ogłoszone przetargi - Rok 2008 - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o ogłoszonych postępowaniach przetargowych i ich rozstrzygnięciach.

Lp.
Nr referencyjny
Przedmiot Zamówienia
Termin składania ofert
Wartość
Wspólny słownik zamówień (CPV)

SIWZ (w PDF)

Protesty

Modyfikacje

1. 01/PN/2008 Dostawa oleju opałowego dla SOdC w Lesznowoli 21.01.2008
godz.
10:00
   
   
  Wynik Postępowania 01/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 01/PN/2008
2. 02/PN/2008 Dostawa druków i formularzy resortowych oraz akcydensowych 11.02.2008
godz.
10:00
   
   
  Wynik Postępowania 02/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 02/PN/2008
3. 03/PN/2008 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nowej siedziby KPP w Sochaczewie UWAGA
postępowanie
unieważnione
   
  Mod1_11.02.08
 Postępowanie unieważnione zgodnie z zapisem art. 93 ust.1 pkt.6
4. 06/PN/2008 Dostawa akcesoriów, podzespołów, materiałów do sprzętu informatycznego 18.02.2008
godz.  10:00
   
   
  Wynik Postępowania 06/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 06/PN/2008
Ogłoszenie o zawarciu umowy 07/PN/2008
5. 09/PN/2008 Usługi holowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję i na jej koszt 26.02.2008
godz. 10:00
   
   
  Wynik Postępowania 09/PN/2008        
  Wynik Postępowania Nr 2 09/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 09/PN/2008
6. 10/PN/2008 Usługi parkowania pojazdów o masie do i powyżej 3,5 T zabezpieczonych przez Policję i na jej koszt oraz innych pojazdów zleconych przez Policję 27.02.2008
godz. 10:00
   
   
  Wynik Postępowania 10/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 10/PN/2008
7. 11/PN/2008 Zaciągnięcie wraz z rozmieszczeniem w kanalizacji teletechnicznej kabla światłowodowego 14.03.2008
godz. 10:00
  45.00.00.00-7
  Mod1_10.03.08
  Wynik Postępowania 11/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 11/PN/2008
8. 13/PN/2008 Dostawa środków czystości i  higieny osobistej dla KWP z siedzibą w Radomiu 19.03.2008
godz. 10:00
    P1_12.03.08
RP1_14.03.08
Mod1_14.03.08
Mod2_18.03.08
  Wynik Postępowania 13/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 13/PN/2008
9. 12/PN/2008 Dostawa artykułów spożywczych do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Lesznowoli 17.03.2008
godz. 09:00
  15.83.00.00-5 15.20.00.00-0 15.40.00.00-2    
  Wynik Postępowania 12/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 12/PN/2008
10. 15/PN/2008 Budowa budynku biurowo-aresztowego na terenie Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie 28.03.2008
godz. 10:00
  45.00.00.00-0 45.21.61.10-8 45.11.12.00-0 45.23.24.60-4   Mod1_18.03.08
Mod2_26.03.08
  Wynik Postępowania 15/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 15/PN/2008
11. 14/PN/2008 Wykonanie remontu kapitalnego w Policyjnej Izbie Zatrzymań wraz z monitoringiem w budynku KPP w Szydłowcu UWAGA
postępowanie
unieważnione
    P1_17.03.08
RP1_21.03.08
Mod1_18.03.08
Mod2_26.03.08
12. 16/PN/2008 Wykonanie remontu dachu w KMP Siedlce UWAGA
postępowanie
unieważnione
      Mod1_18.03.08
Postępowanie unieważnione zgodnie z zapisem art. 93 ust.1 pkt.1 i pkt.4
13. 18/PN/2008 Wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bram garażowych oraz docieplenia budynku KP Raciąż 11.04.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 18/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 18/PN/2008
14. 22/PO/2008 Wymiana okien drewnianych klatki schodowej Nr 4 w budynku Nr 3 KWP zs. w Radomiu oraz klatek schodowych Nr 3 i 5 w budynku Nr 4 KMP w Radomiu na okna aluminiowe w systemie fasadowym 07.04.2008
godz. 10:00
         
  Wynik Postępowania 22/PO/2008            
15. 19/PN/2008 Przebudowa budynku administracyjnego „B” i „C” wraz z
łącznikiem na terenie KPP w Ciechanowie
18.04.2008
godz. 10:00
       
