Zamówienia Ogłoszone - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Ogłoszone


Numer referencyjny CPV Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
94/18 31431000-6 Nr 94/18. Zakup i dostawa fabrycznie nowych (nie używanych, nie regenerowanych, wolnych od wad fizycznych, gatunku 1.) akumulatorów do pojazdów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu i jednostek jej podległych
12.12.2018 10:30 szczegóły zamówienia
92/18 CPV – 71240000-2 – Usługi architektoniczne , inżynieryjne i planowania CPV- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę , CPV- 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiek Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zamówienia inwestycyjnego pn.: „ Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewódzka Policji z/ s w Radomiu – przebudowa pomieszczeń – zmiana funkcji Pd OZ na Sektorowy , budowa zaplecza techniczno – garażowego, przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz z wymianą agregatów prądotwórczych ”
13.12.2018 10:30 szczegóły zamówienia
91/18 38432200-4 Nr 91/18. Chromatograf gazowy z elektroniczną kontrolą przepływu gazów oraz kompensacją zmiany ciśnienia atmosferycznego, dwoma detektorami FID oraz przystawką Head Space wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem
05.12.2018 10:30 szczegóły zamówienia
90/18 34115200-8, 34136100-0 90/18 - Zakup i dostawa nieoznakowanych samochodów służbowych: minibus 1 szt., furgon 4 szt.
29.11.2018 10:30 szczegóły zamówienia
88 /18 71240000-2 UWAGA !!! - ZMIANA terminu składania ofert na dzień 26.11.2018r. godz. 10.00 88 /18 - Wykonanie Programu Inwestycji oraz projektów budowlanych i wykonawczych na zad. -KPP Pułtusk budowa nowej siedziby przy ul. Curie Skłodowskiej
26.11.2018 10:00 szczegóły zamówienia
89/18 39224000-8;39830000-9;33761000-2;33631600-8;33700000-7. 89/18 - Zakup i dostarczenie środków czystości, higieny osobistej, dezynfekcyjnych oraz materiałów do utrzymania czystości i porządku dla KWP zs. w Radomiu i jednostek garnizonu mazowieckiego
26.11.2018 10:30 szczegóły zamówienia
87/18 Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe Kod CPV:45262520-2 – Roboty murowe Kod CPV:45410000-4 – Tynkowanie Kod CPV:45431200-9 – Kładzenie glazury Kod CPV:45430000-0 – Pokrywanie podłóg ścian ( posadzki) Kod CPV:454 „ Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu – modernizacja obiektu ”
27.11.2018 10:30 szczegóły zamówienia
86/18 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 71240000-2 86/18 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zamówienia inwestycyjnego pn.: „ Komenda Powiatowa Policji w Grójcu – budowa nowej siedziby przy ul. Brzozowa 108 - Etap II
26.11.2018 11:00 szczegóły zamówienia
83/18 34110000-1, 34115000-6, 34136100-0 83/18 - Zakup i dostawa nieoznakowanych samochodów służbowych: osobowego 1 szt., samochodu typu kombi van 5 szt., i lekkiego samochodu dostawczego 1 szt.
15.11.2018 10:30 szczegóły zamówienia
82/18 38433000 – 9 82/18 Kompaktowy, przenośny spektrofotometr pracujący w średniej podczerwieni (MIR) w transmisji i odbiciu wewnętrznym osłabionym(ATR)
16.11.2018 10:30 szczegóły zamówienia
81/18 90511000-2 81/18 Wywóz odpadów komunalnych z Posterunku Policji w Ciepielowie – 2 część
13.11.2018 11:00 szczegóły zamówienia
79/18 38432200-4 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert. 79/18 Chromatograf gazowy z elektroniczną kontrolą przepływu gazów oraz kompensacją zmiany ciśnienia atmosferycznego, dwoma detektorami FID oraz przystawką Head Space wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem
13.11.2018 10:30 szczegóły zamówienia
80 /18 45000000-7, 45310000-3 80 /18 - SPPP Płock wykonanie ogrodzenia wraz z oświetleniem i monitoringiem oraz wykonanie bramy wjazdowej
16.11.2018 09:00 szczegóły zamówienia
78/18 35100000-5 78/18 Dostawa, instalacja i uruchomienie kompletnych siłowni telekomunikacyjnych
07.11.2018 11:00 szczegóły zamówienia
77/18 32342450-1 ,,Zakup, dostawa, zainstalowanie i uruchomienie nowych cyfrowych rejestratorów korespondencji radiowej i telefonicznej wraz z ukompletowaniem dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego”
06.11.2018 10:30 szczegóły zamówienia
76/18 32550000-3 76 /18 - Zakup i dostawa sprzętu telefonii IP dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
05.11.2018 10:00 szczegóły zamówienia
74/18 38432200-4 Chromatograf gazowy z detektorem masowym kwadrupolowym i autosamplerem wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem. Nr sprawy 74/18.
