Zamówienia Ogłoszone

14/18 - Zakup i dostawa papieru ksero dla jednostek garnizonu mazowieckiego

Numer Referencyjny Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
14/18 Zakup i dostawa papieru ksero dla jednostek garnizonu mazowieckiego

09.03.2018 r.

godz. 10:30

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 01.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Kęsiak Sekcja Zamówień Publicznych KWP z siedzibą w Radomiu
do góry