Zamówienia Ogłoszone - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Ogłoszone


Numer referencyjny CPV Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
53/20 45000000-7 53-20 Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu/ Komenda Miejska Policji w Radomiu - przebudowa pomieszczeń zmiana funkcji PdOZ na Sektorowy, budowa zaplecza techniczno – garażowego, przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz z wymianą agregatów prądotwórczych – dokończenie
18.01.2021 09:00 szczegóły zamówienia
51/20 34114200-1 Zakup i dostawa oznakowanych pojazdów służbowych
18.01.2021 10:30 szczegóły zamówienia
49/20 30125110 - 5, 30125120 - 8, 30125100 - 2, 30124000 - 4 49/20 - Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim
03.12.2020 09:00 szczegóły zamówienia
47 /20 22900000-9 47 /20 - Zakup i dostawa druków ścisłego zarachowania, druków i formularzy resortowych, tarcz i obwolut dla KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
30.11.2020 12:00 szczegóły zamówienia
46/20 30190000-7 46/20 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla jednostek garnizonu mazowieckiego, Laboratorium Kryminalistycznego i jednostek zamiejscowych KGP
27.11.2020 11:00 szczegóły zamówienia
44/20 30197644-2 Zakup i dostawa papieru ksero dla jednostek garnizonu mazowieckiego i jednostek zamiejscowych KGP
24.11.2020 10:00 szczegóły zamówienia
40 /20 39224000-8, 33761000-2, 39830000-9, 33631600-8, 33700000-7 40 /20 - Zakup i dostawa środków czystości, higieny osobistej, dezynfekcyjnych oraz materiałów do utrzymania czystości i porządku w KWP zs. w Radomiu i jednostkach Policji garnizonu mazowieckiego
20.11.2020 12:00 szczegóły zamówienia
41/20 45000000-7 KPP Pułtusk budowa nowej siedziby przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
23.11.2020 10:00 szczegóły zamówienia
38/20 45453000-7 , 45220000-5 , 45310000-3 , 45330000-9 UWAGA ! Zmiana trerminu składania ofert. 38-20 - Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu - przebudowa pomieszczeń
10.11.2020 11:00 szczegóły zamówienia
34/20 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 45000000-7 – Roboty budowlane, 45216111-5 – Roboty budowlane w zakresie posterunków policji, 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane, 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania „KPP Białobrzegi – Remont budynku garażowego ( zaprojektuj i wybuduj)” w obiekcie czynnym.
01.10.2020 10:00 szczegóły zamówienia
33/20 39130000-2, 39113100-8, 39112000-0, 39141300-5, 44421000-7, 39121100-3 33/20 Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek garnizonu mazowieckiego
17.09.2020 11:00 szczegóły zamówienia
32/20 30213300-8, 30231300-0, 48771000-3, 48620000-0, 30213100-6, 38652100-1, 38653400-1 32/20 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – II Część: zadanie nr 1 do 6
01.09.2020 11:00 szczegóły zamówienia
31/20 09135100 - 5 „Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego”
02.09.2020 10:00 szczegóły zamówienia
30/20 30211000-1, 30231300-0, 48620000-0, 48771000-3 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – Zadanie nr 1, 2. Zamawiający informuje, iż Zadanie nr 2 - realizowane jest w ramach projektu pn. „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej”, dofinansowywanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
24.08.2020 09:00 szczegóły zamówienia
29 /20 45453000-7 29 /20 - KWP z siedzibą w Radomiu -modernizacja budynku poprzez wymianę stolarki okiennej przy ul. 11-go Listopada 37/59 w Radomiu W OBIEKCIE CZYNNYM
25.08.2020 10:00 szczegóły zamówienia
28/20 45000000-7, 45220000-5, 45310000-3, 45330000-9, 45453000-7. 28/20 Zabezpieczenie kanałów ciepłowniczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu W OBIEKCIE CZYNNYM
20.08.2020 10:00 szczegóły zamówienia
27 /20 32236000-6 27 /20 - Zakup wraz z dostawą sprzętu łączności standardu DMR
24.08.2020 10:00 szczegóły zamówienia
26/20 09211100-1 26/20- Zakup i dostawa olejów silnikowych, przekładniowych oraz środków smarowych do pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu
31.07.2020 09:00 szczegóły zamówienia
25/20 45000000-7, 45220000-5, 45310000-3, 45330000-9, 45453000-7 25/20 Zabezpieczenie kanałów ciepłowniczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu W OBIEKCIE CZYNNYM
27.07.2020 10:00 szczegóły zamówienia
21/2020 34114200-1; 34110000-1. 21/2020 - Zakup i dostawa samochodów służbowych
13.07.2020 10:30 szczegóły zamówienia
22/20 90511000-2 22/20 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych oraz odpadów budowlanych z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz jej jednostek podległych
17.06.2020 09:00 szczegóły zamówienia
20/20 45262520-2, 45410000-4, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45310000-3 Nr 20/20. KPP Węgrów - remont sali gimnastycznej w obiekcie czynnym.
17.06.2020 10:30 szczegóły zamówienia
19 /20 45000000-7, 45453000-7, 45310000-3 19 /20 - Posterunek Policji Nowa Sucha - remont dachu, ocieplenie, wymiana okien, remont nawierzchni, wymiana ogrodzenia w obiekcie czynnym
18.06.2020 10:00 szczegóły zamówienia
17/20 64212000-5, 32250000-0 Dostawa telefonów komórkowych wraz z świadczeniem usługi telefonii komórkowej
01.06.2020 09:00 szczegóły zamówienia
16/20 34411200-3, 34351100-3 16/20 Zakup i dostawa opon do pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
22.06.2020 11:00 szczegóły zamówienia
14/20 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4 Nr 14/20. Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim.
06.05.2020 10:30 szczegóły zamówienia
12/20 90511000-2 12/20 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz jej jednostek podległych
06.05.2020 09:00 szczegóły zamówienia
10/20 22900000-9 Zakup i dostawa druków ścisłego zarachowania dla KWP zs. w Radomiu
27.03.2020 09:00 szczegóły zamówienia
9/20 30190000-7 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla jednostek garnizonu mazowieckiego, laboratorium kryminalistycznego i jednostek zamiejscowych KGP
19.03.2020 10:30 szczegóły zamówienia
6 /20 09123000-7, 65210000-8 6 /20 - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
11.03.2020 10:00 szczegóły zamówienia
5/2020 09300000-2 Nr 5/2020 tryb wolna ręka - dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej dla potrzeb KMP Ostrołęka, ul. Korczaka 16
szczegóły zamówienia
4/20 30197644-2 Zakup i dostawa papieru ksero.
24.02.2020 10:30 szczegóły zamówienia
2 /20 30232110-8, 30232100-5 2 /20 - Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: "Zakup wraz z dostawą drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych laserowych dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego"
03.03.2020 10:30 szczegóły zamówienia
do góry