Wydziały - KWP z siedzibą w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Centrala KWP z siedzibą w Radomiu

tel.: 48 362 91 91

 

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu
mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk 

tel.: 48 345 22 02, fax: 48 345 27 15

Wydział Kadr i Szkolenia


mł. insp. Dariusz Zaremba  - naczelnik
nadkom. Agnieszka Garbarczyk  - z-ca naczelnika

tel.: 48 345 28 26,
fax: 48 345 29 47
e-mail: kadry.kwp@ra.policja.gov.pl
e-mail: kandydaci@mazowiecka.policja.gov.pl
e-mail: kandydaci@ra.policja.gov.pl

Wydział Kontroli


podinsp. Paweł Fidos – p.o. naczelnika
podinsp. Martyna Banyś - p.o. z-cy naczelnika

tel.: 48 345 30 00
fax: 48 345 35 56

 

e-mail: kontrola.kwp@ra.policja.gov.pl

Wydział Komunikacji Społecznej

nadkom. Radosław Cubala  - naczelnik
podinsp. Krzysztof Kapturski - z-ca naczelnika

tel.: 48 345 30 30,
fax: 48 345 31 91

e-mail: wks.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Wydział Finansów

mł. insp. Anna Cichocka – Gł. księgowa, naczelnik
podkom. Kamil Damaziak - p.o. z-cy Głównego księgowego - naczelnika


tel.: 48 345 28 03,
fax: 48 345 27 23

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

podinsp. Jarosław Daraszkiewicz   - naczelnik

podinsp. Grzegorz Szczepaniak - z-ca naczelnika

tel.: 48 345 22 17
fax: 48 345 36 11

 

Zespół Prasowy

rzecznik prasowy podinsp. Katarzyna Kucharska

tel.:48 345 30 45

Rafał Jeżak
mł. asp. Aleksandra Calik
st. asp. Norbert Cibor

email: prasowy.kwp@ra.policja.gov.pl

 

tel.: 48 345 30 46, 48 345 30 48
fax: 48 345 31 65

Zespół Prawny

radca prawny

Tomasz Kęsik - koordynator

tel.: 48 345 27 79
fax: 48 345 35 71

email: radca.kwp@ra.policja.gov.pl

Sekcja Psychologów

podinsp. Agnieszka Bareja - kierownik

tel.: 48 345 36 32, 048 345 2913
fax: 48 345 21 62

e-mail: psycholodzy.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

mł. asp. Karina Kubara-Grabska - koordynator  


tel.: 48 345 37 80,
fax.: 48 345 35 56, 345 21 34

ochrona P-POŻ.
tel.: 48 345 37 81

BHP
tel.: 48 345 37 82, 83, 84

Jednoosobowe stanowisko ds. Ochrony Praw Człowieka

mł. insp. dr Zenon Romanek - Pełnomocnik KWP zs. w Radomiu ds. Ochrony Praw Człowieka 
tel.: 48 345 20 79,
fax: 48 345 27 15

e-mail: popc_radom@mazowiecka.policja.gov.pl

Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Kazimierz Lach

tel.: 48 345 25 38
fax: 48 345 27 15


 

PION KRYMINALNY

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu
podinsp. Sebastian Strzeżek


tel.: 48 345 35 57, fax: 48 345 20 25

 

Wydział Kryminalny

mł. insp. Piotr Kupisz - naczelnik
podinsp. Wojciech Stachoń    - z-ca naczelnika

tel.: 48 345 26 34,
fax: 48 345 28 07

e-mail: kryminalny.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

mł. insp. Robert Zaręba - naczelnik
podinsp. Hieronim Seta - z-ca naczelnika

tel.: 48 345 21 81
fax: 48 345 26 28
 

 

Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową

kom. Krzysztof Nobis - naczelnik
tel.: 48 345 27 54,

fax: 48 345 28 85

e-mail: narkotyki.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

mł. insp. Konrad Krakowiak - naczelnik
kom. Robert Kupidura - Z-ca

tel.: 48 345 29 81,
fax: 48 345 29 98,
e-mail: pg.kwp@ra.policja.gov.pl


Wydział dw. z Korupcją

mł. insp. Dariusz Krawczyk - naczelnik
podinsp. Daniel Grylak - z-ca naczelnika

tel.: 48 345 31 11,
fax: 48 345 35 70
e-mail : korupcja.kwp@ra.policja.gov.pl

Laboratorium Kryminalistyczne

podinsp. Aneta Pawlińska - naczelnik
kom. Krzysztof Choroś - z-ca naczelnika

                        

tel.: 48 345 38 00,
fax: 48 345 38 78

e-mail: laboratorium.kwp@ra.policja.gov.pl

Wydział Wywiadu Kryminalnego

mł. insp. Piotr Sierawski - naczelnik
podinsp. Sławomir Figura - z-ca naczelnika

tel.:  48 345 28 14
fax.: 48 345 21 23
 

 

