Zamówienia Ogłoszone - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Ogłoszone


Numer referencyjny CPV Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
28 /18 45000000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45331100-7, 45310000-3 28 /18 - Posterunek Policji w BIELSKU - adaptacja, modernizacja pomieszczeń
08.05.2018 09:00 szczegóły zamówienia
27/18 64200000-8 27-18 Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP zs. w Radomiu (dzierżawa cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych)
28.05.2018 10:30 szczegóły zamówienia
17/18 50112110-7 17/18 Kompleksowe wykonywanie usług napraw powypadkowych oraz napraw remontowych blacharsko-lakierniczych pojazdów służbowych będących na stanie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
26.04.2018 11:00 szczegóły zamówienia
26/18 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4 Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim
20.04.2018 10:30 szczegóły zamówienia
25/18 90511000-2 25/18 Wywóz odpadów komunalnych z terenów jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
09.05.2018 11:00 szczegóły zamówienia
22/18 50112100-4, 34300000-0 22/18 - Usługi napraw w zewnętrznych zakładach naprawczych pojazdów służbowych będących na stanie KWP z s. w Radomiu
15.05.2018 10:30 szczegóły zamówienia
24/18 30190000-7 Dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych dla jednostek garnizonu mazowieckiego, Laboratorium Kryminalistycznego i jednostek zamiejscowych KGP.
16.04.2018 10:30 szczegóły zamówienia
23/18 159810000-8 23/18 - Zakup i dostawa wody mineralnej dla jednostek garnizonu mazowieckiego.
16.04.2018 10:30 szczegóły zamówienia
21/18 50310000-1, 30124000-4, 30124300-7 Nr 21/18. „Świadczenie usługi serwisowo – materiałowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno – użytkowej kserokopiarek należących do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego oraz wydziałów zamiejscowych KGP”
11.04.2018 11:00 szczegóły zamówienia
20 /18 45000000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45331100-7, 45310000-3 20 /18 - Posterunek Policji w BIELSKU - adaptacja, modernizacja pomieszczeń
09.04.2018 09:00 szczegóły zamówienia
18/18 71220000-6, 45000000-7, 45216111-5, 45220000-5, 45262700-8, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45331100-7, 45331200-8 Nr 18/18. Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. "Posterunek Policji w Nowej Suchej - adaptacja, modernizacja pomieszczeń".
04.04.2018 11:00 szczegóły zamówienia
19/18 09310000-5 Zakup energii elektrycznej dla potrzeb jednostek garnizonu mazowieckiego i świętokrzyskiego Policji.
26.04.2019 10:30 szczegóły zamówienia
16/18 34351100-3, 34411200-3 16/18 - Zakup i dostawa opon do pojazdów służbowych KWP z s. w Radomiu i jednostek jej podległych
25.04.2018 10:30 szczegóły zamówienia
13/18 50118110 – 9 13/18 - Usługa holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję dla potrzeb KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
12.03.2018 10:30 szczegóły zamówienia
12 /18 45000000-7, 45111300-1, 45262520-2, 45410000-4, 45431200-9, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8, 45332200-5, 45331100-7, 45310000-3 12 /18 - Posterunek Policji w BIELSKU - adaptacja, modernizacja pomieszczeń
16.03.2018 09:00 szczegóły zamówienia
14/18 31097644-2 14/18 - Zakup i dostawa papieru ksero dla jednostek garnizonu mazowieckiego
09.03.2018 10:30 szczegóły zamówienia
10/18 50112300-6 10/18 Świadczenie usług mycia pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych
09.03.2018 11:00 szczegóły zamówienia
11/18 98351100-9 Nr 11/18. Usługa parkowania/przechowywania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję i na jej koszt oraz innych pojazdów zleconych przez Policję do prowadzonych postępowań.
07.03.2018 10:30 szczegóły zamówienia
9/18 45000000-7, 45453000-7, 45310000-3 Nr 9/18. Posterunek Policji Kosów Lacki - adaptacja, modernizacja pomieszczeń.
12.03.2018 11:00 szczegóły zamówienia
8/18 45000000-7, 71220000-6, 45216111-5, 45220000-5, 45262700-8, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45331200-8 8/18 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadanie inwestycyjne pn.: „Posterunek Policji w Nowej Suchej adaptacja, modernizacja pomieszczeń”
05.03.2018 11:00 szczegóły zamówienia
7/18 34110000-1 7/18 - Zakup i dostawa samochodów osobowych nieoznakowanych segmentu C w wersji hatchback dla KWP zs. w Radomiu – 5szt.
16.02.2018 10:30 szczegóły zamówienia
5/18 30125110-5;30125120-8;30125100-2;30124000-4 5/18-Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim
15.02.2018 10:30 szczegóły zamówienia
3/18 45000000-7, 45453000-7, 45310000-3 Nr 3/18. Posterunek Policji Kosów Lacki - adaptacja, modernizacja pomieszczeń.
20.02.2018 11:00 szczegóły zamówienia
2/18 34110000-1 2/18 - Zakup i dostawa samochodów osobowych nieoznakowanych segmentu C w wersji hatchback dla KWP zs. w Radomiu – 5szt.
05.02.2018 10:30 szczegóły zamówienia
1/18 71220000-6, 45000000-7, 45216111-5, 45220000-5, 45262700-8, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45331200-8 1/18 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadanie inwestycyjne pn.: „Posterunek Policji w Nowej Suchej adaptacja, modernizacja pomieszczeń”
12.02.2018 11:00 szczegóły zamówienia
do góry