Zamówienia Ogłoszone

25/18 Wywóz odpadów komunalnych z terenów jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

Lp.

Nr referencyjny

Przedmiot Zamówienia

Termin składania ofert

Wartość

Wspólny słownik zamówień (CPV)

1 25/18 Wywóz odpadów komunalnych z terenów jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

UWAGA ZMIANA TERMINU

SKŁADANIA OFERT NA:

09.05.2018
godz. 11.00

 

  90511000-2

Metryczka

Data publikacji 11.04.2018
Data modyfikacji 17.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kowalska Sekcja Zamówień Publicznych KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Kowalska
do góry