16. 20/PN/2008 Dostawa materiałów kancelaryjno- biurowych dla KWP z/s w Radomiu 08.05.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 20/PN/2008        Ogłoszenie o zawarciu umowy 18/PN/2008
  Ponowny Wybór Postępowania 20/PN/2008            
17. 24/PN/2008 Usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z jednostek podległych KWP zs. w Radomiu UWAGA
postępowanie
unieważnione
       
Postępowanie unieważnione zgodnie z zapisem art. 93 ust.1 pkt.7
18. 21/PN/2008 Dostawa tonerów do kserokopiarek dla potrzeb KWP z/s w Radomiu 22.04.2008
godz. 10:00
      Mod1_11.04.08
  Wynik Postępowania 21/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 21/PN/2008
19. 23/PN/2008 Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego, osuszenia i odgrzybienia ścian budynku A KPP w Ciechanowie 23.04.2008
godz. 10:00
      Mod1_14.04.08
Mod2_14.04.08
  Wynik Postępowania 23/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 23/PN/2008
20. 28/PN/2008 Modernizacja budynku ZBSIC tj. hala napraw Stacji Obsługi Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu ul. Energetyków 16  05.05.2008
godz. 10:00
      Mod1_11.04.08
Mod2_25.04.08
  Wynik Postępowania 28/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 28/PN/2008
21. 25/PN/2008

Modernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach

30.04.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 25/PN/2008 Postępowanie unieważnione zgodnie z zapisem art. 93 ust.1 pkt.4
22. 30/PN/2008 Wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych masztów łączności radiowej eksploatowanych w jednostkach Policji woj. mazowieckiego 29.04.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 30/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 30/PN/2008
23. 29/PN/2008 Dostawa szaf metalowych dla KWP z siedzibą w Radomiu 05.05.2008
godz. 10:00
      Mod1_24.04.08
Mod2_24.04.08
  Wynik Postępowania 29/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 29/PN/2008
24. 31/PN/2008 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie KWP zs. w Radomiu 16.05.2008
godz. 10:00
  45.11.10.00-8
45.23.30.00-9
   
  Wynik Postępowania 31/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 31/PN/2008
25. 35/PN/2008 Dostawa kamizelek odblaskowych dla KWP z siedzibą w Radomiu 07.05.2008
godz. 10:00
       
      Ogłoszenie o zawarciu umowy 35/PN/2008
26. 33/PN/2008 Dostawa urządzeń sieciowych (switch’y) dla potrzeb jednostek podległych KWP z s. w Radomiu 09.05.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 33/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 33/PN/2008
  Wynik Postępowania 34/PO/2008            
27. 36/PN/2008 Budowa łącznika pomiędzy budynkiem KWP z s. w Radomiu a budynkiem KMP w Radomiu 27.05.2008
godz. 10:00
    P1_07.05.2008 Mod1_20.05.08
Mod2_21.05.08
  Wynik Postępowania 36/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 36/PN/2008
28. 26/PN/2008 Świadczenie usług ochrony budynków KWP z siedzibą w Radomiu 28.05.2008
godz. 10:00
      Mod1_09.05.08 Mod2_14.05.08
Mod3_14.05.08
Mod4_16.05.08
  Wynik Postępowania 26/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 26/PN/2008
29. 32/PN/2008 Usługi w zakresie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego dla KWP z siedzibą w Radomiu 28.05.2008
godz. 10:00
       
Postępowanie unieważnione zgodnie z zapisem art. 93 ust.1 pkt.7
30. 38/PN/2008 Dostawa sortów mundurowych dla KWP z/s w Radomiu 29.05.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 38/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 38/PN/2008
31. 39/PN/2008 Wymiana pokrycia dachu wraz z renowacją i zaimpregnowaniem więźby dachowej w budynku administracyjno-biurowym KMP w Siedlcach 02.06.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 39/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 39/PN/2008
32. 40/PN/2008 Dostawa akumulatorów do samochodów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu 26.05.2008
godz. 09:00
  31.43.10.00-6    
  Wynik Postępowania 40/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 40/PN/2008
33. 41/PN/2008 Wykonanie remontu kapitalnego w Policyjnej Izbie Zatrzymań wraz z monitoringiem w budynku KPP w Szydłowcu 10.06.2008
godz. 09:00
       