Wydział dw. z Cyberprzestępczością

podinsp. Marcin Hensoldt - naczelnik
tel.: 48 345 22 40
fax.: 48 345 22 88

Wydział Techniki Operacyjnej

tel. 48 345 22 29
 

 

PION PREWENCJI

p.o. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu


insp. Michał Ledzion

tel.: 48 345 28 20, fax: 48 345 35 75

 

Sztab Policji

podinsp. Jacek Hebda - p.o. naczelnika
podinsp. Michał Pawliński - z-ca naczelnika

tel.: 48 345 29 76,
fax: 48 345 35 22

Wydział Prewencji

mł. insp. Witold Krawczyk - naczelnik
podinsp. Agnieszka Guza - z-ca naczelnika

tel.: 48 345 30 50,
fax: 48 345 27 01

e-mail: prewencja.kwp@ra.policja.gov.pl

Wydział Konwojowy


kom. Beata Krakowiak - naczelnik
podinsp. Ryszard Rozborski - z-ca naczelnika

tel.: 48 345 31 97,
fax: 48 345 35 97

e-mail: konwoj.kwp@ra.policja.gov.pl

Wydział Ruchu Drogowego


mł. insp. Jacek Mnich - naczelnik
podinsp. Krzysztof Bielecki - z-ca naczelnika

tel.: 48 345 30 83
fax: 48 345 28 73

e-mail : rd.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Wydział Postępowań Administracyjnych

mł. insp. Marta Wierzchowska-Ostapiuk - naczelnik
nadkom. Rafał Stępień - z-ca naczelnika

tel.: 48 345 23 03,
fax: 48 345 29 62

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu

mł. insp. Mirosław Majstrak - dowódca
podinsp. Krzysztof Kmieciak - z-ca dowódcy
nadkom. Sławomir Węglicki - z- ca dowódcy

tel.: 048 345 39 71,
fax:  048 345 31 84

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku

mł. insp. Rafał Szarwiński - dowódca
nadkom. Jacek Nowakowski -  z-ca dowódcy
kom. Jarosław Licnerski  - z-ca dowódcy


tel: 24 266 14 00
fax: 24 266 14 26


Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu

 

LOGISTYKA

p. o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu
mł. insp. Dariusz Krzesicki

tel.: 48 345 29 59, fax: 48 345 36 35

Wydział Łączności i Informatyki


mł. insp. Radosław Sadalski - naczelnik
podinsp. Andrzej Zbroszczyk - z-ca naczelnika
kom. Arkadiusz Wojtowicz      - z-ca naczelnika

tel.: 48 345 34 00,
fax: 48 345 24 00,

Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej

mgr Katarzyna Brodnicka - naczelnik
podinsp. Grzegorz Młyński - z-ca naczelnika

tel.: 48 345 29 43,
fax: 48 345 25 57

 

Wydział Inwestycji i Remontów

inż. Jacek Bartkow - naczelnik
Marzena Boruch    -  z-ca naczelnika
 

tel: 48 345 29 02
fax: 48 345 35 39

Wydział Transportu

podkom. Radosław Rusek - naczelnik
kom. Mariusz Wulczyński - z-ca naczelnika

tel.: 48 345 28 46
fax: 48 345 28 44

Sekcja Zamówień Publicznych

mgr Julita Dudzińska - kierownik sekcji

 

tel.: 48 345 31 03
fax: 48 345 20 02

Zespół Funduszy Pomocowych

Koordynator Zespołu – mgr Anna Molga

tel.: 48 345 20 96
fax: 48 345 25 57

e-mail: fundusze@mazowiecka.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 20.03.2007
Data modyfikacji 17.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Siczek-Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska Zespół Komunikacji Wewnętrznej KWP Radom
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Siczek-Zalewska
do góry