Zamówienia Ogłoszone

10/18 Świadczenie usług mycia pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych

Lp.

Nr referencyjny

Przedmiot Zamówienia

Termin składania ofert

Wartość

Wspólny słownik zamówień (CPV)

1 10/18 10/18 Świadczenie usług mycia pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych

09.03.2018
godz. 11.00

  50112300-6

Metryczka

Data publikacji 27.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kowalska Sekcja Zamówień Publicznych KWP z siedzibą w Radomiu
do góry