  Wynik Postępowania 41/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 41/PN/2008
34. 37/PN/2008 Wywóz nieczystości stałych i płynnych z jednostek podległych KWP z siedzibą w Radomiu  04.06.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 37/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 37/PN/2008
35. 42/PN/2008 Dostawa urządzeń komputerowych, drukarek, oprogramowania komputerowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu 30.05.2008
godz. 10:00
  30213000-5 30213200-7 30233231-9 30241000-0   Mod1_26.05.08
  Wynik Postępowania 42/PN/2008    Ogłoszenie o zawarciu umowy 42/PN/2008
36. 43/PN/2008 Dostawa zestawów komputerowych PC wraz z wielofunkcyjnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi dla Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu 30.05.2008
godz. 10:00
      Mod1_27.05.08
Mod2_29.05.08
  Wynik Postępowania 43/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 43/PN/2008
37. 46/PN/2008 Zakup i dostawa pojazdów osobowych nieoznakowanych - 258 sztuk 15.07.2008
godz. 10:00
  34000000-7 34114200-1   Mod1_04.06.08
Mod2_10.06.08
Mod3_11.06.08
Mod4_13.06.08
Mod5_18.06.08
Mod6_23.06.08
Mod7_03.07.08
Mod8_07.07.08
Mod9_08.07.08
Mod10_09.07.08
  Wynik Postępowania 46/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 46/PN/2008
38. 52/PN/2008 Dostawa i instalacja systemu łączności telefonicznej IP  29.07.2008
godz. 10:00
   3254300-1     Mod1_07.07.08
Mod2_23.07.08
  Wynik Postępowania 52/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 52/PN/2008
39. 49/PN/2008 Przebudowa budynku administracyjnego „B” i „C” wraz z łącznikiem na terenie KPP w Ciechanowie  08.07.2008
godz. 10:00
       
      Postępowanie unieważnione zgodnie z zapisem art. 93 ust.1 pkt.4
40. 50/PN/2008 Wykonanie przeglądu stanu technicznego sprawności przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych  02.07.2008
godz. 10:00
    P1_25.07.08  
  Wynik Postępowania 50/PN/2008 Postępowanie unieważnione
41. 51/PN/2008 Dostawa olejów silnikowych i przekładniowych dla KWP z s. w Radomiu 06.08.2008
godz. 10:00
   

 

Mod1_16.07.08
Mod2_16.07.08
Mod3_22.07.08
Mod4_23.07.08
Mod5_23.07.08
Mod6_31.07.08
Mod7_05.08.08

42. 53/PN/2008 Zakup i dostawa radiotelefonów oraz radiowej aparatury nadawczej i odbiorczej 18.08.2008
godz. 10:0
  32236000 P1_11.07.08
RP1_16.07.08

Mod1_16.07.08
Mod2_06.08.08
Mod3_12.08.08

  Wynik Postępowania 53/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 53/PN/2008
  Ponowny wybór postępowania 53/PN/2008            
43. 54/PN/2008 Zakup i dostawa 35szt. stanowisk komputerowych 20.08.2008
godz. 10:00
    P1_23.07.08
RP1_31.07.08
Mod1_01.08.08
Mod2_14.08.08
  Wynik Postępowania 54/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 54/PN/2008
Ogłoszenie o zawarciu umowy 44/PO/2008
Ogłoszenie o zawarciu umowy 45/PO/2008
Ogłoszenie o zawarciu umowy 48/PO/2008
Ogłoszenie o zawarciu umowy 47/PO/2008
44. 55/PN/2008 Adaptacja starej siedziby KPP w Wyszkowie

 UWAGA!
zmiana terminu na
19.08.2008
godz. 10:00

      Mod1_25.07.08
Mod2_06.08.08
Mod3_12.08.08
Mod4_13.08.08
  Wynik Postępowania 55/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 55/PN/2008
45. 56/PN/2008 Modernizacja linii kablowej miedzianej na światłowodową jednomodową w relacji KWP zs. w Radomiu - Urząd Miejski w Radomiu. 04.08.2008
godz. 10:00
      Mod1_14.07.08
Mod2_18.07.08
  Wynik Postępowania 56/PN/2008            
46. 57/PN/2008 Dostawa pieczywa oraz owoców i warzyw dla OC w Lesznowoli
25.07.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 57/PN/2008            
47. 58/PN/2008 Modernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach 08.08.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 58/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 58/PN/2008
48. 60/PN/2008 Usługi holowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję 01.08.2008
godz. 10:00
       
49. 59/PN/2008 Usługi parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję i na jej koszt
05.08.2008
godz. 10:00
       
Postępowanie unieważnione
50. 61/PN/2008 Zakup i dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych
11.08.2008
godz. 10:00
   
   
  Wynik Postępowania 61/PN/2008            
51. 62/PN/2008 Przebudowa budynku administracyjnego „B” i „C” wraz z łącznikiem na terenie KPP w Ciechanowie 29.08.2008
godz. 10:00
 

