Zamówienia Ogłoszone z art.4 pkt.8 - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Ogłoszone z art.4 pkt.8


Numer referencyjny CPV Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
277/ZP/2019 50332000-1 Zaproszenie do złożenia oferty na: "Konserwację, przegląd i naprawę podzespołów zasilania gwarantowanego w siłowni typu FLATPACK 1500 - zasilającej systemy teleinformatyczne OST-112 w 2019r”
25.10.2019 10:00 szczegóły zamówienia
253/ZP/2019 45310000-3 KPP Płońsk - montaż kontroli dostępu
24.10.2019 14:00 szczegóły zamówienia
267/ZP/2019 85121000-3 Świadczenie usług medycznych w zakresie badań i pobrań krwi osób zatrzymanych dla KPP Przysucha
25.10.2019 11:00 szczegóły zamówienia
259/ZP/2019 45220000-5 KPP Węgrów - wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnic
25.10.2019 12:00 szczegóły zamówienia
268/ZP/2019 30234000-8 Zaproszenie do złożenia oferty na: „Zakup wraz z dostawą nośników do przechowywania danych dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego”
23.10.2019 10:00 szczegóły zamówienia
269/ZP/2019 09123000-7; 65210000-8 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb jednostek garnizonu mazowieckiego Policji
22.10.2019 14:00 szczegóły zamówienia
261/ZP/2019 45220000-5 KPP Sierpc - usunięcie usterek budowlanych
25.10.2019 12:00 szczegóły zamówienia
264/ZP/2019 24322510-5, 44832000-1, 33696300-8 Rozpuszczalniki i odczynniki specjalne
22.10.2019 08:00 szczegóły zamówienia
252/ZP/2019 Informacja z wyboru ofert dot. zadania: " Remont dachu i elewacji budynku Laboratorium Kryminalistycznego KWP z/s w Radomiu
szczegóły zamówienia
162/ZP/2019 45331220-4 Montaż klimatyzatora - 1 szt. na potrzeby OST 112 w KPP w Szydłowcu
21.10.2019 10:00 szczegóły zamówienia
162/ZP/2019 45331220-4 Montaż klimatyzatora - 1 szt. na potrzeby OST 112 w KPP w Płońsku
21.10.2019 10:00 szczegóły zamówienia
162/ZP/2019 45331220-4 Montaż klimatyzatora - 1 szt. na potrzeby OST 112 w KMP w Siedlcach
21.10.2019 10:00 szczegóły zamówienia
244/ZP/2019 85147000-1 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu nr sprawy 17/2019/K
szczegóły zamówienia
244/ZP/2019 85147000-1 świadczenia medyczne z zakresu profilatycznej opieki zdrowotnej nad policjantami i pracownikami KPP w Wyszkowie
04.09.2020 10:03 szczegóły zamówienia
216/ZP/2019 50711000-2 KPP Sierpc - diagnostyka zasilacza UPS Green Force 200 kVa - w czynnym obiekcie
20.09.2019 14:00 szczegóły zamówienia
231/ZP/2019 09111210-5 Zakup i dostawa opału dla jednostek podległych KWP zs. w Radomiu
23.09.2019 12:00 szczegóły zamówienia
63/ZP/2019 80550000-4 Szkolenie w zakresie bhp dla osób kierujących pracownikami i służby bhp
21.03.2019 10:30 szczegóły zamówienia
21/2018/K 73110000-6 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu nr sprawy 21/2018/K
szczegóły zamówienia
do góry