Zamówienia Ogłoszone z art.4 pkt.8 - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Ogłoszone z art.4 pkt.8

UWAGA! Zamówienia publiczne z art.4 pkt.8 realizowane są również przy wykorzystania Platformy Zakupowej KWP zs. w Radomiu. Zachęcamy Państwa do czynnego uczestnictwa na Platformie Zakupowej KWP.


Numer referencyjny CPV Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
148/WIR/2017 71220000-6; 45000000-7 Remont posterunku Policji w Nowym Mieście ul. Rynek 33 - remont dachu, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń - adaptacja na kotłownię , kotłownia na paliwo stałe
24.08.2017 15:30 szczegóły zamówienia
21/2017/K 80550000-4 Szkolenie w zakresie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz w zakresie metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego
Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu ogłasza, iż na stronie platformy zakupowej Open Nexus, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/91884 zamieszczone zostało ogłoszenie dotyczące zakupu szkolenia
25.08.2017 10:00 szczegóły zamówienia
143/WIR/2017 45333000-0 Rozbudowa linii gazów analitycznych w Laboratorium Kryminalistycznym KWP zs. w Radomiu
23.08.2017 10:00 szczegóły zamówienia
94/WIR/2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania 94/WIR/2017
szczegóły zamówienia
99/2017/GMT 18424000-7 Zakup rękawic taktycznych
25.08.2017 13:23 szczegóły zamówienia
100/2017/GMT 33735100-2 Zakup gogli taktycznych
25.08.2017 12:35 szczegóły zamówienia
98/2017/GMT 18444000-3 Zakup kominiarek trudnopalnych
25.08.2017 12:09 szczegóły zamówienia
141/WIR/2017 09111210-5 Zakup i dostawa opału dla jednostek podległych KWP zs. w Radomiu
23.08.2017 14:00 szczegóły zamówienia
50/L/17 32420000-3; 32200000-5; 32312100-5 Zakup sprzętu telekomunikacyjnego
12.06.2017 12:00 szczegóły zamówienia
73/2017/GMT 38410000-2 Zakup przyrządów do serwisowania i naprawy klimatyzatorów dla KWP zs. w Radomiu - nr rej. 73/2017/GMT
02.06.2017 23:58 szczegóły zamówienia
Rej 47/L/17 31158100-9 „Zakup i dostawa ładowarki samochodowej dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego” – Rej 47/L/17
31.05.2017 12:00 szczegóły zamówienia
10/TZP/2017 33124100-6 Zakup i dostawa testera diagnostycznego
29.05.2017 09:00 szczegóły zamówienia
63/GMT/2017 15981000-8, 15981400-2 Zakup wody mineralnej dla KWP
24.05.2017 10:30 szczegóły zamówienia
16/2017/K 80510000-2 Szkolenie dla 18 osób w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) na wyłączeniach klasa 1
Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu ogłasza, iż na stronie platformy zakupowej Open Nexus, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/82471 zamieszczone zostało ogłoszenie w przedmiocie szkolenie dla 18 osób w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) na wyłączeniach klasa 1
szczegóły zamówienia
15/2017/K 80500000-9 Szkolenie z zakresu funkcjonowania Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP2) oraz zasad pracy z dokumentacją przesyłaną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu ogłasza, iż na stronie platformy zakupowej Open Nexus, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/82441 zamieszczone zostało ogłoszenie w przedmiocie szkolenie z zakresu funkcjonowania Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP2) oraz zasad pracy z dokumentacją przesyłaną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
szczegóły zamówienia
17/2017/K 80550000-4 Szkolenie okresowe dla 8 osób, realizujących zadania służby bhp
Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu ogłasza, iż na stronie platformy zakupowej Open Nexus, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/82459 zamieszczone zostało ogłoszenie w przedmiocie szkolenia okresowe dla 8 osób, realizujących zadania służby bhp.
26.05.2017 00:00 szczegóły zamówienia
47/L/17 32550000-3 Zakup sprzętu telefonii IP wraz z gwarancja na okres 36 miesiecy dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
23.05.2017 14:00 szczegóły zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr spr. 6/TZP/2017
szczegóły zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr spr. 8/TZP/2017
szczegóły zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr spr. 7/TZP/2017
szczegóły zamówienia
Zakup płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych nr spr. 6/TZP/2017
szczegóły zamówienia

do góry