05.11.2018 10:30 szczegóły zamówienia
75/18 34142000-4 75/18 - ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO SKRZYNIOWEGO Z ZABUDOWĄ DLA KWP ZS. W RADOMIU – 1 SZT.
06.11.2018 10:30 szczegóły zamówienia
72/18 45000000-7, 45430000-0, 45442100-8, 45300000-0 , 45330000-9 72/18 - KPP Łosice – remont dyżurki
05.11.2018 10:30 szczegóły zamówienia
71/18 45000000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45331100-7, 45310000-3 71/18 Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu – modernizacja obiektu
31.10.2018 11:00 szczegóły zamówienia
69/18 33124100-6, 42514300-5, 34114200-1 69/18 - zakup specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego przeznaczonego do badania zawartości spalin silników samochodowych oraz emitowanego przez nie hałasu w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania pojazdów na środowisko naturalne dla KWP zs. w Radomiu, w skład którego wchodzą dwa pojazdy typu kombi van z wyposażeniem
12.10.2018 10:30 szczegóły zamówienia
68/17 45000000-7, 45000000-7, 45442100-8, 45300000-0, 45330000-9. 68/18 KPP Łosice – remont dyżurki
09.10.2018 10:30 szczegóły zamówienia
67/18 45000000-7; 45216111-5; 45220000-5; 45262700-8; 45260000-7; 45320000-6; 45321000-3; 45400000-1; 45300000-0; 45310000-3; 45330000-9; 45331100-7; 45331110-0; 45331200-8 67/18 - Posterunek Policji NOWE MIASTO (KPP Płońsk) – remont - w systemie zaprojektuj i wybuduj
02.10.2018 10:30 szczegóły zamówienia
66/18 Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe Kod CPV:45262520-2 – Roboty murowe Kod CPV:45410000-4 – Tynkowanie Kod CPV:45431200-9 – Kładzenie glazury Kod CPV:45430000-0 – Pokrywanie podłóg ścian ( posadzki) Kod CPV:454 „ KWP zs. w Radomiu – remont przejścia na IX piętrze ”
28.09.2018 10:30 szczegóły zamówienia
65/18 45000000-7, 45262520-2, 45111300-1, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45442100-8 65/18 KPP Mława - remont wewnętrzny
27.09.2018 10:30 szczegóły zamówienia
63 /18 22900000-9 63 /18 - Zakup i dostawa druków, formularzy resortowych, tarcz i obwolut dla KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
11.09.2018 09:00 szczegóły zamówienia
60 /18 50112300-6 60 /18 - Usługi mycia pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs. w Radomiu
12.09.2018 09:00 szczegóły zamówienia
61/18 42962000-7 61/18 - Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę drukarek atramentowych kolorowych
04.10.2018 10:30 szczegóły zamówienia
59/18 45000000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45310000-3 59/18. KPP Mława - remont wewnętrzny.
