Zamówienia ogłoszone - Zamówienia Ogłoszone - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Ogłoszone

Zamówienia ogłoszone


 

Lp.

Nr referencyjny

Przedmiot Zamówienia

Termin składania ofert

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Szczegóły

  1/23 Budowa Posterunku Policji w gminie Sońsk - zaprojektuj i wybuduj w systemie modułów 3D.

23.01.2023 r.

godz. 11:00

 

UWAGA
zmiana terminu składania ofert na dzień
25.01.2023 r.
godzina 11:00

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45216111-5 - Roboty budowlane w zakresie posterunków policji 45320000-6 - Roboty izolacyjne 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 45410000-4 - Tynkowanie 45261410-1 - Izolowanie dachu 45261220-2 - Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45443000-4 - Roboty elewacyjne 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 09331100-9 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45421141-4 - Instalowanie przegród 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45431000-7 - Kładzenie płytek 45431100-8 - Kładzenie terakoty 45442100-8 - Roboty malarskie 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie link
  2 /23 Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, pobrań krwi osób zatrzymanych przez Policję dla podległych jednostek KMP/KPP garnizonu mazowieckiego             14.02.2023r.              godz. 08:00 85121000 -3 usługi medyczne link
  3/23 Zakup ambulansu kryminalistycznego służącego do wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu - zakup współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

28.03.2023 r.

godz. 10:00

UWAGA
zmiana terminu składania ofert na dzień
04.04.2023 r.
godzina 08:00

34114000-9 link
  4 /23 Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, pobrań krwi osób zatrzymanych przez Policję dla podległych jednostek KMP/KPP garnizonu mazowieckiego 12.04.2023 r. godzina 08:00 85121000-3 link
  5/23

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego-gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

12.05.2023r. godzina 10:00

                                                                  09123000-7-  gaz ziemny, 65210000-8 – przesył gazu

link
  6/23

„Modernizacja przebudowa  wraz   z  wyposażeniem     Stacji    Kontroli     Pojazdów    KWP  zs.  w Radomiu przy ul. Energetyków 14”
- zaprojektuj i wybuduj.

04.05.2023 r.

godz. 11:00

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne, 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,   45320000-6 Roboty izolacyjne, 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45262500-6 Roboty murarskie i murowe, 45410000-4 Tynkowanie, 45261410-1 Izolowanie dachu, 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45443000-4 Roboty elewacyjne,45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań, 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne, 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza, 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego, 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45431000-7 Kładzenie płytek, 45431100-8 Kładzenie terakoty, 45442100-8 Roboty malarskie, 39150000-8 Różne meble i wyposażenie

link
  7/23 Zakup ambulansu kryminalistycznego służącego do wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu - zakup współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

21.04.2023 r.

godz. 10:00

UWAGA
zmiana terminu składania ofert na dzień
24.04.2023 r.
godzina 10:00

34114000-9 link
  8/23

„Zakup i dostawa węgla
eko – groszku
dla jednostek
garnizonu mazowieckiego”

25.05.2023r.
godzina 10:00

UWAGA zmiana terminu składania ofert
na dzień

29.05.2023r. godzina 10:00

09111000-0 Link
  9/23 Świadczenia medyczne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w Policji i szczepień ochronnych

22.05.2023 r.

godz. 10:00

85147000 – 1 link
  10/23

„Modernizacja przebudowa  wraz   z  wyposażeniem     Stacji    Kontroli     Pojazdów    KWP  zs.  w Radomiu przy ul. Energetyków 14”
- zaprojektuj i wybuduj.

