Zamówienia ogłoszone - Zamówienia Ogłoszone - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Ogłoszone

Zamówienia ogłoszone

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/60186734136100-0 ;
34113300-5

Lp.

Nr referencyjny

Przedmiot Zamówienia

Termin składania ofert

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Szczegóły

  1 /22 Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, pobrań krwi osób zatrzymanych przez Policję dla podległych jednostek KPP garnizonu mazowieckiego

14.02.2022r.

godz. 14:30

85121000-3 link
  2/22 Szkolenie CompTIA wraz z wydaniem vouchera na egzamin certyfikacyjny dla 9 osób w ramach projektu pt. „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej” współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (nr 80/PL/2020/FBW) zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

21.02.2022r.

godz. 10:00

80510000-2 link
  3/22

 

Zakup i dostawa filtrów samochodowych do pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs. w Radomiu

 

23.02.2022r

godz. 10.00

42913000-9 link
  4/22

Usługi społeczne – Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych
w Pomieszczeniach
dla Osób zatrzymanych (PdOZ) garnizonu mazowieckiego

28.02.2022r.

godzina 10.00

55300000-3

Link

  5/22 Remont pomieszczeń biurowych ( w budynku KPP Ciechanów ) dla potrzeb   KWP zs. w Radomiu oraz BSWP w trybie zaprojektuj i wybuduj

15.03.2022

g.11.00

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego,

45000000-7 – Roboty budowlane,

45216111-5 – Roboty budowlane w zakresie posterunków policji,

45320000-6 – Roboty izolacyjne,

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,

link
 

6/22

Zakup i dostawa ogumienia letniego do pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs. w Radomiu z podziałem na:

Zadanie nr 1 – zakup i dostawa ogumienia letniego do motocykli i motorowerów

Zadanie nr 2 – zakup i dostawa ogumienia letniego do pojazdów osobowych

Zadanie nr 3 – zakup i dostawa ogumienia letniego do pojazdów osobowo-terenowych i furgonów

04.03.2022r.

godz. 10:00

34351100-3

 

link

 

  7/22

 

Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs. w Radomiu

 

28.04.2022r.

godzina 10.00

34300000-0

34411000-1

link
  8/22

Zakup i dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania wymazów z jamy ustnej, wymazówek do zabezpieczenia śladów biologicznych oraz pakietów do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym

 

29.03.2022

godz. 10:00

33954000-2 link
  9/22

Modernizacja instalacji c.o. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu - zaprojektuj i wybuduj – w obiekcie czynnym”

12.04.2022

godz. 11:00

  45400000-1     

71321200-6   

   45331100-7       

link
  10/22 ,,Zakup  wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów dla urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim” 11.04.2022r.
godzina 12.00

30125110 - 5 ,

30125120 - 8 ,

30125100 - 2 ,

30124000 - 4

link
  11/22 Konserwacja, przeglądy, pomiary i rozładowania kontrolne baterii urządzeń zasilania gwarantowanego  dla systemów teleinformatycznych OST 112 w garnizonie mazowieckim

12.04.2022r.

godzina 12:00

50332000-3 link
  12/22 Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów usytuowanych na terenie działania "Drupy Zakupowej Energii Elektrycznej POLICJA 2022".

05.05.2022r.

godz. 12:00

09310000-5 link
  13 /22 Wymiana kotłowni olejowej na gazową w Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie - zaprojektuj i wybuduj

25.04.2022r.

godz. 11:00

71321200-6, 45331110-0, 45331100-7, 45400000-1, 45311200-2, 45311100-1 link
  14 /22 Zakup i dostawa materiałów kancelaryjno-biurowych dla jednostek garnizonu mazowieckiego i jednostek zamiejscowych KGP

22.04.2022r.

godz. 10:00

30190000-7

link

 

 

  15/22

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego.

23.05.2022r. g. 10:00 09123000-7 - gaz ziemny, 65210000-8 – przesył gazu link
  17/22

Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu w ramach projektu „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej” współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz projektu „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta” (II edycja) współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski.

28.04.2022

g. 10:00

55100000-1     - Usługi hotelarskie

           55120000-7     - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

             55300000-3     - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

98300000-6     - Różne usługi
link
  16/22 Zakup siłowni zasilania gwarantowanego wraz z dostarczeniem, instalacją i uruchomieniem dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego.

06.05.2022r

godz. 12:00

31682530-4 link
  18 /22 Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, pobrań krwi osób zatrzymanych przez Policję dla podległych jednostek KWP/KMP/KPP garnizonu mazowieckiego 12.05.2022r. godz. 10:00 85121000-3 link
  20/22 Zakup i dostawa pakietów kryminalistycznych do pobierania wymazów z jamy ustnej 16.05.2022r. g. 10.00

                                    33954000-2

link
  19/22 Zakip i dostawa sprzętu kwaterunkowego dla jednostek garnizonu mazowieckiego - część 1 16.05.2022r. godz. 10:00 39130000-2, 39141300-5 link

Metryczka

Data publikacji : 18.10.2021
Data modyfikacji : 09.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Marcula Wydział Łączności i Informatyki - Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Zarębski
do góry