10.09.2018 10:30 szczegóły zamówienia
56/18 34113300-5; 34113000-2; 34114200-1 56/16 - Zakup i dostawa pojazdów służbowych dla KWP z s. w Radomiu
31.08.2018 10:30 szczegóły zamówienia
58 /18 45216000-4, 71000000-8, 45000000-7, 45100000-8, 45111000-8, 45200000-9, 45220000-5, 45223000-6, 45230000-8, 45236000-0, 45260000-7, 45262000-1, 45300000-0,45310000-3, 45320000-6,45330000-9, 45340000-2,45400000-1,45420000-7,45430000-0,45440000-3,4545000-6 58 /18 - Zaprojektuj i buduj -"Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu, ul. Batalionów Chłopskich 14"
07.09.2018 10:00 szczegóły zamówienia
57/18 45000000-7, 45430000-0, 45442100-8, 45300000-0, 45330000-9 Nr 57/18. Wydział w Radomiu - wydzielenie strefy bezpieczeństwa , remont wewnętrzny
31.08.2018 10:30 szczegóły zamówienia
55/18 50112110-7 Nr 55/18. Kompleksowe wykonanie usług napraw powypadkowych oraz napraw remontowych blacharsko lakierniczych pojazdów słuzbowych będących na stanie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
22.08.2018 10:00 szczegóły zamówienia
53/18 09135100-5 53/18 - Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb jednostek garnizonu mazowieckiego Policji
18.09.2018 10:30 szczegóły zamówienia
54/18 32550000-3 54/18 Zakup i dostawa sprzętu telefonii IP dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
21.08.2018 11:00 szczegóły zamówienia
49/18 30199230-1 - Koperty 44619100-3 - Pudełka 37442800-8 – Opaski i rurki wzmacniające wytrzymałość 44424200-0 – Taśma przylepna 49/18 - Dostawa opakowań na dowody rzeczowe na potrzeby jednostek Policji w kraju
16.08.2018 10:30 szczegóły zamówienia
52/18 39130000-2, 44421000-7, 39113100-8, 39112000-0, 39141100-3, 39141300-5, 39151200-7 52/18 Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie
24.08.2018 11:00 szczegóły zamówienia
50/18 34113300-5; 34113000-2; 34114200-1 50/18 - Zakup i dostawa pojazdów służbowych dla KWP z s. w Radomiu
14.08.2018 10:30 szczegóły zamówienia
51/18 45000000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45310000-3 51/18 Wykonanie w obiekcie czynnym zadania pn.” KPP Mława – remont wewnętrzny”
20.08.2018 10:30 szczegóły zamówienia
47/18 50118110-9 Usługa holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
02.08.2018 10:30 szczegóły zamówienia
48/18 45000000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45331100-7, 45310000-3 Nr 48/18. Remont przejścia na IX piętrze KWP zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom.
07.08.2018 10:30 szczegóły zamówienia
44/18 45000000-7, 45430000-0, 45442100-8 Nr 44/18. Posterunek Polcji Kosów Lacki - modernizacja obiektów
02.08.2018 10:30 szczegóły zamówienia
40/18 CPV 30213100-6, 30213300-8, 30231300-0 ,48620000-0 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę zestawów komputerowych , komputerów mini PC oraz laptopów
21.08.2018 10:30 szczegóły zamówienia
43/18 50112100-4 Nr 43/18. Świadczenie kompleksowych usług napraw silników w pojazdach służbowych będących na stanie KWP zs. w Radomiu.