06.06.2023 r.

godz. 11:00

UWAGA!

zmiana terminu składania ofert
na dzień

07.06.2023 r.

godzina 11:00

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne, 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,   45320000-6 Roboty izolacyjne, 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45262500-6 Roboty murarskie i murowe, 45410000-4 Tynkowanie, 45261410-1 Izolowanie dachu, 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45443000-4 Roboty elewacyjne,45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań, 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne, 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza, 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego, 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45431000-7 Kładzenie płytek, 45431100-8 Kładzenie terakoty, 45442100-8 Roboty malarskie, 39150000-8 Różne meble i wyposażenie

link

 

  11 /23 Zakup i dostawa materiałów kancelaryjno-biurowych dla jednostek Policji garnizonu mazowieckiego i jednostek zamiejscowych KGP 13.06.2023r. godz. 10:00 30190000-7 link
  12/23

Zakup i dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych będących na stanie KWP z siedzibą w Radomiu

30.05.2023 godz.10.00

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert na 31.05.2023r.  godz.10.00

 

31430000-9 – Akumulatory elektryczne

link
  13/23

Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografów gazowych z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym FID (6 kpl.), chromatografów gazowych z detektorem masowym kwadrupolowym (4 kpl.) oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dostarczonych chromatografów, z podziałem na Zadanie nr 1 i 2

06.07.2023 r.

godz. 11:00

38432210-7 – chromatografy gazowe

link

 

 

  14/23

Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

28.07.2023r. godz. 10.00   

          09135100-5- olej opałowy

link
  15/23

Zakup i dostawa wody mineralnej dla KWP, jednostek garnizonu mazowieckiego,
Laboratorium Kryminalistycznego KWP i jednostek zam iejscowych KGP

23.06.2023r.
godz. 10:00

 15981000-8 - Wody mineralne

link
  16 /23 Usługi społeczne z zakresu badań psychologicznych kierowców pojazdów Policji oraz kierowców zawodowych pełniacych służbę pracujących na terenie działania KMP/KPP garnizonu mazowieckiego 30.06.2023r godz. 10:00 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne link
  18/23

Zakup wraz z dostarczeniem sprzętu informatycznego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

12.07.2023r.
godzina 10.00

UWAGA!
zmiana terminu składania ofert na dzień 14.07.2023r. godzina 10:00

- dla zadania nr 1: 30213300-8 - Komputer biurkowy; 48620000-0 – Systemy operacyjne; 30231300-0 – Monitory ekranowe;
 - dla zadania nr 2: 30213300-8 – Komputer biurkowy; 48620000-0 – Systemy operacyjne; 30231300-0 – Monitor ekranowy; 
48700000-5 – Pakiet oprogramowania użytkowego;
- dla Zadania nr 3: 30214000-2 – Stacje robocze; 48620000-0 – Systemy operacyjne;- dla zadania nr 4: 30213100-6 – Komputery przenośne;48620000-0 – Systemy operacyjne;
- dla zadania nr 5: 30213100-6 – Komputery przenośne;48620000-0 – Systemy operacyjne;48700000-5 – Pakiet oprogramowania użytkowego;
- dla zadania nr 6: 30213100-6 – Komputery przenośne;48620000-0 – Systemy operacyjne, 
48520000-9 – Pakiety oprogramowania multimedialnego;
- dla Zadania nr 7:30231300-0 – Monitor ekranowy;
- dla Zadania nr 8: 38652100-1 – Projektory;38653400-1 – Ekrany projekcyjne;32351000-8 – Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo;32322000-6 – Urządzenia multimedialne;
- dla Zadania nr 9: 32342100-3 – Słuchawki;
- dla Zadania nr 10: 30237240-3 – Kamera internetowa;
- dla Zadania nr 11, 12, 13, 14:30232110-8 – Drukarki laserowe; 30232100-5 – Drukarki i plotery; 
- dla Zadania nr 15 i 16: 30232130-4 – Kolorowe drukarki atramentowe

 

 

Link  

 

  17/23

Świadczenie usług serwisowych przyrządów do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu z podziałem na zadania:

28.07.2023 r.

godz. 10:00

50410000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej , badawczej i kontrolnej link
  19 /23 Usługi kompleksowych napraw powypadkowych i kolizyjnych pojazdów służbowych będących na stanie KWP z siedzibą w Radomiu, uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych oraz wykonywanie innych napraw blacharsko-lakierniczych oraz remontowo-spawalniczych zleconych przez Zamawiającego 14.08.2023r. godz. 10:00

50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

50112110 - 7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów

50115100-5 - Usługi w zakresie naprawy motocykli

link
  20/23

Usługa mycia pojazdów służbowych będących na stanie KWP z siedzibą w Radomiu.

