Zamówienia Ogłoszone

33/18 Modernizacja sieci c.o., na terenie KMP/KWP w Radomiu wraz z modernizacją systemów: grzewczego i chłodzenia w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz budową instalacji solarnej i c.w.u. w budynku nr 4, dla potrzeb KMP/KWP w Radomiu Zadanie nr 1 „Modernizacja sieci c.o., na terenie KMP/KWP w Radomiu

Lp.

Nr referencyjny

Przedmiot Zamówienia

Termin składania ofert

Wartość

Wspólny słownik zamówień (CPV)

1 33/18 33/18 Modernizacja sieci c.o. na terenie KMP/KWP  w Radomiu wraz z modernizacją systemów:grzewczego i chłodzenia w budynkach nr 1, 3  i  4 oraz budową instalacji solarnej i c.w.u. w budynku nr 4, dla potrzeb KMP/KWP w Radomiu Zadanie nr 1 Modernizacja sieci c.o. na terenie KMP/KWP w Radomiu

12.06.2018
godz. 11.00

  45111200-0, 45231000-5, 45310000-3, 45300000-0

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 24.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kowalska Sekcja Zamówień Publicznych KWP z siedzibą w Radomiu
do góry