20.07.2018 10:30 szczegóły zamówienia
42/18 42962000-7 42/18 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: Dostawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek
16.08.2018 10:30 szczegóły zamówienia
41/18 45000000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45331100-7, 45310000-3 41/18 KWP zs. w Radomiu – remont przejścia na IX piętrze
12.07.2018 11:00 szczegóły zamówienia
37/18 45000000-7 - Roboty budowlane; 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe; 45262520-2 – Roboty murowe; 45410000-4 – Tynkowanie; 45431200-9 – Kładzenie glazury; 45430000-0 – Pokrywanie podłóg ścian ( posadzki); 45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 37/18 - Wykonanie zadania, pn. „KWP z/s w Radomiu – remont budynku nr 7”
12.07.2018 10:30 szczegóły zamówienia
39 /18 71220000-6, 45000000-7, 45216111-5, 45220000-5, 45262700-8, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45331110-0, 45331200-8 39 /18 - Posterunek Policj Nowe Miasto ( KPP Płońsk ) - remont
06.07.2018 10:00 szczegóły zamówienia
38/18 45330000-9; 45000000-7; 45320000-6; 45311200-2; 45317000-2; 45450000-6 38/18 - Wykonanie w obiekcie czynnym zadania, pn.” KPP Mława - remont kotłowni”
06.07.2018 10:30 szczegóły zamówienia
36/18 CPV 45.00.00.00 – 7 ; CPV 45.26.21.20 – 8; CPV 45.11.13.00 – 1; CPV 45.26.23.10 – 7; CPV 45.26.23.00 – 4; CPV 45.32.00.00 – 6; CPV 45.43.10.00 – 7 ; CPV 45.26.13.00 – 7; CPV 45.42.10.00 – 4; CPV 45.44.30.00 – 4; CPV 45.31.23.11 – 0; CPV 45.31.70.00 – 2; C 36/18 Wykonanie w obiekcie czynnym zadania, pn. „Termomodernizacja budynku KPP w Łosicach ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice”
28.06.2018 10:30 szczegóły zamówienia
35/18 34351100-3 35/18 - Zakup i dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów osobowo-terenowych, furgonów, ciężarowych i autobusów będących na stanie KWP z s. w Radomiu
19.06.2018 10:30 szczegóły zamówienia
32/18 45000000-7; 45262120-8; 45111300-1; 45262310-7; 45262300-4; 45320000-6; 45431000-7; 45261300-7; 45421000-4; 45443000-4;45312311-0; 45317000-2; 45261320-3;45450000-6 32/18 - Wykonanie w obiekcie czynnym zadania, pn. „Termomodernizacja budynku KPP w Łosicach ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice”
11.06.2018 10:30 szczegóły zamówienia
34/18 45000000-7, 45262120-8, 45111300-1, 45262310-7, 45262300-4, 45320000-6, 45431000-7, 45261300-7, 45421000-4, 45443000-4, 45331220-4, 45311200-2, 45312311-0, 45317000-2, 45261320-3, 45450000-6 Nr 34/18. Modernizacja budynku SPPP w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock
08.06.2018 11:00 szczegóły zamówienia
33/18 45111200-0, 45231000-5, 45310000-3, 45300000-0 33/18 Modernizacja sieci c.o., na terenie KMP/KWP w Radomiu wraz z modernizacją systemów: grzewczego i chłodzenia w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz budową instalacji solarnej i c.w.u. w budynku nr 4, dla potrzeb KMP/KWP w Radomiu Zadanie nr 1 „Modernizacja sieci c.o., na terenie KMP/KWP w Radomiu
12.06.2018 11:00 szczegóły zamówienia
31/18 64200000-8, 64212000-5, 32250000-0, 31712112-3 31/18 - Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM i telefonów komórkowych
28.05.2018 10:30 szczegóły zamówienia
30/18 22900000-9 Nr 30/18. Zakup i dostawa druków ścisłego zarachowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i jednostek podległych.
24.05.2018 09:30 szczegóły zamówienia
29 /18 30213100-6, 30213300-8, 30231300-0, 48620000-0, 48771000-3 29 /18 - Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
24.05.2018 10:00 szczegóły zamówienia
28 /18 45000000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45331100-7, 45310000-3 28 /18 - Posterunek Policji w BIELSKU - adaptacja, modernizacja pomieszczeń
08.05.2018 09:00 szczegóły zamówienia
27/18 64200000-8 27-18 Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP zs. w Radomiu (dzierżawa cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych)
28.05.2018 10:30 szczegóły zamówienia
17/18 50112110-7 17/18 Kompleksowe wykonywanie usług napraw powypadkowych oraz napraw remontowych blacharsko-lakierniczych pojazdów służbowych będących na stanie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
30.04.2018 11:00 szczegóły zamówienia
26/18 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4 Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim
20.04.2018 10:30 szczegóły zamówienia
25/18 90511000-2 25/18 Wywóz odpadów komunalnych z terenów jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
09.05.2018 11:00 szczegóły zamówienia
22/18 50112100-4, 34300000-0 22/18 - Usługi napraw w zewnętrznych zakładach naprawczych pojazdów służbowych będących na stanie KWP z s. w Radomiu
15.05.2018 10:30 szczegóły zamówienia
24/18 30190000-7 Dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych dla jednostek garnizonu mazowieckiego, Laboratorium Kryminalistycznego i jednostek zamiejscowych KGP.
