Zamówienia Ogłoszone z art.4 pkt.8 - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Ogłoszone z art.4 pkt.8

UWAGA! Zamówienia publiczne z art.4 pkt.8 realizowane są również przy wykorzystania Platformy Zakupowej KWP zs. w Radomiu. Zachęcamy Państwa do czynnego uczestnictwa na Platformie Zakupowej KWP.


Numer referencyjny CPV Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
55/2017/GMT 98310000-9 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi pralniczej w KMP Siedlce
26.05.2017 11:00 szczegóły zamówienia
55/2017/GMT 98310000-9 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi pralniczej w KPP Sochaczew
26.05.2017 10:00 szczegóły zamówienia
55/2017/GMT 98310000-9 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi pralniczej w KPP Garwolin
26.05.2017 12:00 szczegóły zamówienia
55/2017/GMT 98310000-9 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi pralniczej w KPP Gostyninie
26.05.2017 13:00 szczegóły zamówienia
122/WIR/2017 71220000-6; 45000000-7 Remont posterunku Policji w Nowym Mieście ul. Rynek 33 - remont dachu, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń - adaptacja na kotłownię , kotłownia na paliwo stałe
07.06.2017 15:30 szczegóły zamówienia
63/GMT/2017 15981000-8, 15981400-2 Zakup wody mineralnej dla KWP
24.05.2017 10:30 szczegóły zamówienia
Szkolenie okresowe dla 8 osób, realizujących zadania służby bhp
Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu ogłasza, iż na stronie platformy zakupowej Open Nexus, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/82459 zamieszczone zostało ogłoszenie w przedmiocie szkolenia okresowe dla 8 osób, realizujących zadania służby bhp.
szczegóły zamówienia
Szkolenie dla 18 osób w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) na wyłączeniach klasa 1
Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu ogłasza, iż na stronie platformy zakupowej Open Nexus, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/82471 zamieszczone zostało ogłoszenie w przedmiocie szkolenie dla 18 osób w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) na wyłączeniach klasa 1
szczegóły zamówienia
Szkolenie z zakresu funkcjonowania Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP2) oraz zasad pracy z dokumentacją przesyłaną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu ogłasza, iż na stronie platformy zakupowej Open Nexus, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/82441 zamieszczone zostało ogłoszenie w przedmiocie szkolenie z zakresu funkcjonowania Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP2) oraz zasad pracy z dokumentacją przesyłaną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
szczegóły zamówienia
116/WIR/2017 35310000-3 Roboty elektryczne w budynku KPP Ostrów Mazowiecka
29.05.2017 12:00 szczegóły zamówienia
120/WIR/2017 09310000-5 Zakup energii elektrycznej dla potrzeb KMP Siedlce, ul. Starowiejska 66
30.05.2017 13:37 szczegóły zamówienia
94/WIR/2017 44111000-1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania 94/WIR/2017
08.05.2017 12:00 szczegóły zamówienia
47/L/17 32550000-3 Zakup sprzętu telefonii IP wraz z gwarancja na okres 36 miesiecy dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
23.05.2017 14:00 szczegóły zamówienia
70/2017/GMT 50412000-6 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie diagnostyki chromatografu gazowego Clarus 680 SQ8S firmy PerkinElmer zainstalowanego w Laboratorium Kryminalistycznym KWP zs. w Radomiu
25.05.2017 10:00 szczegóły zamówienia
69/2017/GMT 18444000-3 33735100-2 18424000-7 Zaproszenie do złożenia oferty na zakup kominiarki trudnopalnej, gogli taktycznych, rękawic taktycznych
24.05.2017 13:00 szczegóły zamówienia
92/WIR/2017 45331000-6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania 92/WIR/2017
24.04.2017 13:00 szczegóły zamówienia
91/WIR/2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania 91/WIR/2017
14.04.2017 00:00 szczegóły zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr spr. 6/TZP/2017
szczegóły zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr spr. 8/TZP/2017
szczegóły zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr spr. 7/TZP/2017
szczegóły zamówienia
Zakup płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych nr spr. 6/TZP/2017
szczegóły zamówienia

do góry