45.21.61.10-8
45.21.23.50-4

  Mod1_12.08.08
  Wynik Postępowania 62/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 62/PN/2008
  Drugi Wynik Postępowania 62/PN/2008            
52. 65/PN/2008 Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej wraz z zakupem aparatów telefonicznych i modemów 22.09.2008
godz. 10:00
   

P1_28.08.08
WEZWANIE
P2_29.08.08

 
Postępowanie unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7
53. 67/PN/2008 Modernizacja sanitariatów w budynku nr 3 KWP zs. w Radomiu 12.09.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 67/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 67/PN/2008
54. 68/PN/2008 Przebudowa zasilania energetycznego obiektórw SPP w Płocku przy ul. Zgielnickiego 42. 12.09.2008
godz. 10:00
  45.31.51.00-9 45.00.00.00-7  

Mod1_04.09.08
Mod2_08.09.08

  Wynik Postępowania 68/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 68/PN/2008
55. 70/PN/2008 Prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Mławie 24.09.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 70/PN/2008            
56. 71/PN/2008 Usługi szerokopasmowego internetu dla KWP z/s  Radomiu 15.09.2008
godz. 10:00
       
Wynik Postępowania 71/PN/2008            
57. 72/PN/2008 Zakup i dostawa 7 kompletów stacji retransmisyjnych wraz z osprzętem 18.09.2008
godz. 10:00
      Mod1_12.09.08
        Ogłoszenie o zawarciu umowy 72/PN/2008
58. 76/PN/2008 Wykonywanie napraw i kalibracji radarowych mierników prędkości, fotoradarów oraz videorejestratorów oraz ich legalizacji 26.09.2008
godz. 10:00
      Mod1_19.09.08
  Wynik Postępowania 76/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 76/PN/2008
Ogłoszenie o zawarciu umowy 77/PO/2008
59. 75/PN/2008 Zakup wraz z  dostawą urządzeń komputerowych dla potrzeb KWP zs w Radomiu 15.10.2008
godz. 10:00
      Mod1_25.09.08
Mod2_07.10.08
Mod3_08.10.08
Mod4_10.10.08
  Wynik Postępowania 75/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 75/PN/2008
60. 74/PN/2008 Usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych z jednostek podległych KWP zs. w Radomiu 29.09.2008
godz. 10:00
  90511000-2 90410000-4    
Wynik Postępowania 74/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 74/PN/2008
61. 79/PN/2008 Zakup i dostawa węgla, koksu i miału 06.10.2008
godz. 10:00
       
Postępowanie unieważnione zgodnie z zapisem art. 93 ust.1 pkt.1
62. 81/PN/2008 Przebudowa strefy wejściowej w KPP Sokołów Podlaski 06.10.2008
godz. 10:00
       
63. 78/PN/2008 Zakup i dostawa oleju opałowego

12.11.2008
godz. 10:00

   


   
  Wynik Postępowania 78/PN/2008            
64. 85/PN/2008 Zakup i dostawa osprzętu radiowego 20.10.2008
godz. 10:00
      Mod1_15.10.08
  Wynik Postępowania 85/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 85/PN/2008
65. 86/PN/2008 Usługi przeglądu gaśnic 21.10.2008
godz. 10:00
      Mod1_17.10.08
Postępowanie unieważnione zgodnie z zapisem art. 93 ust.1 pkt.7
66. 84/PN/2008 Wykonanie przeglądu stanu technicznego sprawności przewodów dymowych spalinowych i wentylacyjnych oraz ich czyszczenia  16.10.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 84/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 84/PN/2008
67. 87/PN/2008 Zakup I dostawa węgla kamiennego, miału węglowego i koksu  20.10.2008
godz. 10:00
       
Postępowanie unieważnione zgodnie z zapisem art. 93 ust.1 pkt.1
68. 88/PN/2008 Zakup i dostawę 45 sztuk aparatów fotograficznych typu lustrzanka cyfrowa

UWAGA!
zmiana terminu na
27.10.2008
godz. 10:00

       
 

