Zamówienia Ogłoszone - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Ogłoszone


Numer referencyjny CPV Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
62/19 45220000-5, 45230000-8 62/19 KPP Szydłowiec- utwardzenie terenu, modernizacja garaży, modernizacja oświetlenia wraz z wymianą ogrodzenia
19.12.2019 14:00 szczegóły zamówienia
61/19 45220000-5, 45230000-8 61/19 KPP Szydłowiec- utwardzenie terenu, modernizacja garaży, modernizacja oświetlenia wraz z wymianą ogrodzenia
29.11.2019 14:00 szczegóły zamówienia
56/19 30233000-1 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert! Nr 56/19. Zakup 13 (trzynastu) zestawów do odczytywania danych rejestratorów zdarzeń (EDR) z różnych sterowników pojazdów mechanicznych wraz z oprogramowaniem, licencją oraz szkoleniem na potzreby jednostek Policji w kraju.
21.11.2019 10:30 szczegóły zamówienia
60/19 34110000-1 60/19 - Zakup i dostawa nieoznakowanego samochodu służbowego osobowego 1 szt.
05.11.2019 10:30 szczegóły zamówienia
58/19 45220000-5, 45230000-8 58/19 KPP Szydłowiec- utwardzenie terenu, modernizacja garaży, modernizacja oświetlenia wraz z wymianą ogrodzenia
12.11.2019 11:00 szczegóły zamówienia
57/19 45220000-5 57/19 - Wykonanie zadania, pn. „ KPP Białobrzegi - utwardzenie terenu”
08.11.2019 10:30 szczegóły zamówienia
55/19 34110000-1 55/19 - Zakup i dostawa nieoznakowanego samochodu służbowego osobowego 1 szt.
21.10.2019 10:30 szczegóły zamówienia
54/19 09135100-5 Nr 54/19. Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb jednostek garnizonu mazowieckiego Policji.
16.10.2019 12:00 szczegóły zamówienia
53/19 22.99.00.00-9 53/19 Zakup i dostawa druków, formularzy resortowych, tarcz i obwolut dla Komendy Wojewódzkiej Policji zs w Radomiu i jednostek jej podległych UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.
18.10.2019 10:30 szczegóły zamówienia
52 /19 30199230-1, 44619100-3, 37442800-8, 44424200-0 52 /19 - Dostawa opakowań na dowody rzeczowe na potrzeby jednostek Policji w kraju
14.10.2019 10:00 szczegóły zamówienia
49/19 09134100-8 09132100-4 Zakup i dostawa oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95
25.10.2019 10:30 szczegóły zamówienia
50/19 09300000-2 Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie ul. 1 Maja 10.
szczegóły zamówienia
48/19 09135100-5 48/19. Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb jednostek garnizonu mazowieckiego Policji
04.09.2019 10:30 szczegóły zamówienia
47 /19 45220000-5, 45421100-5, 45400000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9 47 /19 - Posterunek Policji w SANNIKACH - modernizacja w obiekcie czynnym
09.09.2019 10:00 szczegóły zamówienia
46/19 45000000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45331100-7, 45310000-3 Nr 46/19. Komenda Powiatowa Policji Maków Mazowiecki - remont wewnętrzny w obiekcie czynnym.
