Zamówienia Ogłoszone - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Ogłoszone


Numer referencyjny CPV Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
29 /20 45453000-7 29 /20 - KWP z siedzibą w Radomiu -modernizacja budynku poprzez wymianę stolarki okiennej przy ul. 11-go Listopada 37/59 w Radomiu W OBIEKCIE CZYNNYM
25.08.2020 10:00 szczegóły zamówienia
28/20 45000000-7, 45220000-5, 45310000-3, 45330000-9, 45453000-7. 28/20 Zabezpieczenie kanałów ciepłowniczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu W OBIEKCIE CZYNNYM
20.08.2020 10:00 szczegóły zamówienia
27 /20 32236000-6 27 /20 - Zakup wraz z dostawą sprzętu łączności standardu DMR
24.08.2020 10:00 szczegóły zamówienia
26/20 09211100-1 26/20- Zakup i dostawa olejów silnikowych, przekładniowych oraz środków smarowych do pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu
31.07.2020 09:00 szczegóły zamówienia
25/20 45000000-7, 45220000-5, 45310000-3, 45330000-9, 45453000-7 25/20 Zabezpieczenie kanałów ciepłowniczych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu W OBIEKCIE CZYNNYM
27.07.2020 10:00 szczegóły zamówienia
21/2020 34114200-1; 34110000-1. 21/2020 - Zakup i dostawa samochodów służbowych
13.07.2020 10:30 szczegóły zamówienia
22/20 90511000-2 22/20 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych oraz odpadów budowlanych z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz jej jednostek podległych
17.06.2020 09:00 szczegóły zamówienia
20/20 45262520-2, 45410000-4, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45310000-3 Nr 20/20. KPP Węgrów - remont sali gimnastycznej w obiekcie czynnym.
17.06.2020 10:30 szczegóły zamówienia
19 /20 45000000-7, 45453000-7, 45310000-3 19 /20 - Posterunek Policji Nowa Sucha - remont dachu, ocieplenie, wymiana okien, remont nawierzchni, wymiana ogrodzenia w obiekcie czynnym
18.06.2020 10:00 szczegóły zamówienia
17/20 64212000-5, 32250000-0 Dostawa telefonów komórkowych wraz z świadczeniem usługi telefonii komórkowej
01.06.2020 09:00 szczegóły zamówienia
16/20 34411200-3, 34351100-3 16/20 Zakup i dostawa opon do pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
22.06.2020 11:00 szczegóły zamówienia
14/20 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4 Nr 14/20. Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim.
06.05.2020 10:30 szczegóły zamówienia
12/20 90511000-2 12/20 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz jej jednostek podległych
06.05.2020 09:00 szczegóły zamówienia
10/20 22900000-9 Zakup i dostawa druków ścisłego zarachowania dla KWP zs. w Radomiu
27.03.2020 09:00 szczegóły zamówienia
9/20 30190000-7 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla jednostek garnizonu mazowieckiego, laboratorium kryminalistycznego i jednostek zamiejscowych KGP
19.03.2020 10:30 szczegóły zamówienia
6 /20 09123000-7, 65210000-8 6 /20 - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
11.03.2020 10:00 szczegóły zamówienia
5/2020 09300000-2 Nr 5/2020 tryb wolna ręka - dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej dla potrzeb KMP Ostrołęka, ul. Korczaka 16
szczegóły zamówienia
4/20 30197644-2 Zakup i dostawa papieru ksero.
24.02.2020 10:30 szczegóły zamówienia
2 /20 30232110-8, 30232100-5 2 /20 - Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: "Zakup wraz z dostawą drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych laserowych dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego"
03.03.2020 10:30 szczegóły zamówienia
do góry