Zamówienia Ogłoszone - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Ogłoszone


Numer referencyjny CPV Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
8/18 45000000-7, 71220000-6, 45216111-5, 45220000-5, 45262700-8, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45331200-8 8/18 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadanie inwestycyjne pn.: „Posterunek Policji w Nowej Suchej adaptacja, modernizacja pomieszczeń”
05.03.2018 11:00 szczegóły zamówienia
7/18 34110000-1 7/18 - Zakup i dostawa samochodów osobowych nieoznakowanych segmentu C w wersji hatchback dla KWP zs. w Radomiu – 5szt.
16.02.2018 10:30 szczegóły zamówienia
5/18 30125110-5;30125120-8;30125100-2;30124000-4 5/18-Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim
15.02.2018 10:30 szczegóły zamówienia
3/18 45000000-7, 45453000-7, 45310000-3 Nr 3/18. Posterunek Policji Kosów Lacki - adaptacja, modernizacja pomieszczeń.
20.02.2018 11:00 szczegóły zamówienia
2/18 34110000-1 2/18 - Zakup i dostawa samochodów osobowych nieoznakowanych segmentu C w wersji hatchback dla KWP zs. w Radomiu – 5szt.
05.02.2018 10:30 szczegóły zamówienia
1/18 71220000-6, 45000000-7, 45216111-5, 45220000-5, 45262700-8, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45331200-8 1/18 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadanie inwestycyjne pn.: „Posterunek Policji w Nowej Suchej adaptacja, modernizacja pomieszczeń”
12.02.2018 11:00 szczegóły zamówienia

do góry