21.08.2019 10:30 szczegóły zamówienia
43/19 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane. 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów. 5400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach, 45310000-3 – Roboty instalacyjne „Posterunek Policji w Sannikach –modernizacja”
26.07.2019 10:30 szczegóły zamówienia
40/19 Kod CPV: 45216111-5 ; Kod CPV: 45453000-7 ; Kod CPV: 45421000-4 ; Kod CPV: 45261200-6 ; Kod CPV: 45310000-3 ; Kod CPV: 45332200-5 ; Kod CPV: 45332400-7 ; Kod CPV: 45331100-7 ; Kod CPV: 45332000-3 ; 40/19 - Wykonanie zadania pn. Posterunek Policji Pacyna– remont Łukasiewicza 4, 09-541 Pacyna
23.07.2019 10:30 szczegóły zamówienia
41/19 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45331100-7, 45310000-3 Nr 41/19. Komenda Powiatowa Policji Maków Mazowiecki - remont wewnętrzny w obiekcie czynnym
22.07.2019 10:30 szczegóły zamówienia
38/19 39130000-2, 39113100-8, 39112000-0, 39141100-3 Nr 38/19. Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek garnizonu mazowieckiego
29.07.2019 10:30 szczegóły zamówienia
39/19 15981000-8 Zakup i dostawa wody mineralnej dla jednostek garnizonu mazowieckiego
11.07.2019 10:30 szczegóły zamówienia
36/19 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane. 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów. 5400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach, 45310000-3 – Roboty instalacyjne „Posterunek Policji w Sannikach –modernizacja”
01.07.2019 10:30 szczegóły zamówienia
34/19 34351100-3 34/19 Zakup i dostawa ogumienia do pojazdów osobowych służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
25.06.2019 10:30 szczegóły zamówienia
35/19 45220000-5, 45331000-6, 45310000-3 35/19 KWP zs. w Radomiu – zabezpieczenie kanałów ciepłowniczych i wykonanie wymiennika c.t. w budynku nr 1
28.06.2019 11:00 szczegóły zamówienia
33/19 45000000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45331100-7, 45310000-3 33/19 - Komenda Powiatowa w Przasnyszu – adaptacja, modernizacja obiektu-w obiekcie czynnym
19.06.2019 10:30 szczegóły zamówienia
32 /19 44421000-7, 39173000-5 32 /19 - Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
11.06.2019 10:00 szczegóły zamówienia
30/19 45421000-4, 45261200-6, 45310000-3,45332200-5, 45332400-7, 45332300-6, 45331100-7 Nr 30/19. Posterunek Policji Pacyna- remont wewnętrzny
18.06.2019 10:30 szczegóły zamówienia
31/19 34110000-1 ,34410000-4 Zakup i dostawa nieoznakowanych pojazdów służbowych: osobowy 1 szt., motocykle 2 szt.
07.06.2019 10:30 szczegóły zamówienia
29/19 45000000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45310000-3 29/19 KPP Białobrzegi – remont pomieszczeń biurowych i piwnic
10.06.2019 11:00 szczegóły zamówienia
28/19 4500000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45331100-7, 45310000-3 28/19 - Komenda Powiatowa Policji Maków Mazowiecki - remont wewnętrzny
05.06.2019 10:30 szczegóły zamówienia
27/19 71220000-6, 45000000-7, 45216111-5, 45220000-5, 45262700-8, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45331110-0, 45331200-8 27/19 - Posterunek Policji Nowe Miasto – adaptacja, przebudowa pomieszczeń w systemie zaprojektuj i buduj.
28.05.2019 10:30 szczegóły zamówienia
25/19 Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe Kod CPV:45262520-2 – Roboty murowe Kod CPV:45410000-4 – Tynkowanie Kod CPV:45431200-9 – Kładzenie glazury Kod CPV:45430000-0 – Pokrywanie podłóg ścian ( posadzki) Kod CPV:454 „Komenda Powiatowa w Przasnyszu – adaptacja, modernizacja obiektu”-w obiekcie czynnym
15.05.2019 10:00 szczegóły zamówienia
26/19 64210000-1 26/19 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla jednostek garnizonu mazowieckiego
14.05.2019 10:30 szczegóły zamówienia
24/19 4500000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45442100-8, 45332200-5, 45331100-7, 45310000-3 Nr 24/19. Komenda Powiatowa Policji Maków Mazowiecki - remont wewnętrzny.