16.04.2018 10:30 szczegóły zamówienia
23/18 159810000-8 23/18 - Zakup i dostawa wody mineralnej dla jednostek garnizonu mazowieckiego.
16.04.2018 10:30 szczegóły zamówienia
21/18 50310000-1, 30124000-4, 30124300-7 Nr 21/18. „Świadczenie usługi serwisowo – materiałowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno – użytkowej kserokopiarek należących do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego oraz wydziałów zamiejscowych KGP”
11.04.2018 11:00 szczegóły zamówienia
20 /18 45000000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45331100-7, 45310000-3 20 /18 - Posterunek Policji w BIELSKU - adaptacja, modernizacja pomieszczeń
09.04.2018 09:00 szczegóły zamówienia
18/18 71220000-6, 45000000-7, 45216111-5, 45220000-5, 45262700-8, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45331100-7, 45331200-8 Nr 18/18. Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. "Posterunek Policji w Nowej Suchej - adaptacja, modernizacja pomieszczeń".
04.04.2018 11:00 szczegóły zamówienia
19/18 09310000-5 Zakup energii elektrycznej dla potrzeb jednostek garnizonu mazowieckiego i świętokrzyskiego Policji.
26.04.2019 10:30 szczegóły zamówienia
16/18 34351100-3, 34411200-3 16/18 - Zakup i dostawa opon do pojazdów służbowych KWP z s. w Radomiu i jednostek jej podległych
25.04.2018 10:30 szczegóły zamówienia
13/18 50118110 – 9 13/18 - Usługa holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
12.03.2018 10:30 szczegóły zamówienia
12 /18 45000000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45331100-7, 45310000-3 12 /18 - Posterunek Policji w BIELSKU - adaptacja, modernizacja pomieszczeń
16.03.2018 09:00 szczegóły zamówienia
14/18 31097644-2 14/18 - Zakup i dostawa papieru ksero dla jednostek garnizonu mazowieckiego
09.03.2018 10:30 szczegóły zamówienia
10/18 50112300-6 10/18 Świadczenie usług mycia pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
09.03.2018 11:00 szczegóły zamówienia
11/18 98351100-9 Nr 11/18. Usługa parkowania/przechowywania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję i na jej koszt oraz innych pojazdów zleconych przez Policję do prowadzonych postępowań.
07.03.2018 10:30 szczegóły zamówienia
9/18 45000000-7, 45453000-7, 45310000-3 Nr 9/18. Posterunek Policji Kosów Lacki - adaptacja, modernizacja pomieszczeń.
12.03.2018 11:00 szczegóły zamówienia
8/18 45000000-7, 71220000-6, 45216111-5, 45220000-5, 45262700-8, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45331200-8 8/18 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadanie inwestycyjne pn.: „Posterunek Policji w Nowej Suchej adaptacja, modernizacja pomieszczeń”
05.03.2018 11:00 szczegóły zamówienia
7/18 34110000-1 7/18 - Zakup i dostawa samochodów osobowych nieoznakowanych segmentu C w wersji hatchback dla KWP zs. w Radomiu – 5szt.
16.02.2018 10:30 szczegóły zamówienia
5/18 30125110-5;30125120-8;30125100-2;30124000-4 5/18-Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim
15.02.2018 10:30 szczegóły zamówienia
3/18 45000000-7, 45453000-7, 45310000-3 Nr 3/18. Posterunek Policji Kosów Lacki - adaptacja, modernizacja pomieszczeń.
20.02.2018 11:00 szczegóły zamówienia
2/18 34110000-1 2/18 - Zakup i dostawa samochodów osobowych nieoznakowanych segmentu C w wersji hatchback dla KWP zs. w Radomiu – 5szt.
05.02.2018 10:30 szczegóły zamówienia
1/18 71220000-6, 45000000-7, 45216111-5, 45220000-5, 45262700-8, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45331200-8 1/18 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadanie inwestycyjne pn.: „Posterunek Policji w Nowej Suchej adaptacja, modernizacja pomieszczeń”
12.02.2018 11:00 szczegóły zamówienia
do góry