Zamówienia Ogłoszone - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Ogłoszone


Lp Data Przedmiot zamówienia Szczegóły
1 17.01.2017 Usługi holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
szczegóły zamówienia
2 18.01.2017 2/17 - ,,Świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji zs w Radomiu”
szczegóły zamówienia
3 30.01.2017 5/17 - Kompleksowe wykonywanie usług napraw powypadkowych oraz remontowych blacharsko – lakierniczych pojazdów służbowych eksploatowanych w KWP z s. w Radomiu i jednostkach jej podległych.
szczegóły zamówienia
4 10.02.2017 Świadczenie usług polegających na naprawie i kalibracji urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Dräger 7410 i typu Alco -Sensor IV
szczegóły zamówienia
5 11.02.2017 7/17 - Zakup i dostawa paliw płynnych
szczegóły zamówienia
6 16.02.2017 8/17 - Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
szczegóły zamówienia

do góry