Zamówienia ogłoszone - Zamówienia Ogłoszone - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Ogłoszone

Zamówienia ogłoszone

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/60186734136100-0 ;
34113300-5

Lp.

Nr referencyjny

Przedmiot Zamówienia

Termin składania ofert

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Szczegóły

  1 /22 Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, pobrań krwi osób zatrzymanych przez Policję dla podległych jednostek KPP garnizonu mazowieckiego

14.02.2022r.

godz. 14:30

85121000-3 link
  2/22 Szkolenie CompTIA wraz z wydaniem vouchera na egzamin certyfikacyjny dla 9 osób w ramach projektu pt. „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej” współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (nr 80/PL/2020/FBW) zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

21.02.2022r.

godz. 10:00

80510000-2 link
  3/22

 

Zakup i dostawa filtrów samochodowych do pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs. w Radomiu

 

23.02.2022r

godz. 10.00

42913000-9 link
  4/22

Usługi społeczne – Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych
w Pomieszczeniach
dla Osób zatrzymanych (PdOZ) garnizonu mazowieckiego

28.02.2022r.

godzina 10.00

55300000-3

Link

  5/22 Remont pomieszczeń biurowych ( w budynku KPP Ciechanów ) dla potrzeb   KWP zs. w Radomiu oraz BSWP w trybie zaprojektuj i wybuduj

15.03.2022

g.11.00

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego,

45000000-7 – Roboty budowlane,

45216111-5 – Roboty budowlane w zakresie posterunków policji,

45320000-6 – Roboty izolacyjne,

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,

link
 

6/22

Zakup i dostawa ogumienia letniego do pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs. w Radomiu z podziałem na:

Zadanie nr 1 – zakup i dostawa ogumienia letniego do motocykli i motorowerów

Zadanie nr 2 – zakup i dostawa ogumienia letniego do pojazdów osobowych

Zadanie nr 3 – zakup i dostawa ogumienia letniego do pojazdów osobowo-terenowych i furgonów

04.03.2022r.

godz. 10:00

34351100-3

 

link

 

  7/22

 

Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs. w Radomiu

 

28.04.2022r.

godzina 10.00

34300000-0

34411000-1

link
  8/22

Zakup i dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania wymazów z jamy ustnej, wymazówek do zabezpieczenia śladów biologicznych oraz pakietów do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym

 

29.03.2022

godz. 10:00

33954000-2 link
  9/22

Modernizacja instalacji c.o. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu - zaprojektuj i wybuduj – w obiekcie czynnym”

12.04.2022

godz. 11:00

  45400000-1     

71321200-6   

   45331100-7       

link
  10/22 ,,Zakup  wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów dla urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim” 11.04.2022r.
godzina 12.00

30125110 - 5 ,

30125120 - 8 ,

30125100 - 2 ,

30124000 - 4

link
  11/22 Konserwacja, przeglądy, pomiary i rozładowania kontrolne baterii urządzeń zasilania gwarantowanego  dla systemów teleinformatycznych OST 112 w garnizonie mazowieckim

12.04.2022r.

godzina 12:00

50332000-3 link
  12/22 Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów usytuowanych na terenie działania "Drupy Zakupowej Energii Elektrycznej POLICJA 2022".

05.05.2022r.

godz. 12:00

09310000-5 link
  13 /22 Wymiana kotłowni olejowej na gazową w Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie - zaprojektuj i wybuduj

25.04.2022r.

godz. 11:00

71321200-6, 45331110-0, 45331100-7, 45400000-1, 45311200-2, 45311100-1 link
  14 /22 Zakup i dostawa materiałów kancelaryjno-biurowych dla jednostek garnizonu mazowieckiego i jednostek zamiejscowych KGP

22.04.2022r.

godz. 10:00

30190000-7

link

 

 

  15/22

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego.

23.05.2022r. g. 10:00 09123000-7 - gaz ziemny, 65210000-8 – przesył gazu link
  17/22

Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu w ramach projektu „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej” współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz projektu „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta” (II edycja) współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski.

28.04.2022

g. 10:00

55100000-1     - Usługi hotelarskie

           55120000-7     - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

             55300000-3     - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

98300000-6     - Różne usługi
link
  16/22 Zakup siłowni zasilania gwarantowanego wraz z dostarczeniem, instalacją i uruchomieniem dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego.

06.05.2022r

godz. 12:00

31682530-4 link
  18 /22 Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, pobrań krwi osób zatrzymanych przez Policję dla podległych jednostek KWP/KMP/KPP garnizonu mazowieckiego 12.05.2022r. godz. 10:00 85121000-3 link
  20/22 Zakup i dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania wymazów z jamy ustnej 16.05.2022r. g. 10.00

                                    33954000-2

link
  19/22 Zakip i dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek garnizonu mazowieckiego - część 1 16.05.2022r. godz. 10:00 39130000-2, 39141300-5 link
  21/22 Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu w ramach projektu „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej” współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz projektu „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta” (II edycja) współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski. (Część 2 ) 20.05.2022r.godz.11.00

55100000-1

55120000-7    

55300000-3  

98300000-6     

 

link

 

 

  22/22

Zakup wraz z dostarczeniem sprzętu i oprogramowania informatycznego
dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – Część I

31.05.2022 g. 11.00

48732000-8

30213100-6  

48620000-0

48771000-3  

30213100-6

38653400-1

38652100-1

32351000-8

                32322000-6

 30213200-7

48000000-8 

48461000-7

30213100-6

 48620000-0

 48771000-3

30232130-4 

32552420-7

 

link
  23 /22 Usługi napraw w zewnętrznych zakładach naprawczych pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs. w Radomiu 01.07.2022r.
godz. 10:00
50112100-4 link
  24/22

  Usługa mycia pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs. w Radomiu

31.05.2022

g.10.00

50112300-6 

link
  25/22

Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM – 2100 szt.
w tym 20 kart SIM ze stałym adresem IP na numerach abonenckich dla potrzeb
jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

01.06.2022r.
godzina 12.00
UWAGA
zmiana terminu składania ofert
na dzień
03.06.2022r.
godzina 12.00
 
64212000-5 link
  26/22

Usługa parkowania/przechowywania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję i na jej koszt oraz innych pojazdów zleconych przez Policję do prowadzonych postępowań .

10.06.2022r.
godzina 12.00
UWAGA
zmiana terminu składania ofert na dzień
14.06.2022r.
godzina 12:00

 

98351100-9

Link

 

 

  27/22

 Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

14.07.2022 g.10.00

                         09135100-5

link
  28 /22 Usługa holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję do prowadzonych postępowań oraz pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs. w Radomiu

21.06.2022 r

godz. 12:00

50118110-9 Link
  29/22 Świadczenia medyczne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz wykonywania szczepień ochronnych nad policjantami i pracownikami Policji pełniącymi służbę/ pracującymi na terenie działania KPP/KMP

21.06.2022 r.

godz. 10:00

58147000-1 link
  30/22 Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów do badań narkotyków (18 kpl.) oraz do badań chemicznych (17 kpl.) oraz przeprowadzenie szkoleń
z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów

27.07.2022 r.

godz. 12:00

38432210 link
  31/22

 „ Modernizacja instalacji c.o. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu - zaprojektuj i wybuduj – w obiekcie czynnym”

14.07.2022

g.12.00

71321200-6    

45331100-7     

45400000-1     

link

Metryczka

Data publikacji : 18.10.2021
Data modyfikacji : 27.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Marcula Wydział Łączności i Informatyki - Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Piasta-Grzegorczyk
do góry