Zamówienia Ogłoszone

27-18 Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP zs. w Radomiu (dzierżawa cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych)

Numer Referencyjny Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
27/18

Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej  oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych  Policji podległych KWP zs. w Radomiu (dzierżawa cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych)

UWAGA!

Zamawiający przedłuża termin składania ofert
oraz wniesienia wadium
do dnia 15.06.2018r. do godz. 10:30.

28.05.2018r.
godz. 10:30
     

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 19.04.2018
Data modyfikacji 30.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wójcik Sekcja Zamówień Publicznych KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wójcik
do góry