Zamówienia Ogłoszone - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Ogłoszone


Numer referencyjny CPV Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
39 /18 71220000-6, 45000000-7, 45216111-5, 45220000-5, 45262700-8, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45331110-0, 45331200-8 39 /18 - Posterunek Policj Nowe Miasto ( KPP Płońsk ) - remont
06.07.2018 10:00 szczegóły zamówienia
38/18 45330000-9; 45000000-7; 45320000-6; 45311200-2; 45317000-2; 45450000-6 38/18 - Wykonanie w obiekcie czynnym zadania, pn.” KPP Mława - remont kotłowni”
06.07.2018 10:30 szczegóły zamówienia
36/18 CPV 45.00.00.00 – 7 ; CPV 45.26.21.20 – 8; CPV 45.11.13.00 – 1; CPV 45.26.23.10 – 7; CPV 45.26.23.00 – 4; CPV 45.32.00.00 – 6; CPV 45.43.10.00 – 7 ; CPV 45.26.13.00 – 7; CPV 45.42.10.00 – 4; CPV 45.44.30.00 – 4; CPV 45.31.23.11 – 0; CPV 45.31.70.00 – 2; C 36/18 Wykonanie w obiekcie czynnym zadania, pn. „Termomodernizacja budynku KPP w Łosicach ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice”
28.06.2018 10:30 szczegóły zamówienia
35/18 34351100-3 35/18 - Zakup i dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów osobowo-terenowych, furgonów, ciężarowych i autobusów będących na stanie KWP z s. w Radomiu
19.06.2018 10:30 szczegóły zamówienia
32/18 45000000-7; 45262120-8; 45111300-1; 45262310-7; 45262300-4; 45320000-6; 45431000-7; 45261300-7; 45421000-4; 45443000-4;45312311-0; 45317000-2; 45261320-3;45450000-6 32/18 - Wykonanie w obiekcie czynnym zadania, pn. „Termomodernizacja budynku KPP w Łosicach ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice”
11.06.2018 10:30 szczegóły zamówienia
34/18 45000000-7, 45262120-8, 45111300-1, 45262310-7, 45262300-4, 45320000-6, 45431000-7, 45261300-7, 45421000-4, 45443000-4, 45331220-4, 45311200-2, 45312311-0, 45317000-2, 45261320-3, 45450000-6 Nr 34/18. Modernizacja budynku SPPP w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock
08.06.2018 11:00 szczegóły zamówienia
33/18 45111200-0, 45231000-5, 45310000-3, 45300000-0 33/18 Modernizacja sieci c.o., na terenie KMP/KWP w Radomiu wraz z modernizacją systemów: grzewczego i chłodzenia w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz budową instalacji solarnej i c.w.u. w budynku nr 4, dla potrzeb KMP/KWP w Radomiu Zadanie nr 1 „Modernizacja sieci c.o., na terenie KMP/KWP w Radomiu
12.06.2018 11:00 szczegóły zamówienia
31/18 64200000-8, 64212000-5, 32250000-0, 31712112-3 31/18 - Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM i telefonów komórkowych
28.05.2018 10:30 szczegóły zamówienia
30/18 22900000-9 Nr 30/18. Zakup i dostawa druków ścisłego zarachowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i jednostek podległych.
24.05.2018 09:30 szczegóły zamówienia
29 /18 30213100-6, 30213300-8, 30231300-0, 48620000-0, 48771000-3 29 /18 - Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
24.05.2018 10:00 szczegóły zamówienia
28 /18 45000000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45331100-7, 45310000-3 28 /18 - Posterunek Policji w BIELSKU - adaptacja, modernizacja pomieszczeń
08.05.2018 09:00 szczegóły zamówienia
27/18 64200000-8 27-18 Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP zs. w Radomiu (dzierżawa cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych)
28.05.2018 10:30 szczegóły zamówienia
17/18 50112110-7 17/18 Kompleksowe wykonywanie usług napraw powypadkowych oraz napraw remontowych blacharsko-lakierniczych pojazdów służbowych będących na stanie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
30.04.2018 11:00 szczegóły zamówienia
26/18 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4 Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim
20.04.2018 10:30 szczegóły zamówienia
25/18 90511000-2 25/18 Wywóz odpadów komunalnych z terenów jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
09.05.2018 11:00 szczegóły zamówienia
22/18 50112100-4, 34300000-0 22/18 - Usługi napraw w zewnętrznych zakładach naprawczych pojazdów służbowych będących na stanie KWP z s. w Radomiu
15.05.2018 10:30 szczegóły zamówienia
24/18 30190000-7 Dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych dla jednostek garnizonu mazowieckiego, Laboratorium Kryminalistycznego i jednostek zamiejscowych KGP.
