Zamówienia Ogłoszone

Nr 21/18. „Świadczenie usługi serwisowo – materiałowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno – użytkowej kserokopiarek należących do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego oraz wydziałów zamiejscowych KGP”

Numer Referencyjny Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
21/18

„Świadczenie usługi serwisowo – materiałowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno – użytkowej kserokopiarek należących do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego oraz wydziałów zamiejscowych KGP”

11.04.2018

godz. 11:00

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 30.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ozga Sekcja Zamówień Publicznych KWP z siedzibą w Radomiu
do góry