Zamówienia Ogłoszone

Nr 18/18. Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. "Posterunek Policji w Nowej Suchej - adaptacja, modernizacja pomieszczeń".

Numer Referencyjny Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
18/18 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. "Posterunek Policji w Nowej Suchej - adaptacja, modernizacja pomieszczeń".

04.04.2018r.

godz. 11:00

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 20.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ozga Sekcja Zamówień Publicznych KWP z siedzibą w Radomiu
do góry