Zamówienia Ogłoszone z art.4 pkt.8 - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Ogłoszone z art.4 pkt.8


Numer referencyjny CPV Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
5/ZP/2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania 'Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb jednostek garnizonu mazowieckiego'
szczegóły zamówienia
6/ZP/2020 44615100-5 Dostawa stabilizatora ciepłej wody
20.01.2020 09:00 szczegóły zamówienia
5/ZP/2020 09123000-7, 65210000-8 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb jednostek garnizonu mazowieckiego
14.01.2020 13:00 szczegóły zamówienia
377/ZP/2019 90511000-2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania 377/ZP/2019 (142/WIR/2019)
30.12.2019 09:00 szczegóły zamówienia
231/ZP/2019 09111210-5 Zakup i dostawa opału dla jednostek podległych KWP zs. w Radomiu
23.09.2019 12:00 szczegóły zamówienia
21/2018/K 73110000-6 Informacja z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu nr sprawy 21/2018/K
szczegóły zamówienia
do góry