57/19 - Wykonanie zadania, pn. „ KPP Białobrzegi - utwardzenie terenu”

Numer Referencyjny Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
57/19 Wykonanie zadania, pn. „ KPP Białobrzegi - utwardzenie terenu”

08.11.2019r.

godzina 10:30

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 24.10.2019
Data modyfikacji : 25.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Piasta-Grzegorczyk Sekcja Zamówień Publicznych KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wójcik
do góry