Wydziały - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu
nadinsp. Michał Ledzion 

tel.: 47 701 22 02, fax: 47 701 27 15

Wydział Kadr i Szkolenia


mł. insp. Dariusz Zaremba  - naczelnik
nadkom. Agnieszka Garbarczyk  - z-ca naczelnika

tel.: 47 701 28 26,
fax: 47 701 29 47
e-mail: kadry.kwp@ra.policja.gov.pl
e-mail: kandydaci@mazowiecka.policja.gov.pl
e-mail: kandydaci@ra.policja.gov.pl

Wydział Kontroli


mł. insp. Paweł Fidos – naczelnik
podinsp. Martyna Banyś - z-ca naczelnika

tel.: 47 701 30 00
fax: 47 701 35 56

 

e-mail: kontrola.kwp@ra.policja.gov.pl

Wydział Komunikacji Społecznej

podinsp. Radosław Cubala  - naczelnik
podinsp. Mariusz Kucharski - p.o. z-cy naczelnika

tel.: 47 701 30 30,
fax: 47 701 31 91

e-mail: wks.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Wydział Finansów

mł. insp. Anna Cichocka – Gł. księgowa, naczelnik
podkom. Kamil Damaziak - z-ca Głównego księgowego - naczelnika


tel.: 47 701 28 03,
fax: 47 701 27 23

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

mł. insp. Jarosław Daraszkiewicz   - naczelnik

podinsp. Grzegorz Szczepaniak - z-ca naczelnika

tel.: 47 701 22 17
fax: 47 701 36 11

 

Zespół Prasowy

rzecznik prasowy podinsp. Katarzyna Kucharska

tel.:47 701 30 45

Rafał Jeżak
mł. asp. Aleksandra Calik
st. asp. Norbert Cibor

email: prasowy.kwp@ra.policja.gov.pl

 

tel.: 47 701 30 46, 47 701 30 48
fax: 47 701 31 65

Zespół Prawny

radca prawny

Tomasz Kęsik - koordynator

tel.: 47 701 27 79
fax: 47 701 35 71

email: radca.kwp@ra.policja.gov.pl

Sekcja Psychologów

podinsp. Agnieszka Bareja - kierownik

tel.: 47 701 36 32, 47 701 29 13
fax: 47 701 21 62

e-mail: psycholodzy.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

podkom. Adam Witczak - koordynator  


tel.: 47 701 37 80,
fax.: 47 701 35 56, 47 701 21 34

ochrona P-POŻ.
tel.: 47 701 37 81

BHP
tel.: 47 701 37 82, 83, 84

email:  bhp.kwp@ra.policja.gov.pl

Jednoosobowe stanowisko ds. Ochrony Praw Człowieka

mł. insp. dr Zenon Romanek - Pełnomocnik KWP zs. w Radomiu ds. Ochrony Praw Człowieka 
tel.: 47 701 20 79,
fax: 47 701 27 15

e-mail: zenon.romanek@ra.policja.gov.pl

Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Kazimierz Lach

tel.: 47 701 25 38
fax: 47 701 27 15


 

PION KRYMINALNY

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu
 

mł. insp. Piotr Janik


tel.: 47 701 35 57, fax: 48 345 20 25

 

Wydział Kryminalny

mł. insp. Piotr Kupisz - naczelnik
podinsp. Robert Spadło - z-ca naczelnika

tel.: 47 701 26 34,
fax: 47 701 28 07

e-mail: kryminalny.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

mł. insp. Robert Zaręba - naczelnik
 p.o. z-cy naczelnika kom. Marek Wojciechowski

tel.: 47 701 21 81
fax: 47 701 26 28

 