07.07.2023 r.

godz. 10:00

50112300 -6  mycie samochodów i podobne usługi link
  21/23

Zakup i dostawa wody mineralnej dla KWP, jednostek garnizonu mazowieckiego,
Laboratorium Kryminalistycznego KWP i jednostek zamiejscowych KGP

24.07.2023r.
godzina 10:00

 15981000-8 - Wody mineralne

link

 

  22/23 Zakup wraz dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim z podziałem na zadania 1, 2 i 3

20.07.2023r.

godz. 11.00

UWAGA
zmiana terminu składania ofert na dzień
24.07.2023 r.
godzina 11:00

30125120 - 8 - tonery do fotokopiarek

30124000 - 4 - części i akcesoria do maszyn biurowych

link
  23/23

Zakup i dostawa filtrów

samochodowych

do pojazdów służbowych będących na

stanie KWP zs. w Radomiu

 

 

19.07.2023r.

godz. 10.00

 42913000-9 - Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza

link
  24/23 Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb KWP zs. w Radomiu,
ul. Energetyków 14, Radom
25.07.2023r. 65310000-9 - przesył energii elektrycznej link
  25/23 „Modernizacja, przebudowa wraz z wyposażeniem Stacji Kontroli Pojazdów KWP zs. w Radomiu przy ul. Energetyków 14” - zaprojektuj i wybuduj

01.08.2023r.

godz. 11.00

UWAGA
zmiana terminu składania ofert na dzień
02.08.2023 r.
godzina 11:00

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne, 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,   45320000-6 Roboty izolacyjne, 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45262500-6 Roboty murarskie i murowe, 45410000-4 Tynkowanie, 45261410-1 Izolowanie dachu, 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45443000-4 Roboty elewacyjne,45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań, 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne, 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza, 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego, 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów, 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, 45431000-7 Kładzenie płytek, 45431100-8 Kładzenie terakoty, 45442100-8 Roboty malarskie, 39150000-8 Różne meble i wyposażenie

link

 

  26/23 Usługa  parkowania/przechowywania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję i na jej koszt oraz innych pojazdów zleconych przez Policję do prowadzonych postępowań 03.08.2023r godz. 8.00

  98351100-9 – Usługi parkingowe

link
  27/23 Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb KWP zs. w Radomiu, ul. Energetyków 14, Radom 07.08.2023r.
godzina 10:00

    65310000-9  - Przesył energii elektrycznej 

link
  28/23 Usługa mycia pojazdów służbowych będących na stanie KWP z siedzibą w Radomiu 11.08.2023r godz. 10.00 50112300-6 – mycie samochodów i podobne usługi link
  29/23 KMP Radom ul. Młodzianowska 24 – remont dachu oraz pomieszczeń biurowych na III piętrze

06.09.2023 r.

godz. 11:00

454530000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
link
  30/23 Świadczenia medyczne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w Policji i szczepień ochronnych

30.08.2023r.

godz. 10.00

UWAGA
zmiana terminu składania ofert na dzień
05.09.2023 r.
godzina 09:00

85147000 – 1 link
  31/23 Usługa holowania/ przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję do prowadzonych postępowań oraz pojazdów służbowych będących na stanie KWP z siedzibą w Radomiu

11.09.2023 r.

godz. 10:00

UWAGA
zmiana terminu składania ofert na dzień
13.09.2023 r.
godzina 10:00

50118110 – 9 link
  32/23 Zakup i dostawa ogumienia zimowego do pojazdów służbowych będących na stanie KWP z siedzibą w Radomiu

14.09.2023 r.

godz. 10:00

UWAGA
zmiana terminu składania ofert na dzień
22.09.2023 r.
godzina 10:00

34351100-3 link
  33/23

Dostawa, instalacja i uruchomienie przenośnego analizatora rentgenowskiego z wyposażeniem oraz przeprowadzenie szkolenia zakresu obsługi dostarczonego analizatora i wszystkich elementów  wchodzących w skład dostarczonego kompletu.

