Zamówienia Ogłoszone - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Ogłoszone


Numer referencyjny CPV Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
33/17 50112100-7 Kompleksowe wykonywanie usług napraw powypadkowych oraz remontowych blacharsko-lakierniczych pojazdów służbowych eksploatowanych w KWP zs. w Radomiu i jednostkach jej podległych
03.07.2017 11:00 szczegóły zamówienia
32/17 39224000-8; 39830000-9; 33761000-2; 33631600-8; 33700000-7 Zakup i dostarczenie środków czystości, higieny osobistej, dezynfekcyjnych oraz materiałów do utrzymania czystości i porządku dla KWP zs. w Radomiu i jednostek garnizonu mazowieckiego
28.06.2017 10:30 szczegóły zamówienia
31/17 71220000-6, 45220000-5, 45421100-5, 45400000-1 Nr 31/17. Remont przejścia wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń na IX piętrze oraz dostosowanie do przepisów p.poż. budynku nr 1 Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu w trybie zaprojektuj i wybuduj.
26.06.2017 10:30 szczegóły zamówienia
30 /17 71240000-2, 45111300-1, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45310000-3, 45340000-2 30 /17 - Komenda Powiatowa Policji w Mławie - zmiana wejścia w PdOZ, montaż bramy, utwardzenie terenu, remont garaży w trybie zaprojektuj i wybuduj
22.06.2017 09:00 szczegóły zamówienia
26/17 50112300 – 6 26/17 - Usługi mycia pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
05.06.2017 10:30 szczegóły zamówienia
27/17 71220000-6, 45220000-5, 45421100-5, 45400000-1 Nr 27/17. Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Remont przejścia wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń na IX piętrze oraz dostosowanie do przepisów p.poż. budynku nr 1 Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu”.
08.06.2017 10:30 szczegóły zamówienia
24 /17 71240000-2, 45111300-1,45410000-4,45420000-7,45430000-0,54440000-3,45310000-3,45340000-2,01.02.04.23.01, 01.02.04.22.01, 01.02.04.21.01, 04.02.01.13.01, 04.02.01.12.01, 04.04.01.11.01, 05.03.23.15.03, 03.02.01.11.01 24 /17 - Komenda Powiatowa Policji w Mławie - zmiana wejścia w PdOZ, montaż bramy, utwardzenie terenu, remont garaży w trybie zaprojektuj i wybuduj
05.06.2017 09:00 szczegóły zamówienia
21/17 64211100-9 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek garnizonu mazowieckiego
05.06.2017 10:30 szczegóły zamówienia
20/17 30237000-9 ,30233000-1,31731000-9 ,30234000-8 ,31434000-7 ,31711000-3 Nr sprawy 20/17 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz radiokomunikacyjnego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
17.05.2017 11:00 szczegóły zamówienia
18/17 30232100-5 drukarki i plotery 30232130-4 kolorowe drukarki atramentowe 30125110-5 toner do drukarek laserowych/faksów 30192113-6 tusze do drukarek atramentowych Zakup wysokowydajnych drukujących urządzeń wielofunkcyjnych
12.05.2017 10:30 szczegóły zamówienia
19/17 50310000-1, 30124000-4, 30124300-7 Nr 19/17. Świadczenie usługi serwisowo-materiałowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno-użytkowej kserokopiarek należących do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego.
15.05.2017 09:30 szczegóły zamówienia
17/17 30197644-2 Nr 17/17. Zakup i dostawa papieru ksero dla jednostek garnizonu mazowieckiego.
08.05.2017 10:30 szczegóły zamówienia
16/17 34300000-0 16/17 - Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych
23.05.2017 10:30 szczegóły zamówienia
13/17 30197644-2 13/17 Zakup i dostawa papieru ksero
04.04.2017 10:00 szczegóły zamówienia
11/17 30237000-9 ,30233000-1,31731000-9 ,30234000-8 ,31433000-0 ,31434000-7 ,31711000-3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz radiokomunikacyjnego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
24.03.2017 11:00 szczegóły zamówienia
10/17 30197644-2 10/17 - Zakup i dostawa papieu ksero - licytacja elektroniczna
16.03.2017 10:00 szczegóły zamówienia
8/17 30125110-5 8/17 - Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
01.03.2017 10:30 szczegóły zamówienia
7/17 09134100-8 7/17 - Zakup i dostawa paliw płynnych
22.03.2017 10:30 szczegóły zamówienia
6/17 50410000-2 Świadczenie usług polegających na naprawie i kalibracji urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Dräger 7410 i typu Alco -Sensor IV
23.02.2017 10:30 szczegóły zamówienia
5/17 50112100-4 5/17 - Kompleksowe wykonywanie usług napraw powypadkowych oraz remontowych blacharsko – lakierniczych pojazdów służbowych eksploatowanych w KWP z s. w Radomiu i jednostkach jej podległych.
07.02.2017 10:30 szczegóły zamówienia
2/17 64211100-9 2/17 - ,,Świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji zs w Radomiu”
26.01.2017 10:30 szczegóły zamówienia
1/17 50118110-9 Usługi holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
26.01.2017 10:30 szczegóły zamówienia

do góry