Zbędne i zużyte składniki majątku - Zbędne składniki majątku - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbędne składniki majątku

Lp.
Zakres

 

Pliki do pobrania (wykazy)
Osoba odpowiedzialna
Informacja o planowanym sposobie zbycia
Tryb
Termin
Pliki do pobrania (wykazy)
1. Uzbrojenie

informacja

wykaz

 

imię nazwisko: Zbigniew Nędzi
telefon: 47 701 27 78
komórka organizacyjna: Wydział GMT
mail:
data ostatniej aktualizacji: 08.11.2021 r.
  15.11.2021 r. godz. 12:00
 
2. Sprzęt i wyposażenie kwatermistrzowskie

imię nazwisko: Łukasz Kasiński
telefon: 692 683 523
komórka organizacyjna: Wydział GMT
mail:
data ostatniej aktualizacji: 18.06.2018

   
3. Maszyny i urządzenia techniczne imię nazwisko: Łukasz Kasiński
telefon: 47 701-2118
komórka organizacyjna: Wydział GMT
mail:
data ostatniej aktualizacji: 09.10.2018
   
4. Materiały budowlane
pobierz
imię nazwisko: Bogusław Cis
telefon: 47 701 2855
komórka organizacyjna: Wydział GMT
mail:
data ostatniej aktualizacji:
   
pobierz
5. Środki Transportu

 

imię nazwisko:  Andrzej Gajos
telefon: 47 701 2858
komórka organizacyjna: Wydział Transportu
mail:
data ostatniej aktualizacji: 09.06.2022

 

 
6. Sprzęt łączności i informatyki
pobierz
imię nazwisko: Arkadiusz Świątyński
telefon: 47 701 3444
komórka organizacyjna: Wydział Łączności i Informatyki
mail:
data ostatniej aktualizacji: 07.10.2014
   
pobierz
7. Biblioteka
pobierz
imię nazwisko: Witold Sochaj
telefon: 47 701 2911
komórka organizacyjna: Wydział GMT
mail:

data ostatniej aktualizacji:
   
pobierz
8. Sprzęt żywnościowy i kwaterunkowy
pobierz
imię nazwisko: Jarosław Piotrowicz
telefon: 796 19 444
komórka organizacyjna: KPP Gostynin
mail:
data ostatniej aktualizacji: 14.10.2016
   
pobierz
9. Sprzęt
Mundurowy
pobierz imię nazwisko: Elwira Rybicka
telefon: 47 701 3859
komórka organizacyjna: Wydział GMT
mail:
data ostatniej aktualizacji:
    pobierz
10. Sprzęt Gospodarczy pobierz

imię nazwisko: Karol Faryna
telefon: 47 701 2118, 47 701 2652
komórka organizacyjna: Wydział GMT
mail:
data ostatniej aktualizacji: 01.09.2014

    pobierz
11. Sprzęt
Kulturowo - Oświatowy
pobierz imię nazwisko: Kinga Czubak
telefon: 47 701 2565
komórka organizacyjna: Wydział GMT
mail:
data ostatniej aktualizacji:
    pobierz
12. Sprzęt
Turystyczno -
Sportow
pobierz imię nazwisko: Kinga Czubak
telefon: 47 701 3859
komórka organizacyjna: Wydział GMT
mail:
data ostatniej aktualizacji:
    pobierz
13. Zużyte niesprawne klimatyzatory imię nazwisko:Maurycy Witkowski
telefon: 47 701 2465
komórka organizacyjna: KWP Radom WIiR
mail: wir.kwp@ra.policja.gov.pl
data ostatniej aktualizacji: 23.12.2019
   
14. Drewno opałowe pobierz imię nazwisko:Zygmunt Wolszczak
telefon: 47 701 23 66
komórka organizacyjna:KWP Radom WIiR
mail: wir.kwp@ra.policja.gov.pl
data ostatniej aktualizacji: 09.03.2020
    pobierz
15. Sprzęt różny pobierz imię nazwisko: Marta Ziółkowska
telefon: 47 705 8291
komórka organizacyjna: KPP Sierpc
mail:
data ostatniej aktualizacji: 14.05.2019r.
    pobierz
16.

Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego znajdujących się w wykazie prowadzonym przez Wydział Inwestycji i Remontów

KWP zs. w Radomiu.

pobierz Imię nazwisko: Maurycy Witkowski
telefon: 47 701 24 65
komórka organizacyjna: Wydział Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu
mail:
data ostatniej aktualizacji: 20.05.2020r.
 

 

pobierz
17

Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego znajdujące się w wykazie prowadzonym przez Wydział Inwestycji i Remontów

KWP zs. w Radomiu - drewno z terenu Radomia.

  Imię nazwisko: Konrad Banasik
telefon: 47 701 21 68
komórka organizacyjna: Wydział Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu
mail:
data ostatniej aktualizacji: 17.03.2021
  25.03.2021 godz. 14.00 pobierz
18

Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego znajdujące się w wykazie prowadzonym przez Wydział Inwestycji i Remontów

KWP zs. w Radomiu - drewno z terenu Żuromina.

  Imię nazwisko: Konrad Banasik
telefon: 47 701 21 68
komórka organizacyjna: Wydział Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu
mail:
data ostatniej aktualizacji: 17.03.2021
  22.03.2021 godz. 14.00
pobierz
19

Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego znajdujące się w wykazie prowadzonym przez Wydział Inwestycji i Remontów

KWP zs. w Radomiu - drewno z terenu Wyszkowa.

  Imię nazwisko: Konrad Banasik
telefon: 47 701 21 68
komórka organizacyjna: Wydział Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu
mail:
data ostatniej aktualizacji: 18.03.2021
  24.03.2021 godz. 14.00 pobierz
20

Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego znajdujące się w wykazie prowadzonym przez Wydział Inwestycji i Remontów

KWP zs. w Radomiu - drewno z terenu Radomia

  Imię nazwisko: Konrad Banasik
telefon: 47 701 21 68
komórka organizacyjna: Wydział Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu
mail:
data ostatniej aktualizacji: 30.03.2021
  12.04.2021 godz. 14.00 pobierz
21

Informacja o zbędnych skladnikach majątku

 

pobierz Imię nazwisko: Anna Kuna
telefon: 47 701 21 84
komórka organizacyjna: Wydział Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu
mail:
data ostatniej aktualizacji: 06.04.2021
    pobierz
22

Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego znajdujące się w wykazie prowadzonym przez Wydział Inwestycji i Remontów

KWP zs. w Radomiu - drewno z terenu Radomia

pobierz Imię nazwisko: Konrad Banasik
telefon: 47 701 21 68
komórka organizacyjna: Wydział Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu
mail:
data ostatniej aktualizacji: 19.04.2021
  04.05.2021 godz. 14.00 pobierz
 
23 Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego - agregaty prądotworcze pobierz

Imię i nazwisko: Anna Kuna

telefon: 47 701 24 65

komórka organizacyjna: Wydział Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu

data ostatniej aktualizacji: 16.07.2021

  25.07.2021  
24 Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego-zlom staowy pobierz

Imię i nazwisko: Anna Kuna

tel.47 701 21 68

komórka organizacyjna:Wydział Inwestycji i Remontów

data ostatniej aktualizacji: 05.10.2021r.

  12.10.2021  
25

Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego - złom mosiężny/łuski

 

 

Ogłoszenie

Formularz

Umowa

mię i nazwisko: Zbigniew Nędzi

telefon: 47 701 27 78

komórka organizacyjna: Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej

data ostatniej aktualizacji: 13.10.2021

 

25.10.2021

do godz. 12.00

 
26 Zużyte i zbedne składniki majatku ruchomego -złom aluminiowy pobierz

Imię i nazwisko: Konrad Banasik

telefon: 47 701 21 68

komórka organizacyjna; Wydzial inwestycji i Remontów

data ostatniej aktualizacji: 02.11.2021r.

  09.11.2021  
27 Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego- złom aluminiowy pobierz

Imię i nazwisko: Konrad Banasik

telefon: 47 701 21 68

komórka organizacyjna: Wydział Inwestycji i Remontów

data ostatniej aktualizacji: 02.11.2021r.