 

25.09.2023 godz..10.00

                                                                                       38947000-7

link
  34/23

Zakup wraz z dostarczeniem sprzętu informatycznego
dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

25.09.2023r.

godzina 10:00
UWAGA 
zmiana terminu składania ofert na dzień 26.09.2023r.
godzina 10:00

- dla zadania nr 1:
30213100-6 – Komputery przenośne; 48620000-0 – Systemy operacyjne; 48700000-5 – Pakiet oprogramowania użytkowego;
- dla Zadania nr 2: 32342100-3 – Słuchawki;
- dla Zadania nr 3, 4, 5: 30232110-8 – Drukarki laserowe; 30232100-5 – Drukarki i plotery; 
- dla Zadania nr 6: 30232130-4 – Kolorowe drukarki atramentowe. 
- dla Zadania nr 7: 30213200-7 – Komputer tablet; 48620000-0 – Systemy operacyjne

                              

link
  35/23 Zakup wraz z dostarczeniem materiałów informatycznych dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego 02.10.2023r.
godzina 10:00
  1. dla zadania nr 1: 32584000-0 – Nośniki z zapisem danych; 30234300-1 – Płyty kompaktowe (CD); 30234400-2 – Uniwersalne dyski wideo (DVD);
  2. dla Zadania nr 2: 30234100-9 – Dysk magnetyczny;
  3.  dla Zadania nr 3: 30234600-4 – Pamięć flash. 
link
  36/23

Zakup i dostawa papieru ksero dla jednostek garnizonu mazowieckiego i jednostek zamiejscowych KGP

14.11.2023r. g. 10.00 30197644-2  – papier kserograficzny link
  37/23 Świadczenia medyczne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad policjantami i pracownikami Policji, pełniącymi służbę/pracującymi na terenie działania KPP w Łosicach i KPP w Żyrardowie

17.10.2023r.
godzina 10:00

UWAGA
zmiana terminu składania ofert na dzień
18.10.2023 r.
godzina 10:00

85147000 – 1

link

 

  38 /23 Usługi społeczne z zakresu badań psychologicznych kierowców pojazdów Policji oraz kierowców zawodowych, realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy ( Dz. U. z 2022r. poz. 165 ) dla funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę/pracę na terenie działania KMP/KPP w Grójcu, Lipsku, Łosicach, Przasnyszu, Pułtusku, Radomiu, Szydłowcu, Zwoleniu, Płońsku. 25.10.2023r., godzina 10:00 85121270-6 link
  39/23

Usługa  parkowania/przechowywania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję i na jej koszt oraz innych pojazdów zleconych przez Policję do prowadzonych postępowań

25.10.2023r. g. 10.00 98351100-9 link
           
  40/23 Dostawa, instalacja i uruchomienie jednego zestawu do sekwencjonowania DNA nowej generacji ze stacją roboczą do przygotowania bibliotek oraz przeprowadzenie szkolenia zakresu obsługi dostarczonego zestawu

30.10.2023r.
godzina 11:00

UWAGA
zmiana terminu składania ofert na dzień
03.11.2023 r.
godzina 11:00

38432000-2

link
  41/23 ,,Zakup wraz z dostarczeniem radiotelefonów noszonych, przewoźnych
oraz radioprzemienników standardu DMR
TIER II  w ramach cyfryzacji systemów radiokomunikacyjnych jednostek Policji garnizonu mazowieckiego”

31.10.2023

godz. 10.00

32236000-6

32233000-5

link
  43/23

Zakup wraz z dostawą:

- zadanie nr 1 – Pakiety kryminalistyczne

do pobierania wymazów z jamy ustnej   – 8000 kpl

- zadanie nr 2 – Wymazówki do zabezpieczania

śladów biologicznych  – 3000 szt.

- zadanie nr 3 – Pakiety do zabezpieczania śladów

przestępstw na tle seksualnym  – 150 op.