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

kom. Krzysztof Nobis - naczelnik


tel.: 47 701 27 54,

fax: 47 701 28 85

e-mail: narkotyki.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

mł. insp. Konrad Krakowiak - naczelnik
nadkom. Robert Kupidura - Z-ca

tel.: 47 701 29 81,
fax: 47 701 29 98,
e-mail: pg.kwp@ra.policja.gov.pl


Wydział dw. z Korupcją

podinsp. Hieronim Seta - p.o.naczelnika
podinsp. Daniel Grylak - z-ca naczelnika

tel.: 47 701 31 11,
fax: 47 701 35 70
e-mail : korupcja.kwp@ra.policja.gov.pl

Laboratorium Kryminalistyczne

mł. insp. Aneta Pawlińska - naczelnik
kom. Krzysztof Choroś - z-ca naczelnika

                        

tel.: 47 701 38 00,
fax: 47 701 38 78

e-mail: laboratorium.kwp@ra.policja.gov.pl

Wydział Wywiadu Kryminalnego

mł. insp. Piotr Sierawski - naczelnik
podinsp. Sławomir Figura - z-ca naczelnika

tel.:  47 701 28 14
fax.: 47 701 21 23

 

Wydział dw. z Cyberprzestępczością

mł. insp. Marcin Hensoldt - naczelnik
tel.: 47 701 22 40
fax.: 47 701 22 88

Wydział Techniki Operacyjnej

tel. 47 701 22 29

 

PION PREWENCJI

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

insp. Jakub Gorczyński
 

tel.: 47 701 28 20, fax: 48 345 35 75

 

Sztab Policji

podinsp. Michał Pawliński  - p.o. naczelnik
- z-ca naczelnika

tel.: 47 701 46 00,
fax: 47 701 35 22

Wydział Prewencji

mł. insp. Witold Krawczyk - naczelnik
podinsp. Agnieszka Guza - z-ca naczelnika

tel.: 47 701 30 50,
fax: 47 701 27 01

e-mail: prewencja.kwp@ra.policja.gov.pl

Wydział Konwojowy


kom. Beata Krakowiak - naczelnik
kom. Grzegorz Tomanek - z-ca naczelnika

tel.: 47 701 31 97,
fax: 47 701 35 97

e-mail: konwoj.kwp@ra.policja.gov.pl

Wydział Ruchu Drogowego


podinsp. Krzysztof Bielecki - p.o. naczelnika

kom. Adam Jamorek - p.o. z-cy naczelnika

tel.: 47 701 30 80
fax: 47 701 28 73

e-mail : rd.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Wydział Postępowań Administracyjnych

mł. insp. Marta Wierzchowska-Ostapiuk - naczelnik
nadkom. Rafał Stępień - z-ca naczelnika

tel.: 47 701 23 03,
fax: 47 701 29 62

 
 
 
LOGISTYKA

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu
insp. Dariusz Krzesicki

tel.: 47 701 29 59, fax: 47 701 36 35

Wydział Łączności i Informatyki


mł. insp. Radosław Sadalski - naczelnik
podinsp. Andrzej Zbroszczyk - z-ca naczelnika
kom. Arkadiusz Wojtowicz      - z-ca naczelnika

tel.: 47 701 34 00,
fax: 47 701 24 00,

Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej

mgr Katarzyna Brodnicka - naczelnik
podinsp. Grzegorz Młyński - z-ca naczelnika

tel.: 47 701 29 43,
fax: 47 701 25 57

 

Wydział Inwestycji i Remontów

Marzena Boruch    -  p.o. naczelnika
 

tel: 47 701 29 02
fax: 47 701 35 39

Wydział Transportu

kom. Radosław Rusek - naczelnik
kom. Mariusz Wulczyński - z-ca naczelnika

tel.: 47 701 28 46
fax: 47 701 28 44

Sekcja Zamówień Publicznych

mgr Justyna Kowalska - p.o. kierownika sekcji

 

tel.: 47 701 31 03
fax: 47 701 20 02

Zespół Funduszy Pomocowych

Koordynator Zespołu – mgr Anna Molga

tel.: 47 701 20 96
fax:
47 70125 57

e-mail: fundusze.kwp@ra.policja.gov.pl

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 20.03.2007
Data modyfikacji : 02.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska Zespół Komunikacji Wewnętrznej KWP Radom
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska
do góry