Wynik Postępowania 88/PN/2008
Ponowny wybór Postępowania 88/PN/2008

           
69. 89/PN/2008 Zakup i dostawa motocykli ciężkich 24.10.2008
godz. 10:00
     

Mod1_15.10.08
Mod2_20.10.08
Mod3_21.10.08

Wynik Postępowania 89/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 89/PN/2008
70. 90/PN/2008 Zakup łodzi płaskodennej 21.10.2008
godz. 10:00
      Mod1_15.10.08
Wynik Postępowania 90/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 90/PN/2008
71. 91/PN/2008 Zakup sanochodu furgon w policyjnej wersji ETDiE 30.10.2008
godz. 10:00
    P1_28.10.08 Mod1_24.10.08
72. 92/PN/2008 Zakup i dostawę 2.000 sztuk latarek diodowo - akumulatorowych 31.10.2008
godz. 10:00
      P1_29.10.08  
  Wynik Postępowania 92/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 92/PN/2008
73. 93/PN/2008 zakup wraz z  dostawą urządzeń aktywnych do pracy na sieci światłowodowej dla potrzeb KWP zs w Radomiu 31.10.2008
godz. 10:00
       
        Ogłoszenie o zawarciu umowy 93/PN/2008
74. 94/PN/2008 Zakup wraz z dostawą dyktafonów cyfrowych dla KWP zs. w Radomiu 30.10.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 94/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 94/PN/2008
75. 95/PN/2008 Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów 05.11.2008
godz. 10:00
      Mod1_04.11.08
76. 96/PN/2008 Zakup i dostawa 880 kompletów masek p/gazowych typu M-5 06.11.2008
godz. 10:00
      Mod1_04.11.08
  Wynik Postępowania 96/PN/2008            
77. 97/PN/2008 przebudowa strefy wejściowej w Sokołowie Podlaskim 17.11.2008
godz. 10:00
       
78. 98/PN/2008 Prace remontowo budowlane w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w KPP Mława 18.11.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 98/PN/2008            
79. 99/PN/2008 Zakup i dostawa systemu IP do stacji bazowych 07.11.2008
godz. 10:00
     

Mod1_06.11.08

  Wynik Postępowania 99/PN/2008            
80. 100/PN/2008 Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla Komendy Wojewodzkiej Policji zs. w Radomiu oraz podległych jednostek 12.11.2008
godz. 10:00
  39130000-2, 39121000-6, 39131000-9, 39132100-7, 39141000-2, 39113000-7    

Mod1_04.11.08

Mod2_06.11.08

  Wynik Postępowania 100/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 100/PN/2008
81. 101/PN/2008 Zakup i dostawa atramentów, tonerów i taśm barwiących 13.11.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 101/PN/2008            
82. 102/PN/2008 Zakup i dostawa parawanów oględzinowych
20.11.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 102/PN/2008            
83. 103/PN/2008 Dostawa prasy dla potrzeb KWP zs. w Radomiu 25.11.2008
godz. 10:00
      Mod1_11.11.08
  Wynik Postępowania 103/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 103/PN/2008
84. 106/PN/2008 Usługi przeglądu gaśnic 03.12.2008
godz. 10:00
       
 

Wynik Postępowania 106/PN/2008

           
85. 107/PN/2008 Dostawa i montaż klimatyzatorów 03.12.2008
godz. 10:00
      Mod1_27.11.08
Mod2_28.11.08
  Wynik Postępowania 107/PN/2008            
86. 108/PN/2008 Zakup i dostawa samochodu osobowo terenowego w wersji pick-up 04.12.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 108/PN/2008            
87. 110/PN/2008 Zakup i dostawę 100 sztuk stanowisk dostepowych wraz z monitorami 08.12.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 110/PN/2008            
88. 111/PN/2008 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 08.12.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 111/PN/2008            
89. 112/PN/2008 Zakup i dostawa 13 sztuk komputerów PC wraz z drukarkami oraz 11 laptopów z drukarkami  11.12.2008
godz. 10:00
         
  Wynik Postępowania 112/PN/2008            
90. 110A/PN/2008 Zakup oleju opałowego - rejon płocki  12.12.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 110A/PN/2008   Ogłoszenie o zawarciu umowy 110A/PN/2008
91. 113/PN/2008 Zakup i dostawa samochodu osobowego nieoznakowanego bez specjalistycznego wyposażenia policyjnego z przeznaczeniem pod RD video 16.12.2008
godz. 10:00
       
92. 115/PN/2008 Dzierżawa łączy cyfrowych 24.12.2008
godz. 10:00
      Mod1_17.12.08
93. 118/PN/2008 Zakup sprzętu komputerowego 30.12.2008
godz. 10:00
       
  Wynik Postępowania 118/PN/2008            

 

Metryczka

Data publikacji 11.01.2008
Data modyfikacji 22.01.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Jaczyński Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych przy KWP zs. w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gołębiowski
do góry