przejścia wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń na IX piętrze oraz dostosowanie do przepisów p.poż. budynku nr 1 KWP z s .w Radomiu
09.08.2017 10:30 szczegóły zamówienia
42 /2017 39130000-2, 39113100-8, 39112000-0, 39141100-3, 39141300-5 42 /17 - Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
07.08.2017 10:00 szczegóły zamówienia
45/17 Kod CPV: 71240000-2 – Usługi architektoniczne inżynieryjne i planowania Kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane Kod CPV: 45430000-0 – Pokrywanie podłóg ścian (posadzki) Kod CPV: 45442100-8 – Roboty malarskie Kod C 45/17 - dotyczy przetargu nieograniczonego w trybie zaprojektuj i wybuduj pn : Posterunek Policji Kosów Lacki – adaptacja, modernizacja pomieszczeń
09.08.2017 10:30 szczegóły zamówienia
43/17 30213100-6 ,30213300-8 ,30231300-0 Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
04.08.2017 11:00 szczegóły zamówienia
37/17 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7 – Roboty budowlane, 45216111-5 – Roboty budowlane w zakresie posterunków policji, 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane, 45262700-8 – Przebudowa budynków, 45260000-7 – Roboty w z Posterunek Policji Teresin – termomodernizacja, modernizacja pomieszczeń
27.07.2017 10:30 szczegóły zamówienia
38/17 71220000-6 , 45000000-7 , 45216111-5 , 45220000-5 , 45262700-8 , 45260000-7, 45320000-6 , 45321000-3, 45400000-1, 45300000-0, 45310000-3 ,45330000-9 ,45331100-7 ,45331200-8 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Posterunek Policji w Nowej Suchej adaptacja, modernizacja pomieszczeń”
28.07.2017 11:00 szczegóły zamówienia
36/17 30190000-7 Dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych dla jednostek garnizonu mazowieckiego, Laboratorium Kryminalistycznego i jednostek zamiejscowych KGP.
12.07.2017 11:00 szczegóły zamówienia
23/17 30213100-6 ,30213300-8 ,30231300-0 ,38652100-1 ,48620000-0 ,48771000-3 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
05.07.2017 11:00 szczegóły zamówienia
34/17 71240000-2 Komenda Powiatowa Policji w Mławie – zmiana wejścia w PdOZ, montaż bramy, utwardzenie terenu, remont garaży w trybie zaprojektuj i wybuduj
12.07.2017 09:00 szczegóły zamówienia
33/17 50112100-7 Kompleksowe wykonywanie usług napraw powypadkowych oraz remontowych blacharsko-lakierniczych pojazdów służbowych eksploatowanych w KWP zs. w Radomiu i jednostkach jej podległych
03.07.2017 11:00 szczegóły zamówienia
32/17 39224000-8; 39830000-9; 33761000-2; 33631600-8; 33700000-7 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 30.06.2017r.! Zakup i dostarczenie środków czystości, higieny osobistej, dezynfekcyjnych oraz materiałów do utrzymania czystości i porządku dla KWP zs. w Radomiu i jednostek garnizonu mazowieckiego
30.06.2017 10:30 szczegóły zamówienia
31/17 71220000-6, 45220000-5, 45421100-5, 45400000-1 Nr 31/17. Remont przejścia wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń na IX piętrze oraz dostosowanie do przepisów p.poż. budynku nr 1 Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu w trybie zaprojektuj i wybuduj.
26.06.2017 10:30 szczegóły zamówienia
30 /17 71240000-2, 45111300-1, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45310000-3, 45340000-2 30 /17 - Komenda Powiatowa Policji w Mławie - zmiana wejścia w PdOZ, montaż bramy, utwardzenie terenu, remont garaży w trybie zaprojektuj i wybuduj
22.06.2017 09:00 szczegóły zamówienia
26/17 50112300 – 6 26/17 - Usługi mycia pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
05.06.2017 10:30 szczegóły zamówienia
27/17 71220000-6, 45220000-5, 45421100-5, 45400000-1 Nr 27/17. Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Remont przejścia wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń na IX piętrze oraz dostosowanie do przepisów p.poż. budynku nr 1 Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu”.
08.06.2017 10:30 szczegóły zamówienia
24 /17 71240000-2, 45111300-1, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 54440000-3, 45310000-3, 45340000-2, 01.02.04.23.01, 01.02.04.22.01, 01.02.04.21.01, 04.02.01.13.01, 04.02.01.12.01, 04.04.01.11.01, 05.03.23.15.03, 03.02.01.11.01 24 /17 - Komenda Powiatowa Policji w Mławie - zmiana wejścia w PdOZ, montaż bramy, utwardzenie terenu, remont garaży w trybie zaprojektuj i wybuduj
05.06.2017 09:00 szczegóły zamówienia
21/17 64211100-9 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek garnizonu mazowieckiego
05.06.2017 10:30 szczegóły zamówienia
20/17 30237000-9 ,30233000-1,31731000-9 ,30234000-8 ,31434000-7 ,31711000-3 Nr sprawy 20/17 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz radiokomunikacyjnego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
17.05.2017 11:00 szczegóły zamówienia
18/17 30232100-5 drukarki i plotery 30232130-4 kolorowe drukarki atramentowe 30125110-5 toner do drukarek laserowych/faksów 30192113-6 tusze do drukarek atramentowych Zakup wysokowydajnych drukujących urządzeń wielofunkcyjnych
12.05.2017 10:30 szczegóły zamówienia
19/17 50310000-1, 30124000-4, 30124300-7 Nr 19/17. Świadczenie usługi serwisowo-materiałowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno-użytkowej kserokopiarek należących do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego.
15.05.2017 09:30 szczegóły zamówienia
17/17 30197644-2 Nr 17/17. Zakup i dostawa papieru ksero dla jednostek garnizonu mazowieckiego.
08.05.2017 10:30 szczegóły zamówienia
16/17 34300000-0 16/17 - Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych
23.05.2017 10:30 szczegóły zamówienia
13/17 30197644-2 13/17 Zakup i dostawa papieru ksero
04.04.2017 10:00 szczegóły zamówienia
11/17 30237000-9 ,30233000-1, 31731000-9 ,30234000-8 ,31433000-0 ,31434000-7 ,31711000-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz radiokomunikacyjnego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
24.03.2017 11:00 szczegóły zamówienia
10/17 30197644-2 10/17 - Zakup i dostawa papieu ksero - licytacja elektroniczna
16.03.2017 10:00 szczegóły zamówienia
8/17 30125110-5 8/17 - Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
01.03.2017 10:30 szczegóły zamówienia
7/17 09134100-8 7/17 - Zakup i dostawa paliw płynnych
22.03.2017 10:30 szczegóły zamówienia
6/17 50410000-2 Świadczenie usług polegających na naprawie i kalibracji urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Dräger 7410 i typu Alco -Sensor IV
23.02.2017 10:30 szczegóły zamówienia
5/17 50112100-4 5/17 - Kompleksowe wykonywanie usług napraw powypadkowych oraz remontowych blacharsko – lakierniczych pojazdów służbowych eksploatowanych w KWP z s. w Radomiu i jednostkach jej podległych.
07.02.2017 10:30 szczegóły zamówienia
2/17 64211100-9 2/17 - ,,Świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji zs w Radomiu”
26.01.2017 10:30 szczegóły zamówienia
1/17 50118110-9 Usługi holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
26.01.2017 10:30 szczegóły zamówienia

do góry