16.04.2018 10:30 szczegóły zamówienia
23/18 159810000-8 23/18 - Zakup i dostawa wody mineralnej dla jednostek garnizonu mazowieckiego.
16.04.2018 10:30 szczegóły zamówienia
21/18 50310000-1, 30124000-4, 30124300-7 Nr 21/18. „Świadczenie usługi serwisowo – materiałowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno – użytkowej kserokopiarek należących do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego oraz wydziałów zamiejscowych KGP”
11.04.2018 11:00 szczegóły zamówienia
20 /18 45000000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45331100-7, 45310000-3 20 /18 - Posterunek Policji w BIELSKU - adaptacja, modernizacja pomieszczeń
09.04.2018 09:00 szczegóły zamówienia
18/18 71220000-6, 45000000-7, 45216111-5, 45220000-5, 45262700-8, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45331100-7, 45331200-8 Nr 18/18. Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. "Posterunek Policji w Nowej Suchej - adaptacja, modernizacja pomieszczeń".
04.04.2018 11:00 szczegóły zamówienia
19/18 09310000-5 Zakup energii elektrycznej dla potrzeb jednostek garnizonu mazowieckiego i świętokrzyskiego Policji.
26.04.2019 10:30 szczegóły zamówienia
16/18 34351100-3, 34411200-3 16/18 - Zakup i dostawa opon do pojazdów służbowych KWP z s. w Radomiu i jednostek jej podległych
25.04.2018 10:30 szczegóły zamówienia
13/18 50118110 – 9 13/18 - Usługa holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
12.03.2018 10:30 szczegóły zamówienia
12 /18 45000000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45331100-7, 45310000-3 12 /18 - Posterunek Policji w BIELSKU - adaptacja, modernizacja pomieszczeń
16.03.2018 09:00 szczegóły zamówienia
14/18 31097644-2 14/18 - Zakup i dostawa papieru ksero dla jednostek garnizonu mazowieckiego
09.03.2018 10:30 szczegóły zamówienia
10/18 50112300-6 10/18 Świadczenie usług mycia pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
09.03.2018 11:00 szczegóły zamówienia
11/18 98351100-9 Nr 11/18. Usługa parkowania/przechowywania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję i na jej koszt oraz innych pojazdów zleconych przez Policję do prowadzonych postępowań.
07.03.2018 10:30 szczegóły zamówienia
9/18 45000000-7, 45453000-7, 45310000-3 Nr 9/18. Posterunek Policji Kosów Lacki - adaptacja, modernizacja pomieszczeń.
12.03.2018 11:00 szczegóły zamówienia
8/18 45000000-7, 71220000-6, 45216111-5, 45220000-5, 45262700-8, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45331200-8 8/18 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadanie inwestycyjne pn.: „Posterunek Policji w Nowej Suchej adaptacja, modernizacja pomieszczeń”
05.03.2018 11:00 szczegóły zamówienia
7/18 34110000-1 7/18 - Zakup i dostawa samochodów osobowych nieoznakowanych segmentu C w wersji hatchback dla KWP zs. w Radomiu – 5szt.
16.02.2018 10:30 szczegóły zamówienia
5/18 30125110-5;30125120-8;30125100-2;30124000-4 5/18-Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim
15.02.2018 10:30 szczegóły zamówienia
3/18 45000000-7, 45453000-7, 45310000-3 Nr 3/18. Posterunek Policji Kosów Lacki - adaptacja, modernizacja pomieszczeń.
20.02.2018 11:00 szczegóły zamówienia
2/18 34110000-1 2/18 - Zakup i dostawa samochodów osobowych nieoznakowanych segmentu C w wersji hatchback dla KWP zs. w Radomiu – 5szt.
05.02.2018 10:30 szczegóły zamówienia
1/18 71220000-6, 45000000-7, 45216111-5, 45220000-5, 45262700-8, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45331200-8 1/18 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadanie inwestycyjne pn.: „Posterunek Policji w Nowej Suchej adaptacja, modernizacja pomieszczeń”
12.02.2018 11:00 szczegóły zamówienia
do góry