08.05.2019 10:30 szczegóły zamówienia
23 /19 45453000-7, 45310000-3 23 /19 - Remont pomieszczeń KWP zs. w Radomiu, budynek nr 3 - V piętro
07.05.2019 10:00 szczegóły zamówienia
22/19 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane. 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów. 5400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach, 45310000-3 – Roboty instalacyjne „Posterunek Policji w Sannikach –modernizacja”
10.05.2019 10:30 szczegóły zamówienia
20/19 50410000-2 20/19 - Świadczenie usług serwisowych przyrządów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
24.04.2019 10:30 szczegóły zamówienia
21/19 71220000-6, 45000000-7, 45216111-5, 45220000-5, 45262700-8, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45331110-0, 45331200-8 21/19 - Posterunek Policji Nowe Miasto – adaptacja, przebudowa pomieszczeń w systemie zaprojektuj i buduj.
26.04.2019 10:00 szczegóły zamówienia
19/19 50310000-1, 30124000-4, 30124300-7 Nr 19/19. Świadczenie usługi serwisowo - materiałowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno - użytkowej kserokopiarek należących do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego oraz wydziałów zamiejscowych KGP.
12.04.2019 10:30 szczegóły zamówienia
15/19 34300000-0 15/19 - Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych
14.05.2019 10:30 szczegóły zamówienia
18/19 30237000-9, 30233000-1, 31731000-9, 30234000-8 18/19 Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
04.04.2019 11:00 szczegóły zamówienia
17/19 Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane Kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe Kod CPV:45262520-2 – Roboty murowe Kod CPV:45410000-4 – Tynkowanie Kod CPV:45431200-9 – Kładzenie glazury Kod CPV:45430000-0 – Pokrywanie podłóg ścian ( posadzki) Kod CPV:454 „Komenda Powiatowa w Przasnyszu – adaptacja, modernizacja obiektu”
08.04.2019 10:00 szczegóły zamówienia
14/19 22900000-9 Nr 14/19. Zakup i dostawa druków ścisłego zarachowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.
28.03.2019 10:00 szczegóły zamówienia
13 /19 45330000-9, 45331100-7, 45000000-7, 45320000-6, 45450000-6 13 /19 - KPP Sokołów Podlaski - remont instalacji c.o.
01.04.2019 10:00 szczegóły zamówienia
10/19 30237000-9, 30233000-1, 31731000-9, 30234000-8 10/19 Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
12.03.2019 11:00 szczegóły zamówienia
11/19 31097644-2 11/19 - Dostawa papieru ksero
11.03.2019 10:30 szczegóły zamówienia
9 /19 71240000-2, 71321200-6, 45330000-9, 45331100-7, 45000000-7, 45320000-6, 45311200-2, 45450000-6 9 /19 - KPP MŁAWA remont - modernizacja instalacji c.o. i instalacji p.poż
15.03.2019 10:00 szczegóły zamówienia
Informacja dot. ogłoszenia nr 519067-N-2019 z dnia 2019-02-27 r.
szczegóły zamówienia
7/19 50112110-7 7/19 - Wykonanie kompleksowych napraw powypadkowych i kolizyjnych pojazdów służbowych Policji będących na stanie KWP z s. w Radomiu
07.03.2019 10:30 szczegóły zamówienia
6/19 09211100-1 6/19 Zakup i dostawa olejów silnikowych do pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
27.02.2019 10:30 szczegóły zamówienia
5/19 30190000-7 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla jednostek garnizonu mazowieckiego, Laboratorium kryminalistycznego i jednostek zamiejscowych KGP
21.02.2019 10:30 szczegóły zamówienia
3/19 30125110 - 5 ;30125120 - 8 ;30125100 - 2 ;30124000 - 4 ; 3/19 - Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim
11.02.2019 10:30 szczegóły zamówienia
1 /19 64211100-9 1 /19 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ISDN 2*PRA dla KWP zs. w Radomiu
21.01.2019 10:00 szczegóły zamówienia
do góry