03.11.2023 r.

godz. 10:00

UWAGA !

zmiana terminu składania ofert na dzień

07.11.2023 r.

godzina 10:00

33954000-2 link
  42/23

Usługi społeczne
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) garnizonu mazowieckiego
(ID 836605)

07.11.2023r.
godzina 10.00
UWAGA
Zmiana terminu składania ofert na dzień 08.11.2023r
godzina 10:00.
55300000-3 - link
  44/23

„KWP Radom – SOT – przebudowa przyłącza ciepłowniczego”

zaprojektuj i wybuduj
23.11.2023r.
godzina 11:00

45330000-9

71221000-3

45231000-5 

45111200-0 

45450000-6 

link
  45 /23 "KWP Radom - SOT - przebudowa przyłącza energetycznego" - zaprojektuj i wybuduj 28.11.2023r. godzina 11:00

71221000-3
45310000-3
45311000-0
45231000-0

link
  46/23 Zakup wraz z dostarczeniem sprzętu informatycznego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego 20.11.2023r.
godzina 10:00

- dla zadania nr 1:

30213100-6 – Komputery przenośne;

48620000-0 – Systemy operacyjne;

48700000-5 – Pakiet oprogramowania użytkowego;

- dla zadania nr 2:

30213300-8 - Komputer biurkowy

48620000-0 – Systemy operacyjne;

30231300-0 – Monitory ekranowe; 

- dla Zadania nr 3:

32342100-3 – Słuchawki;

- dla Zadania nr 4:

31682530-4 – Awaryjne urządzenia energetyczne;

- dla Zadania nr 5 i 6:

30213200-7 – Komputer tablet;

48620000-0 – Systemy operacyjne;

- dla Zadania nr 7 i 8:

30232110-8 – Drukarki laserowe; 

30232100-5 – Drukarki i plotery; 

- dla Zadania nr 9 i 10:

30232130-4 – Kolorowe drukarki atramentowe. 

 

 

 

link
  47/23

Zakup i dostawa ogumienia zimowego do pojazdów służbowych będących na stanie KWP z siedzibą w Radomiu

Zadanie nr 1 – ogumienie zimowe do pojazdów osobowych

Zadanie nr 2 – ogumienie zimowe do pojazdów osobowo – terenowych, furgonów, pozostałe.

22.11.2023 r.

godz. 10:00

34351100-3 - opony do pojazdów silnikowych link
  48 /23 Usługa mycia pojazdów służbowych będących na stanie
KWP zs. w Radomiu
24.11.2023r.  godz. 11:00 50112300-6 - mycie samochodów i podobne usługi link
  50/23

Zakup sprzętu kwaterunkowego dla garnizonu mazowieckiego w podziale na  3 zadania: Fotele skórzane obrotowe, fotele obrotowe, krzesła twarde i miękkie

30.11.2023r.godzina 10.00

39113100-8  Fotele, 39113000-7 Różne siedziska i krzesła

link
  49/23

Usługa holowania/przetransportowania pojazdów/rzeczy zabezpieczonych przez Policję do prowadzonych postępowań oraz pojazdów służbowych będących na stanie KWP z siedzibą w Radomiu:

a)   holowanie na parking motocykli, rowerów, części samochodowych i motocyklowych, pojazdów trójkołowych lub czterokołowych o masie nieprzekraczającej 550 kg
i depozytów,

b)   holowanie na parking pojazdów o DMC do 3,5T,

c) holowanie na parking pojazdów o DMC powyżej 3,5T, a nieprzekraczających 16T,  przyczep oraz naczep,

d) holowanie na parking pojazdów o DMC przekraczającej 16T.

03.01.2024 r.

godz. 10:00

50118110-9 - usługi holownicze link
  51/23

„KWP Radom – SOT – przebudowa przyłącza ciepłowniczego”

zaprojektuj i wybuduj

14.12.2023 r.
godzina 11:00

45330000-9

71221000-3

45231000-5 

45111200-0 

45450000-6 

link
  52/23 Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim 10.01.2024 r.
godzina 11:00

30125110-5

30125120-8

30125100-2

30124000-4

link

Metryczka

Data publikacji : 18.10.2021
Data modyfikacji : 06.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Marcula Wydział Łączności i Informatyki - Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Monika Jędrys
do góry