Zamówienia Ogłoszone

1/18 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadanie inwestycyjne pn.: „Posterunek Policji w Nowej Suchej adaptacja, modernizacja pomieszczeń”

Lp.

Nr referencyjny

Przedmiot Zamówienia

Termin składania ofert

Wartość

Wspólny słownik zamówień (CPV)

1 1/18 1/18 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadanie inwestycyjne pn. Posterunek Policji w Nowej Suchej adaptacja, modernizacja pomieszczeń

12.02.2018
godz. 11:00

  45000000-7, 71220000-6, 45216111-5, 45220000-5, 45262700-8, 45260000-7, 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7, 45331200-8

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 26.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kowalska Sekcja Zamówień Publicznych KWP z siedzibą w Radomiu
do góry