  09.11.2021  
28 Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego -złom stalowy pobierz

Imię i nazwisko: Andrzej Strzelak

telefon: 47 701 23 53

komórka organizacyjna: Wydział Inwestycji i Remontów

data ostatniej aktualizacji: 04.11.2021

  12.11.2021 godz.14:00  
29 Informacja o sprzedaży złomu mosiężnego (łusek). pobierz imię nazwisko: Zbigniew Nędzi
telefon: 47 701 27 78
komórka organizacyjna: Wydział GMT
data ostatniej aktualizacji: 09.11.2021 r.
     
30 Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego - sprzęt kwaterunkowy oraz sorty mundurowe pobierz imię nazwisko: Łukasz Kasiński
telefon: 47 701-21-18
komórka organizacyjna: Wydział GMT
data ostatniej aktualizacji: 15.11.2021
  23.11.2021  
31 Informacja o sprzedaży złomu żelaznego i stalowego

ogłoszenie

formularz

imię i nazwisko: Zbigniew Nędzi
telefon: 47 701-27-78
komórka organizacyjna: Wydział GMT
data ostatniej aktualizacji:16.11.2021r.
 

23.11.2021

godz. 12:00

 
32 Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego - złom stalowy i żeliwny pobierz

imię i nazwisko: Wiesław Mandecki

telefon:47 701-21-68

komórka organizacyjna:Wydział Inwestycji i Remontów

data ostatniej aktualizacji:01.12.2021r.

  08.12.2021r.  
33 Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego - sprzęt kwaterunkowy, techniki biurowej, gospodarczy, kulturalno-oświatowy, turystyczno-sportowy, p.poż. oraz żywnościowy pobierz imię nazwisko: Łukasz Kasiński
telefon: 47 701-21-18
komórka organizacyjna: Wydział GMT
data ostatniej aktualizacji: 15.11.2021
  09.12.2021  
34 Informacja o dokonanej darowiźnie pobierz mię i nazwisko: Zbigniew Nędzi
telefon: 47 701-27-78
komórka organizacyjna: Wydział GMT
data ostatniej aktualizacji:13.12.2021r.
   

 

 

35 Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego - okna PCV pobierz Imię nazwisko: Maurycy Witkowski
telefon: 47 701 24 65
komórka organizacyjna: Wydział Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu
mail:

wir.kwp@ra.policja.gov.pl

data ostatniej aktualizacji: 08.04.2022
 

22.04.2022r. do godz. 10.00.

pobierz
36 Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego - złom stalowy pobierz mię nazwisko: Maurycy Witkowski
telefon: 47 701 24 65
komórka organizacyjna: Wydział Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu
mail:

wir.kwp@ra.policja.gov.pl

data ostatniej aktualizacji: 08.04.2022
  22.04.2022r. do godz. 10.00. pobierz
37 Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego - drewno opałowe z terenu nieruchomości w Ostrołece przy ul. Korczaka 16 pobierz imię nazwisko: Hubert Cis
telefon: 47 701 23 66
komórka organizacyjna: Wydział Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu
mail:

wir.kwp@ra.policja.gov.pl

data ostatniej aktualizacji: 30.05.2022
  06.06.2022 do godz. 14.00 pobierz
38

Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego - okna PCV na terenie KWP zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59

 

pobierz mię nazwisko: Maurycy Witkowski
telefon: 47 701 24 65
komórka organizacyjna: Wydział Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu
mail:

wir.kwp@ra.policja.gov.pl

data ostatniej aktualizacji: 31.05.2022
  15.06.2022r. do godz. 10.00. pobierz
39 Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego - drewno opałowe z terenu nieruchomości w Ostrołęce przy ul. Korczaka 16 pobierz imię nazwisko: Hubert Cis
telefon: 47 701 23 66
komórka organizacyjna: Wydział Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu
mail:

wir.kwp@ra.policja.gov.pl

data ostatniej aktualizacji: 14.06.2022
  23.06.2022 do godz. 8.00 pobierz

Metryczka

Data publikacji : 20.03.2007
Data modyfikacji : 21.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hubert Cis
Osoba udostępniająca informację:
Renata Stepień Wydział Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Gajos
do góry